Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Angheluţă Ana-Maria;


Tema de studiu: “Când, cum şi de ce se întâmplă?”;
Subtema proiectului:”Ce ne aduce toamna–n cos? ”;
Tema activităţii: “ Acum e toamna, da”;
Domenii experienţiale: DLC+DEC;
Mijloace de realizare: “A venit toamna ”- memorizare
“A venit toamna ”- cântec pe versurile poeziei anterior învăţate
Scopul activităţii: dezvoltarea capacităţii de exprimare prin muzică, asimilarea unui
repertoriu minimal reprezentativ.
Obiective opreraţionale:
- cognitive:
- să intoneze corect, expresiv şi omogen poezia-cântecul
- să respecte poziţia corectă, tonul, semnalul de început
- să reproducă structuri ritmice dupa modelul educatoarei
- să reproducă textul şi melodia cântecului
- psihomotorii:
- să execute corect exerciţiile muzicale
- să manipuleze instrumentele muzicale non-convenţionale
- să mimeze mişcările sugerate de textul cântecului
- să înceapă la semnalul dat
- afective:
- să cânte cu bucurie şi interes.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea;
Material didactic folosit: prezentare PPT, scrisoare, Zâna toamna, stimulente;
Forme de organizare: frontal, individual;
Locul de desfăşurare: sala de grupă;
Resurse bibliografice:
1. Duţu, Vasilica; Şerban, Georgeta; Călin, Marcela; Popa, Valeria; Soare, Daniela;
Pletea, Georgeta; Drăghici, Maria; Constantin, Niculina, 2011, Aplicarea noului
curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?, Ed. Diana, Piteşti;
2. MECI-UMPIP, 2008, Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la
6/7 ani;

3. “Muzica – metodica pentru clasa a XI-a – Şcoli Normale”, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 1993.

A, a, a, acum e toamnă, da.


1
A, a, a,

Acum e toamnă, da.

Frunza-n codru-ngălbenește,

Iarba-n câmp se veștejește,

A, a, a,

Acum e toamnă, da.

E, e, e,

Plăcută vreme e.

Mere, prune,nuci si pere,

Noi avem după plăcere,

E, e, e,

Plăcută vreme e.

I, i, i,

Haideți copii la vii.

Strugurele must se face

Și nouă mustul ne place.

I, i, i,

Haideți copii la vii.

2
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare
didactic Metode şi Mijloace Forme
procedee didacti- de
ce organi-
zare
Momentul Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii:
organizatoric aerisirea sălii de grupă;
amenajarea sălii de grupă;
aşezarea scăunelelor sub forma unui semicerc ;
introducerea copiilor în sala de grupă.

Captarea Doamna educatoare ia de pe masă o scrisoare, pe care a primit-o de conversaţia scrisoare frontal
atenţiei la Zâna Toamna.
-Copii , am primit astazi o scrisoare.
Deschide scrisoarea şi o citeşte copiilor.

Anunţarea Copiii vor fi anunţaţi că vor învăţa cântecul „Acum e toamna, conversaţia frontal observaţia
temei da”.

Dirijarea Încălzirea vocii Conversatia frontal Conversaţia


învăţării şi Se execută jocuri cu pretext pentru reglarea respiraţiei şi mobilităţii Explicatia
obţinerea per- corzilor vocale: Demonstratia
formanţelor 1- “Mirosim o floare” Exercitiul
2- “Suflăm un fulguşor”
3- “Umflăm balonul”

3
4- “Cântăm ca trompeta”
5- “Cântăm la vioară”
6- “Cântăm la tobă”
Copiii vor fi familiarizaţi cu conţinutul cântecului şi li se vor
explica noile cuvinte şi expresii. Educatoarea anunţă titlul
cântecului şi interpretează o dată cantecul model. Se va face
ritmizarea textului pentru o mai bună conştientizare a acestuia
(educatoarea observă cu atenţie dicţia copiilor şi îi corectează dacă
este cazul). Se trece la învăţarea cântecului pe strofe ( prima strofă,
a doua strofă, se fixează prima şi a doua strofă, a treia strofă, se
fixează tot cântecul).

Asigurarea După ce s-a învăţat tot cântecul se va face consolidarea cu Problemati- frontal Conversaţia
feed-back-ului ajutorul procedeului “alternanţei asimetrice”- alternanţa între zarea
educatoare- copii.

Incheierea Se fac aprecieri colective şi individuale, se oferă stimulente conversaţia stimu- Frontal, observaţia
activităţii lente individu-
al