Sunteți pe pagina 1din 4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI

Proiect didactic

CU ALAI DE FLORI

ÎN MII DE CULORI

EDUCATOARE,
PROF. MILON MARIA LARISA
PROIECT
DE
ACTIVITATE

Data: 04.03.2020
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit Rovinari
EDUCATOARE: prof. înv. preșcolar Milon Maria Larisa
GRUPA: Mică ,,B”
TEMA DE STUDIU ANUALĂ: ,,Când/cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,Bucuriile primăverii”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Grădina primăverii”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri și activități didactice alese
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Cu alai de flori în mii de culori”
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare
MIJLOC DE REALIZARE: euritmie
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Satisfacerea nevoii de destindere și recreere a copiilor
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitive:
Să recepționeze muzica sonor și afectiv;
Să respecte indicațiile date de educatoare.
b) Afective:
să mânuiască cu atenție materialele de lucru;
să se integreze activ și afectiv în activitate.
c)Psihomotorii:
să-și coordoneze mișcările în ritmul melodiei.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, demonstrația, jocul.
MATERIALE DIDACTICE FOLOSITE: imagini văcuța Lola, scaune,
mănuși,lapte,găletuțe.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.
FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: prin observarea comportamentului și a
acțiunii copiilor, , practic-aplicativă.
DURATA: 10-15 minute
LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
BIBLIOGRAFIE:
1. Ministerul Educaţiei Naţionale, „Curriculum pentru educația timpurie”, 2019;
2. Preda, V.,(2011). „Metodica activitatilor instructiv educative in gradinita de copii”,
Craiova: Editura Sitech;
3. Tataru, L., Glava, A., Chis O., (2014). „Piramida Cunoașterii”,  București: Editura Diamant;
4. Axente M., Borţeanu S., Crihan S., Vodiţă A., ,, Poftiţi în trenuleţul jocurilor”,
Pitești: Ed. Diamant;
5. Breban, S., (2002). „Metode interactive de grup, Ghid metodic” , Craiova: Editura
Arves;
6. Mitu, F., Antonovici, Ș., (2005). ,,Metodica activităților de educarea a limbajului în
învățământul preșcolar”, Bucuresti: Editura Humanitas;
7. Ministerul Educaţiei Naţionale, „Programa activităţilor instructiv-educative în
grădiniţa de copii”, Editura Integral, Bucureşti, 2000;
8. Ezechil Liliana, Păişi Lăzărescu Mihaela, „Laborator preşcolar” - ghid
metodologic (ediţia a-II-a revizuită), Editura Integral, Bucureşti, 2002;
9. I. Cerghit, I.T. Radu, E. Popescu, L. Vlăsceanu, „Didactica”, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1993;
10. Romiţă B. Iucu, Marin Manolescu, „Pedagogie”, Editura Fundaţiei Culturale
„Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti, 2001

DEMERSUL DIDACTIC
EVENIMENTE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
DIDACTICE
METODE ȘI MATERIALE FORMA DE
PROCEDEE DIDACTICE REALIZARE
MOMENT Se asigură condițiile optime
ORGANIZATO desfășurării activității: aerisirea sălii
RIC de grupă; aranjarea scaunelelor în
semicerc; aranjarea materialului
didactic necesar desfășurării
activității.
ENUNȚAREA Se comunică tema şi obiectivele ce Conversația Observarea
TEMEI ȘI A urmează a fi atinse pe parcursul Expunerea comportamen
OBIECTIVELO activităţii sub forma unor formulări tului verbal și
R nonverbal
accesibile care să le trezească
interesul copiilor pentru activitate.
DIRIJAREA Explicarea jocului Conversația
ÎNVĂȚĂRII Se prezintă câteva reguli prin Exercițiul
explicaţia şi demonstraţia Demonstrația
Observarea
educatoarei.
Jocul comportamen
Copiii sunt aşezaţi în cerc. Fiecare tului verbal și
dintre ei va primi câte o minge în Mingi de nonverbal
fiecare mână. plastic Individual
Educatoarea le va explica mișcările
şi cum trebuie să mânuiască Practic-
mingile. aplicativă
Jocul de probă
Formativă
Copiii, îndrumaţi de educatoare vor
executa mișcările de probă.

Jocul propriu-zis
Voi urmări participarea afectivă și
activă, stimulându-i pe toți. Acolo
unde este cazul voi da indicații
suplimentare.
ÎNCHEIEREA Educatoarea le împarte copiilor Conversația Aprecieri
ACTIVITĂȚII recompense( flori din baloane) Frontal verbale
trimise de Zâna Primăvară . Pe echipe
Apreciez modul de desfăşurare al
activităţii şi comportamentul
copiilor.