Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

UNITATEA: Grădiniţa cu program normal “Pojogeni” Tg- Carbunesti


GRUPA: Combinata ,,Istetilor”
DATA: 22.10.2018
PROPUNĂTOR: Calciu Vasiica Emilia
TEMA ANUALĂ: CÂND/ CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ
PROIECT: „CARNAVALUL TOAMNEI”
SUBTEMA: “CHIP DE FLOARE/PARFUM ŞI CULOARE”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată DŞ+DEC
Domeniul Ştiinţă:- „Flori de toamnă”– observare
Domeniul Estetic şi Creativ: - „Toamna” cântec, repetare
- „Bat din palme” joc muzical, predare
Jocuri şi activităţi liber alese: - Alfabetizare: exerciţii grafice „Flori de toamnă”
- Nisip şi apă: „Ronduri de flori”
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
DŞ – O1 – Să observe cu atenţie forile de toamnă;
O2 – Să denumească corect florile de toamnă expuse;
O3 – Să să identifice părţile componente ale florii: rădăcină, tulpină, frunze,
floare;
O4 – Să sintetizeze observaţiile făcute.
DEC – O5 – Să cânte ritmat, câtecul „Toamna”
O6 – Să cânte executând mişcările corecte „Bat din palme..”

STRATEGII DIDACTICE:

*METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, observaţia, demonstraţia,


exerciţiul
*MIJLOACE DIDACTICE: o vază cu crizanteme şi dalii, un ghiveci cu tufănele,
planşă cu crizantema – părţi componente
*FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe

EVALUAREA: ORALĂ
SCENARIUL ZILEI

La Întâlnirea de dimineaţă se va stabili calendarul naturii, prezenţa, iar


apoi educatoarea va prezenta preşcolarilor un tablou pictat cu Zâna toamna
şi le va spune acestora că a primit o scrisoare de la zână pentru ei. Urmează
citirea scrisorii (Anexa), iar apoi intuirea tabloului primit cadou.
Zâna are în coşuri fructe şi legume, în păr frunze galbene, iar la
picioare flori: crizanteme, tufănici şi dalii. Li se spune copiilor că tema
acestei săptămâni este despre flori de toamnă, iar apoi le sunt prezentate
centrele: la Ştiinţă va avea loc observarea florilor de toamnă, ca activitate pe
domenii experienţiale, la Nisip şi apă copiii vor contura pe nisip ronduri de
flori iar la Alfabetizare vor exersa semnele grafice - ca activităţi liber alese.
Îndrumaţi de educatoare, copiii aleg centrul preferat. Acesta va fi notat de
către ajutorul de educatoare în tabelul alegerii centrelor.
După ce activitatea pe centre se va încheia, cu tot grupul de copiii se
va desfăşura activitatea pe domenii experienţiale - DEC – „Toamna” cântec
repetare, şi jocul muzical „Bat din palme..” predare, iar ca activitate liber
aleasă jocul „Vino la grădinar”.
Activitatea de dimineaţă se va încheia cu rutina „Singurel mă
îngrijesc” – spălarea pe mâini şi servirea mesei de prânz.
DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Momentele Ob Conţinutul esenţializat al activitatii Strategiile didactice Meto de


crt. activitatii didactice de evalu-
didactice are
Op Metodologia Mijloace de Forme de
didactică învăţământ organizare

1 Momentul Se va asigura un climat prielnic


organizatoric desfăşurării activităţii, aerisirea sălii,
pregătirea materialelor.

2 Captarea Se va realiza cu ajutorul taboului Zânei Observaţia tabloul Frontală Orala


atenţiei Toamna şi a scrisorii primite de la Zânei
aceasta. Conversaţia Toamna
Întâlnirea de dimineaţă:
-Completarea calendarului naturii scrisoarea Individuală
(stabilirea zilei săptămânii, datei zânei
calendaristice, anotimpul, ce fenomene
ale naturii sunt prezente)
-Prezenţa

3 Anunţarea Se stabilesc centrele deschise atât ADE Frontală


temei şi a cât şi ALA.
obiectivelor Împreună cu educatoarea, copiii trec pe Observaţia buchete de
la fiecare centru, unde intuiesc flori de
materialele puse la dispoziţia lor.
La Ştiinţe – buchete de flori de toamnă, toamnă,
ghiveci cu tufănică, plaşa cu crizantema ghiveci cu
pe care le vor observa Explicatia tufănică,
La Nisip şi apă – scoica cu nisip pe care plaşa cu
copiii vor trasa contururi de ronduri de crizantema
flori
La Alfabetizare fişe cu semne grafice. scoica cu
Copiii îşi vor alege centrele nisip
supravegheaţi de ajutorul de
educatoare, care va nota opţiunile în fişe cu
tabelul cu evidenţa alegerii centrelor. semne
grafice

