Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Grupa : Mare
Educatoare : ADAM EUGENIA-IOANA
Domeniul experienţial : ştiinţă
Tema : Când , cum şi de ce se întâmplă?
Categoria de activitate : cunoaşterea mediului
Tema activităţii : Toamna
Mijloc de realizare : Lectură după imagini

Scopul activităţii

- verificarea cunoştinţelor legate de anotimpul toamna


- consolidarea deprinderii de a “ citi”imagini referitoare la anotimpul toamna
- educarea spiritului de observaţie ,a rapidităţii în gândire şi acţiune
- dezvoltarea capacităţii de a stabili conexiuni între elementele tabloului
- dezvoltarea unei atitudini pozitive ,pline de interes,în timpul desfăşurării
activităţii

Obiective operaţionale

a. Cognitiv

- să enumere aspectele caracteristice anotimpului toamna


- să analizeze elementele componente ale imaginilor prezentate
- să formuleze întrebări şi să corecteze răspunsurile colegilor
- să se exprime corect din punct de vedere gramatical şi să-şi exprime ideile
în mod cursiv
- să aleagă jetoanel(frunze) corespunzătoare ,conform sarcinii date

b. Afectiv-motivaţional

- să manifaste interes pentru conţinutul activităţii


- să coopereze în formularea întrebărilor şi în rezolvarea sarcinilor date
- să se bucure de rezultatele muncii lor
c. Psiho-motorii

- să mânuiască corect şi cu atenţie materialele puse la dispoziţie


- să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul activităţii

Strategii didactice:

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exercitiul , problematizarea,


munca în grup , metoda :” jurnalul grafic”

Mijloace de realizare : imagini cu aspecte de toamnă ,tablouri de toamna ,


coli de hârtie format A 4 , împărţite în 2 părţi egale , frunze de diferite culorii si
marimi

Forma de organizare : frontal , pe grupuri


Locul de desfăşurare : sala de grupă
Durata : 30-35 min.
Elemente de joc: aplauze si aprecierii

Desfăşurarea activităţii
Evenimentul Conţinutul activităţii Strategii Evaluare
didactic didactice
1. Moment - sala de grupă va fi aerisită şi
organizatoric mobilierul aranjat adecvat modului
de desfăşurare a activităţii
-materialele didactice vor fi pregătite Conversaţia Observarea
pe masa comportamentului
-copiii vor intra organizat în sala de copiilor
grupă
2. Captarea Se face sub formă de surpriză :
atenţiei “ Frunzele pe ramuri
Au îngălbenit
Plouă , plouă-ntr-una Conversaţia Chestionare
Cine a venit ? “ orală
În sala a venit Zâna Toamnă, care
aduce copiilor cateva tablouri de
toamna .
-Cine a venit la noi?
-La noi a venit Zâna Toamna.
3. Se va realiza printr-o serie de
Reactualizarea întrebări despre toamnă.
cunoştinţelor -Cum este vremea toamna? Conversaţia Enumerarea unor
-Cum se îmbracă oamenii toamna? aspecte
-Ce se întâmplă cu plantele şi copacii caracteristice
în anotimpul toamna? toamnei
-Ce culoare au frunzele toamna?
-Ce fac păsările toamna ?
4.Anunţarea Zâna Toamna le spune că va pleca
temei şi a înt-o călătorie mai lungă şi este foarte
obiectivelor grăbită,dar nu înainte de a-şi lua Conversaţia
rămas bun de la noi. Cunoaşterea
-Ce ne-a adus Zâna Toamna ? temei şi a
-Zâna Toamna ne-a adus cateva obiectivelor
tablouri de toamna. Explicaţia
Se prezintă tablourile şi copiii sunt
îndrumaţi să le privească cu atenţie .

Pentru a-i familiariza pe copii cu


5 .Dirijarea elementele principale din tablou ,voi
învăţării adresa copiilor o primă întrebare cu
caracter orientativ:
-Ce vedeţi în acest tablou?
Se lasă copiilor libertatea de a Stimularea şi
identifica elementele din imaginile Conversaţia încurajarea
prezentate (pomi , cos cu frunze, fete copiilor
din frunze, fructe, flori , etc.)
După ce copiii au fost lăsaţi să-şi
exprime liber impresiile în legătură
cu imaginile prezentate
(recunoaşterea şi denumirea
elementelor observate) vom trece la
analizarea şi la descrierea dirijată a
imginilor. Se orientează atenţia Aprecierea
copiilor asupra aspectelor principale, răspunsurilor
folosind întrebări ce vizează copiilor şi a
elementele din prim plan. modului în care
-Ce anotimp este ilustrat în aceste Conversaţia răspund
imagini? întrebărilor
-Cum v-aţi dat seama că este ilustrat adresate
anotimpul toamna?
-Cum este vremea toamna ?
-Ce are Zâna Toamnă în coşuri?
-Ce legume se culeg toamna?
-Pe cine vedeţi în imagine? Problematizarea
-Pe crengile copacilor sunt multe
frunze? Ce culoare au frunzele? Realizarea de
-De ce au îngălbenit frunzele? conexiuni
-Ce fac păsările toamna? De ce
pleacă în ţările calde? Câte păsări
stau pe ram?
-Ce culori are toamna pe rochie? Explicaţia
-Cum sunt îmbrăcaţi copiii? De ce
s-au îmbrăcat cu haine groase?
Vom face o sinteză a celor observate

Corectarea
răspunsurilor
6. Obţinerea Copiii vor avea de realizat un
performanţei “tablou din frunze” , care să
cuprindă elementele caracteristice
toamnei.
La sunetul clopoţelului , copiii opresc Conversaţia
lucrul . La urma se alege cele mai
frumoase tablouri si se fac aprecierii.

Explicaţia

Realizarea
sarcinilor de
Munca în lucru
echipă

Realizarea
Jurnalul jurnalului grafic
grafic

7 . Evaluarea Vom expune tablouriile la vedere şi Conversaţia Analiza


activităţii vor face comentarii directe pe produselor
acestea. grupului
Tablourile rămân afişate mai mult
timp , ca într-o galerie expoziţională.
8. Încheierea Voi face aprecieri asupra modului de
activităţii lucru şi asupra participării copiilor la Aprecieri
întreaga activitate. verbale
În încheiere vom aprecia tablourile
cele mai frumos realizate.