Sunteți pe pagina 1din 49

Proiect de activitate

,,GRĂDINARUL ŞI
FLORILE’’
Motto:

,, Florile sunt simboluri frumoase ale naturii prin care ne arată cât de mult ne iubeşte!’’

- Johann Wolfgang von Goethe –

Educatoare: TRIF (căs. TODORAN DANIELA-EMILIA)

Grădiniţa cu Program Prelungit Manpel

Data: 23 Martie 2016


Grupa: Mică

Tema anuală de studiu: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim

Tema proiectului: Eu simt, eu creez, eu exprim

Subtema: Să scriem un jurnal de primăvară – flori

Tema zilei: Grădinarul şi florile

Forma de realizare: Activitate integrată liniară ADP-ALA1-DPM-DŞ-ALA2


Forma de organizare: Frontal, pe grupuri mici, individual

Mijloc de realizare: Traseu aplicativ-convorbire

Locul de desfăşurare: Sala de grupă

Durata: 1 zi
ACTIVITĂŢI PROPUSE
ADP – Întâlnirea de dimineaţă: ,,Bună dimineaţa! Mă numesc ... şi azi sunt o narcisă albă’’
- Rutină: ,,O faptă bună!’’ – deprinderea de a oferi ajutor

- Tranziţii: 1. Bat din palme

2. Vine vine primăvara


3. Înfloresc grădinile

ALAı – Artă: dactilopictură flori


- Construcţii:confecţionare din Lego jardiniere

- Ştiinţă: lipire grădina cu flori


AI (DPM+DŞ) - ,,Grădinarul şi florile’’ (traseu aplicativ + convorbire)

ALA² - ,,Ştafeta florilor’’ (joc de mişcare)

Sopul activităţii: Fixarea cunoştinţelor preşcolarilor referitoare la florile de primăvară şi dezvoltarea


deprinderilor psihomotrice.
Obiective operaţionale:

 Să decoreze florile de primăvară (narcisa/laleaua/zambila) folosind tehnica dactilopicturii, demonstrată


de educatoare
 Să construiască jardiniere cu piesele de lego puse la dispoziţie
 Să aplice corect prin lipire materialele puse la dispoziţie pentru a realiza grădina cu flori
 Să execute corect târârea şi 3 variante de mers (mers în echilibru, mers cu ocolire de obstacole, mersul
piticului) utilizând deprinderile motrice însuşite anterior
 Să aleagă corect obiectele de grădinărit

Sarcina didactică: Identificarea obiectelor de grădinărit şi executarea corectă a deprinderilor motrice.

Strategia didactică:
I. Sistemul metodologic: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, demonstraţia, turul galeriei, jocul,
brainstorming
II. Sistemul resurselor curriculare:tabla megnetică, imagini flori/jardiniere/grădina cu flori, poze preşcolari,
palete, tempera de culoare verde/roşie/galbenă/roz/mov, imagini flori (laleaua/narcisa/zambila), piese
Lego, farfurie, lipici, flori, copaci, nori, soare, căsuţă, straturi, grădinar, tunel, râu (din hârtie creponată de
culoare albastră), pietre, buşteni, unelte de grădinărit, flori naturale, bulbi, ghivece, pământ, seminţe,
cutii, coş cu flori naturale-lalele roşii şi galbene, recompense-diploma Grădinarului iscusit.
III. Strategii, metode şi mijloace de evaluare:
-continuă: prin observarea comportamentului, analiza răspunsurilor, simularea participării la activităţi
-finală: orală, prin aprecierea asupra realizării obiectivelor, aprecieri verbale

Bibliografie:

 Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.N.,2008


 Brehen Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, Metode interactive de grup-ghid metodic,
Editura Arves, 2002
 Revista învăţământului preşcolar nr. 1-2 şi 3-4/2014, nr. 1-2/2015
SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă în cadrul căreia ne vom saluta, vom face prezenţa şi vom
completa calendarul naturii.
Preşcolarii îşi vor reaminti tema săptămânii, moment în care introduc elementul surpriză-înregistrarea cu
ştirea de la radio în care anunţă cum Grădinarul Primăverii are mari probleme şi anume păţania lui cuVrăjitoarea
cea Rea.

După ascultarea acestei ştiri vom purta o discuţie pe baza acesteia şi ne vom aduce aminte de ce are nevoie
un gădinar, iar cu ajutorul unor ecusoane îi îndrum pe preşcolari spre centrele de interes.

