Sunteți pe pagina 1din 4

Data: 17.11.

2016
Grupa: Mica „Buburuze”
Gradinita: „Piticot”
Prof. înv. preşc.: Bornaz Mădălina Mihaela

Tema anuala: „Cand, cum si de ce se intampla?”


Tema proiectului: „Surprizele Zanei Toamna”
Tema saptamanala: „Legume vesele”
Titlul activitatii: „Ardeiul”
Domeniul experiential: DOS

Scopul activitatii: - consolidarea deprinderilor practice de lipire pentru realizarea temei propuse;
Forma de realizare: Activitate practica
Tipul activitatii: consolidare de priceperi şi deprinderi.

Obiectivele operationale ale activitatii:


Pe parcursul si la finalul activitatii, copiii vor fi capabili:
O1.- să denumeasca materialele folosite;
O2.- să lipeasca mototoliturile de hartie creponata in interiorul conturului;
O3.- să evalueze lucrarile pe baza criteriilor stabilite.

Strategii didactice: mixte


 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstratia, exerciţiul, metoda „Turul galeriei”.
 Material didactic: mototolituri din hartie creponata, fise de lucru cu conturul unui ardei, lipici, pensule, castroane, servetele.
 Forme de organizare: frontal, individual.
Timp te lucru: 15 minute.
Bibliografie:
- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House, 2009;
- Curs PRET, Modul 3, „Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă”, 2009;
- ,,Activitatea integrată din grădiniţă", Editura Didactica Publishing House, Bucureşti 2008
DESFASURAREA ACTIVITATII:

STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTELE
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MIJLOACE FORME DE EVALUAREA
INSTRUIRII
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
1. Moment Crearea condiţiilor necesare bunei
organizatoric desfăşurări a activităţii:
- Aerisirea sălii de grupă.
- Pregătirea materialului didactic.
- Aranjarea mobilierului.
- Organizarea colectivului de preşcolari.
2. Captarea Captarea atentiei se va face prin - conversaţia - ghicitoare - frontal - observarea
atenţiei intermediul unei ghicitori: - problematizarea comportamentului
Galben, roşu! Cine eşti? copiilor
Lung, subţire,
Gras ori dulce
Iute,
Poţi să mi-l ghiceşti!
(Ardeiul)
3. Anunţarea ,,-După cum v-a spus şi Zâna Toamnă, astăzi - conversaţia - frontal - observarea
temei şi a va trebui sa lipim mototoliturile rosii si - explicaţia capacităţii de
obiectivelor galbene in interiorul conturului ardeiului de menţinere a
pe fisa de lucru. atenţiei
4. Dirijarea Le voi imparti copiilor materialele de lucru si - observatia - mototolituri - frontal - orală
învăţării le voi cere sa realizeze un colaj ce - conversaţia din hartie - individual - observarea
reprezinta un ardei gras rosu sau galben - explicaţia creponata; comportamentului
format din mototolituri de hartie creponata. - demonstratia - fise de lucru cu copiilor şi execuţia
Se analizeaza impreuna cu copiii fisa de - problematizarea conturul unui artistică
lucru. - exerciţiul ardei gras;
 Intuirea materialelor de lucru: Copiii vor - lipici;
enumera materialele de lucru primite. - pensule;
 Explicarea si demonstrarea modului de - castroane.
lucru: Se explica si se demonstreaza
tehnica de lucru, prezentandu-se modelul
educatoarei si precizandu-se criteriile de
evaluare:
- sa lipeasca mototoliturile de hartie
creponata pe suprafata data;
- sa aplice in mod uniform lipiciul pe
suprafata de lucru;
- sa lucreze curat si ingrijit;
- sa nu depaseasca conturul ardeiului.
Înainte de a începe activitatea practica se
vor executa câteva exerciţii de încălzire a
muşchilor mâinii: „Miscam degetelele/ Si
batem palmutele”; „Cantam la pian”;
„Inchidem si deschidem pumnii”; „Ne spalam
pe maini”; „Ne scuturam mainile”.
 Fixarea tehnicii de lucru: Se va fixa
tehnica de lucru cu ajutorul copiilor. Copiii
executa lucrarile respectand tehnica de
lucru ceruta si indrumarile educatoarei.
Educatoarea trece pe la fiecare masa,
stimulandu-le copiilor increderea in fortele
proprii si incurajandu-i, reluand explicatiile
acolo unde este cazul. Se va asigura un fond
muzical placut pe toata durata activitatii.
5. Evaluarea Evaluarea lucrărilor de la activitatea - conversatia - frontal - observarea
practică o voi realiza prin metoda „Turul - „Turul galeriei” - individual comportamentului
galeriei”. Acestea vor fi evaluate dupa si a raspunsurilor
criteriile stabilite initial. copiilor
6. Încheierea Fac aprecieri individuale si colective si le - conversatia - recompense
activităţii ofer copiilor recompense.

S-ar putea să vă placă și