4 Dirijarea O2 La Ştiinţă – copiiilor le vor fi date câte Explicaţia Crizanteme Pe grupe Orală
învăţării o crizantemă pe care să o vadă, să o
miroasă, să o pipăie. Li se va atrage
atenţia să reţină cât mai multe detalii,
pentru a putea apoi să răspundă scoica cu
întrebărilor despre aceast. nisip
La Nisip şi apă – le este explicat
copiilor că vor trebui să traseze
Explicaţia
fişe cu
contururi pe nisip – ronduri de flori. semne Pe grupe
La Alfabetizare – le sunt prezentate Demonstraţia grafice Orală
fişele şi le este demonstrat procedeul de
lucru.

5 Obţinerea O1 La Ştiinţă educatoarea invită copii să Exerciţiul Crizanteme Pe grupe Orală


performanţei privească floarea primită.
-Ce este aceasta? Exerciţiul
O2 -Unde creşte crizantema? Pe grupe Orală
-În ce anotimp înfloreşte?Deci ce fel de
floare este? Crizanteme Pe grupe
-Ce culoare au florile? Conversaţia
-Cum sunt florile ca mărime? Sunt mai
mari sau mai mici decât ale flori?
- Cu ce poate fi asemănată floarea Orală
O1 crizantemei? Ce formă are ea?
Copiii sunt rugaţi să cerceteze cu grijă
O3 floarea:
-Câte petale are crizantema? Pot fi ele
numărate? Cum sunt aşezate petalele
crizantemei?
Scuturaţi uşor floarea! Ce observaţi?
-De ce cad petalele? Cu ce se aseamănă Orală
acestea?
Educatoarea cere apoi copiilor să Conversaţia
Pe grupe
miroasă floarea.
Sinteza parţială efectuată de educatoare Crizanteme
se referă la culoare, mărime, formă,
alcătuirea şi mirosul florii.
-Tulpina este înaltă şi lemnaosă. Ce s-ar
O3 întâmpla dacă nu ar avea o tulpină
rezistentă? Ce observaţi dacă pipăiţi
frunzele crizantemei?
-La ce folosesc frunzele? De este
nevoie ca ele să se menţină verzi? Ce se
întâmplă cu frunzele când vine frigul?
Dar daca planta nu are suficientă apă?
Educatoarea arată pe planşă rădăcina.
-Prin ce este fixată în pământ Conversaţia Crizanteme
crizantema?
O3 -Din ce este formată? Ce rol are ea? scoica cu
La Nisip şi apă, copiii realizează nisip
rondurile de flori prin conturarea lor pe Exerciţiul Pe grupe
nisip. fişe cu
La Alfabetizare, copiii exersează Exerciţiul semne Orala
trasarea semnelor grafice. grafice
Pe grupe

6 Asigurarea La Ştiinţă, copiii vor face o sinteză Conversaţia Crizanteme Pe grupe Orala
feed-back-ului parţială, spunând, la cerinţa
educatoarei, pe scurt ce au învăţat Conversaţia
despre floare, tulpină, frunză, rădăcini.
O4 Educatoarea va cere copiilor să aşeze
crizantemele în câteva vaze de flori, pe
care le va aşeza la centrul tematic. scoica cu
La Nisip şi apă, copiii descriu ceea ce
Conversaţia
nisip
au conturat.
La Alfabetizare, copiii vor spune cu ce fişe cu
seamănă semnele făcute de ei (cu semne
petalele crizantemei). grafice

7 Retenţia şi Pentru a sintetiza toate activităţile zilei, Audiţie Orală


transferul împreună cu toţi copiii, se va repeta
O5 cântecul „Toamna”, după câteva
exerciţii scurte de „încălzire” a vocii.
Se repetă cântecul pe strofe, de mai
multe ori. Exerciţiu
Li se va atrage atenţia copiilor asupra
respiraţiei: se va respira la începutul Orală
frazei muzicale, iar aerul din plămâni se
va consuma treptat. Niciodată nu se va
respira în mijlocul cuvâtului. Inspiraţia
se face liniştit, fără zgomot.
În încheiere, se va desfăşura jocul
O6 muzical „Bat din palme..”, în care
copiii vor trebui să execute mişcările Orală
cerute de versuri

8 Evaluarea Educatoarea va face aprecieri verbale Frontală Orală


asupra activităţii desfăşurate de copiii,
precum şi a gradului lor de implicare.