După finalizarea centrelor de interes, preşcolarii împreună cu educatoarea sunt rugaţi să pornească pe un
traseu spre poieniţă pentru a găsi uneltele de grădinărit care au fost amestecate de Vrăjitoarea cea Rea pentru a le
sorta şi a le putea trimite înapoi grădinarului. Sala este amenajată cu un cadru specific unui traseu înspre
poieniţă. Preşcolarii trebuie să parcurgă traseul târându-se printr-un tunel, mers în echilibru traversând râul,
mers cu ocolire de obstacole pentru a evita buştenii şi mersul piticului până la unelte pentru a nu trezi Vrăjitoarea
cea Rea. După terminarea traseului fiecare copil alege o unealtă de grădinărit şi pe acelaşi traseu se întoarce de
unde a plecat şi aşează unealta în cutia potrivită pentru a o putea trimite grădinarului.

După terminarea cântecului ,,Înfloresc grădinile’’, preşcolarii vor executa jocul de mişcare ,,Ştafeta
florilor”
În încheiere se vor face aprecieri generale şi individuale privind desfăşurarea activităţii. Pe tot parcursul
activităţii educatoarea va observa comportamentul preşcolarilor şi gradul de implicare în activităţi, va oferi
întăriri pozitive, va corecta eventualele greşeli, va oferi feedback constructiv şi va formula aprecieri individuale
şi colective cu privire la prestaţia copiilor.
DEMERS DIDACTIC

Secvenţele
activităţii Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare
didactice
integrate
Moment Crearea condiţiilor necesare unei bune
organizatoric desfăşurări a activităţilor din această zi:
 Aerisirea sălii de grupă
 Amenajarea spaţiului de desfăşurare a Conversaţia
activităţii
 Pregătirea materialului didactic
 Introducerea preşcolarilor în sala de
grupă
Captarea Se poartă o discuţie introductivă cu micuţii în Observaţia Observarea
atenţiei urma căruia îşi vor aduce aminte despre tema comportamentului
săptămânii. non-verbal al
Voi prezenta preşcolarilor elementul surpriză Conversaţia preşcolarilor
– înregistrarea cu ştirea de la radio în care anunţă
cum Grădinarul Primăverii are mari probleme şi Frontală
anume păţania lui cuVrăjitoarea cea Rea.

Dragi copii din grupa Albinuţelor,


Sunt grădinarul Primăverii şi sunt foarte, foarte Brainstorming
supărat. Când m-am trezit azi-dimineaţă şi am
mers în grădină am văzut că peste noapte vântul
a amestecat toate florile, astfel că am nevoie de
ajutorul vostru pentru a le sorta.
Apoi am mers să culeg flori şi am văzut că
acestea s-au ofilit. Nu ştiu ce aş putea face să se
trezească la viaţă. Apoi am vrut să îmi i-au
unelte pentru a planta alte flori, dar am văzut
că atât acestea cât şi bulbii au dispărut.
Cred că Vrăjitoarea cea Rea mi-a furat uneltele
şi bulbii. Mă întrebam dacă aţi putea voi cumva
să mă ajutaţi.
Cu drag,
Grădinarul Primăverii
Anunţarea Astăzi vom realiza tema ,,Grădinarul şi florile’’ Observarea
temei şi scopul în care îi vom arăta Zânei Primăvara că noi Conversaţia comportamentului
acesteia putem să îl facem fericit pe grădinar. Dar oare non-verbal al
cum putem face acest lucru? Îi vom arăta că noi preşcolarilor
ştim lucra pe echipe, că ştim vorbi frumos şi ştim
multe lucruri despre primăvară, de asemenea îi
vom arăta că mai ştim de ce unelte are nevoie un
grădinar.
Prin tranziţia Bat din palme, preşcolarii se Explicaţia
îndreaptă spre centre, sunt familiarizaţi cu
materialele de la fiecare centru şi li se oferă
indicaţii cu privire la ceea ce au de realizat.
Dirijarea La centrul Artă preşcolarii vor realiza prin Demonstraţia Observarea
învăţării tehnica dactilopicturii flori de primăvară comportamentului
respectând culorile fiecăruia (laleaua, narcisa, copiilor
zambila). Aprecieri în
legătură cu
La centrul Construcţii preşcolarii vor realiza Exerciţiul respectarea
jardiniere. Din piesele de lego vor construi indicaţiilor de
jardiniere pe care le vom trimite grădinarului. lucru

La centrul Ştiinţă preşcolarii vor lipi după Explicaţia


modelul dat grădina cu flori pentru a putea vedea
grădinarul cum trebuie să îşi amenajeze grădina.

După finalizarea centrelor de interes se vor face Conversaţia


aprecieri individuale şi colective, utilizându-se Observaţia
metoda Turul galeriei, iar prin tranziţia Vine Turul galeriei
vine primăvara se trece la traseul aplicativ +
convorbire.

Organizarea colectivului de copii (2 min.): Conversaţia


 Adunarea Pe un rând, în linie
 Verificarea ţinutei şi a stării de sănătate dreaptă
 Anunţarea temei ☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Pregătirea organismului pentru efort (4 min.): Explicaţia Execută corect
 Mers în cadenţă combinat cu mersul pe Demonstraţia mişcările indicate
vârfuri, mers pe călcâie, mers cu braţele Exerciţiul fizic
înainte, mers cu braţele în lateral şi ☺
mersul uriaşului ☺
 Alergare uşoară, alergare cu genunchii ☺ ▲
sus, alergare cu pendularea gambei; în ☺
cerc unul după altul la o lungime de braţ ☺
După fiecare variantă de mers sau alergare se
execută exerciţii de respiraţie şi de relaxare a
membrelor

Influenţarea selectivă a aparatului locomotor: Explicaţia Respectă


Formarea coloanei de gimnastică: Demonstraţia comenzile
Exerciţiul fizic
Exerciţiul nr. 1: ,,Privim după albinuţe’’
T0- stând depărtat, mâinile streaşină la ochi 4Tx2 În cerc, unul după
T1-răsucirea capului spre stânga altul, la o lungime
T2-revenire T0 de braţ
T3-răsucirea capului spre dreapta
T4-revenire T0

Exerciţiul nr. 2: ,,Rândunica zboară’’


T0-stând depărtat cu braţele pe lângă corp 4Tx2
T1-ridicarea braţelor la nivelul umerilor
T2-ridicarea palmelor sus cu bătaia palmelor
T3-coborârea braţelor la nivelul umerilor
T4-revenire T0
4Tx3
Exerciţiul nr. 3: ,,Ne aplecăm după floricele’’
T0-stând depărtat cu braţele sus
T1, T2-tragerea braţelor spre spate
T3, T4-aplecarea cu atingerea podelei cu palmele
2Tx4
Exerciţiul nr. 4: ,,Fluturaşul ghemuit’’
T0-şezând, genunchii îndoiţi, braţele încrucişate
T1, T3-lăsarea genunchilor spre podea
T2, T4-ridicarea din poziţia ghemuit în picioare
Obţinerea Parcurgerea traseului aplicativ şi rezolvarea Aprecieri în
performanţei probelor (15-20 minute) legătură cu
Vom porni înspre poieniţăpe traseul aplicativ. Explicaţia respectarea
Din formaţia de cerc vom porni unul după altul Demonstraţia indicaţiilor de
executând mers pe vârfuri. Pentru a ajunge la Exerciţiul lucru
poieniţă trebuie să trecem prin 4 probe. Prima Conversaţia
probă este trecerea printr-un tunel executând Observarea
târârea. A doua probă este trecerea unui râu comportamentului
executând mersul în echilibru. A treia probă este preşcolarilor
ocolirea buştenilor ajutându-ne de mersul cu
ocolire, iar ultima probă constă în mersul Individuală
piticului pănă la poieniţă, loc unde se află
uneltele de grădinărit şi florile care au fost luate
de la Grădinar de către Vrăjitoarea cea Rea.
Pentru a finaliza parcursul aplicativ fiecare
preşcolar va trebui să aducă la întoarcere câte o
unealtă/floare pentru a le putea sorta şi trimite
Grădinarului.

Revenirea organismului după efort


Joc liniştitor ,,Fluturii zboară din floare în
floare’’. Preşcolarii, dispuşi în formaţie de cerc,
merg liniştit, imită plutirea şi zborul şi execută
exerciţii de inspiraţie/expiraţie.
Evaluarea După ce toate uneltele de grădinărit şi florile au Conversaţia Evaluare
performanţelo fost salvate de la Vrăjitoarea cea Rea, Observaţia individualăşi
r educatoarea împreună cu preşcolarii îşi vor Explicaţia colectivă
reaminti care au fost problemele Grădinarului
anunţate la radio şi cum am reuşit să-l ajutăm
noi pentru a nu mai fi supărat de cele întâmplate
ajutându-ne de tabla magnetică, imagini cu
sarcini de la centrele de interes şi poza
preşcolarului.
Încheierea Educatoarea anunţă preşcolarii că vor juca un Conversaţia Observarea
activităţii joc numit ,,Ştafeta florilor’’. Preşcolarii vor fi Demonstraţia comportamentului
împărţiţi în două echipe: echipa ,,lalelelor roşii’’ Explicaţia copiilor
Jocul
şi echipa ,,lalelelor galbene’’, egale ca număr,
aşezate în formaţie de coloană dormată din două
şiruri. În faţa fiecărui şir, la distanţă de 2,5-3 m.
se află câte un coşuleţ cu flori. La comanda de
începere a jocului dată de educatoare (bătaie din
palme), primii preşcolari din fiecare echipă, ce
au în mână ,,ştafeta’’-o floare- pornesc în
alergare , ocolesc coşuleţul cu flori şi la
întoarcere, aleargă spre următorul coechipier,
dându-i ştafeta. Câştigă echipa care termină
prima şi parcurge corect traseul.

Aprecieri
Educatoarea îi va întreba pe copii dacă le-a Co nversaţia individuale şi
plăcut modul în care a decurs activitatea şi îi va colective legate de
aprecia individual sau în grup asupra modului în modul de lucru al
care a lucrat. preşcolarilor şi de
Preşcolarii vor fi recompensaţi cu câte o diplomă interacţiunea
de la Grădinarul Primăverii pentru munca acestora în timpul
depusă. activităţii
Recompense
ALA² - ,,ŞTAFETA FLORILOR’’ – joc de mişcare
Educatoarea anunţă preşcolarii că vor juca un joc numit ,,Ştafeta florilor’’. Preşcolarii vor fi împărţiţi în
două echipe: echipa ,,lalelelor roşii’’ şi echipa ,,lalelelor galbene’’, egale ca număr, aşezate în formaţie de
coloană dormată din două şiruri. În faţa fiecărui şir, la distanţă de 2,5-3 m. se află câte un coşuleţ cu flori. La
comanda de începere a jocului dată de educatoare (bătaie din palme), primii preşcolari din fiecare echipă, ce au
în mână ,,ştafeta’’-o floare- pornesc în alergare , ocolesc coşuleţul cu flori şi la întoarcere, aleargă spre următorul
coechipier, dându-i ştafeta. Câştigă echipa care termină prima şi parcurge corect traseul.
Explicaţia va fi însoţită de demonstraţie. În timpul explicaţiei şi demonstraţiei, grupa va fi aşezată în
semicerc, astfel încât să poată urmări demonstraţia. Educatoarea va urmări desfăşurarea jocului, având grijă să
fie respectate regulile acestuia, stimulând spiritul de iniţiativă, atenţionând pe cei care încearcă să încalce
regulile. Educatoarea anunţă încheierea jocului, după ce au participat toţi preşcolarii. Se fac aprecieri generale şi
individuale.
ANEXE

SCRISOAREA GRĂDINARULUI

Dragi copii din grupa Albinuţelor,


Sunt grădinarul Primăverii şi sunt foarte, foarte supărat. Când m-am trezit azi-dimineaţă şi am mers în grădină
am văzut că peste noapte vântul a amestecat toate florile, astfel că am nevoie de ajutorul vostru pentru a le
sorta.
Apoi am mers să culeg flori şi am văzut că acestea s-au ofilit. Nu ştiu ce aş putea face să se trezească la viaţă.
Apoi am vrut să îmi i-au unelte pentru a planta alte flori, dar am văzut că atât acestea cât şi bulbii au dispărut.
Cred că Vrăjitoarea cea Rea mi-a furat uneltele şi bulbii. Mă întrebam dacă aţi putea voi cumva să mă ajutaţi.
Cu drag,
Grădinarul Primăverii
BAT DIN PALME – joc cu text şi cânt

Bat din palme, clap, clap, clap,

Din picioare trap, trap, trap,

Ne-nvârtim, ne răsucim

Şi spre centre noi pornim.


VINE, VINE PRIMĂVARA – cântec

Vine, vine primăvara


Se aşterne-n toată ţara
Floricele pe câmpii
Hai să le-adunăm, copii.

Creşte creşte iarba verde


Ciocârlia-n nori se pierde
Haideţi s-ascultăm copii
Al ei cântec din câmpii.

Cucu cucu strigă tare


Picpalacul-n luncă sare
Mieii zburdă pe câmpii
Haideţi să-i vedem copii.

ÎNFLORESC GRĂDINILE – cântec

Înfloresc grădinile
Ceru-i ca oglinda
Prin livezi albinele 
Şi-au pornit colinda.

Cântă ciocârliile
Imn de veselie
Fluturii cu miile 
Joacă pe câmpie.
Joacă fete şi băieţi
Hora-n bătătură
Ah , de ce n-am zece vieţi
Să te cânt, natură?
Ah , de ce n-am zece vieţï
Să te cânt, natură…