Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

pentru activitate integrată

Data: 26.02.2013
Educatoare: Manolache Paula
Unitatea de învăţământ: G.P.N. Slobozia Zvoriştea Suceava
Nivelul/Grupa: nivel I / grupa mijlocie
Tema anuală de învăţare: „Cum este,a fost şi va fi pe acest pământ?”
Tema proiectului tematic: „Animale mari şi mici in ogradă la bunici”
Tema activităţii: „În ogradă la bunici”
Elementele componente ale activităţii integrate:
A.D.P.- Întâlnirea de dimineaţă –Animalele preferate ( discuţii libere,salutul,prezenţa, completarea calendarului naturii, mesajul zilei)
A.L.A.1 Arta:”Colorăm animalul preferat”
Bibliotecă:Puzzle-,,Păsări şi animale domestice”
Constructii :”Adăposturi pentru animalele din ograda bunicii”
A.L.A.2 – „Ghicitori despre” păsări şi animale domestice”
A.D.E: D.L.C. - „În ogradă la bunici”– memorizare
D.E.C. - „Măşti cu animale din ograda bunicilor” – dactilopictură
Scopul activităţii:
Dezvoltarea capacităţii de a memora voluntar si logic versuri, de a înţelege şi transmite impresii, gânduri şi intenţii, mijlocite de
limbajul oral, apelându-se la experienţele şi cunoştinţele acumulate şi la relaţiile ce se stabilesc între elementele lumii înconjurătoare.
Obiective operaţionale:
 să coloreze corect respectând conturul dat;
 să păstreze un aspect îngrijit al lucrării;
 să construiască adăposturi pentru animale;
 să potrivească imaginile de acelaşi fel;
 să se exprime corect din punct de vedere gramatical,lexical,fonetic;
 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi de auditor;
 să recite expresiv şi corect versurile poeziei;
 să înţeleagă frumosul din natură prin intermediul expresiilor artistice;
 să memoreze logic, conştient o poezie;
 să mânuiască corect instrumentele de lucru;
 să valorifice pe tot parcursul activităţii cunoştinţele anterioare ;
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, , munca individuală;
b) Elemente de joc: surpriza, aplauze, mânuirea materialelor, stimularea, mişcarea
c) Resurse materiale : - centrul Artă -măşti, acuarele, şerveţele;
- centrul Bibliotecă - planşe cu elemente din poezie,jucării de pluș;
- alte materiale folosite pe parcursul activităţii - fluier, clopoţel, calculator;
d) Forme de organizare:frontal, individual, pe grupuri.
Durata: o zi
Scenariul activităţii

Copiii vor fi invitaţi în sala de grupă unde se vor aşeza pe scăunele,se va realiza salutul „Bună dimineaţa prieteni” , se va completa
calendarul naturii, catalogul zilei, se va viziona o prezentare in power- point despre animalele din ograda bunicilor şi se va purta o discuţie cu toţi
copiii despre “Animalele indrăgite”, realizându-se astfel întâlnirea de dimineaţă. Educatoarea le propune copiilor să realizeze nişte lucrări,
pentru a face o expoziţie pe care să o prezinte părinţilor la sfârşitul zilei, cu măștile tuturor animalelor domestice cunoscute.Pentru ca surpriza
pentru părinţi să fie şi mai mare, vor învăţa o poezie foarte frumoasă.
Copiii se vor deplasa în pas de pisicuţe spre centrul Bibliotecă – unde vor trebui să reconstituie din părţi întregul în succesiunea logică a
imaginilor care reprezintă păsări şi animale, apoi spre centrul Construcții– unde vor construi adăposturi pentru animalele din ograda bunicilor şi
spre centrul Artă – unde vor colora animalele domestice preferate. La clinchetul clopoţelului copiii vor face ordine la măsuţe (R), şi se vor
îndrepta spre ieşire (R). La întoarcerea în sala de grupă copiii se vor aduna pe covor unde vor face câteva exerciţii de gimnastică, un joc muzical:
„Graiul animalelor”(T) şi vor afla ce au de făcut mai departe.
Copiii vor fi îndrumaţi, să se deplaseze spre măsuţe în pas de puişori unde vor picta „Măşti cu animale din ograda bunicilor”. La clinchetul
clopoţelului copiii se vor aduna pe covor pentru a învăţa poezia „În ogradă la bunici”.Se comunică titlul şi autorul poeziei, apoi se trece la
recitarea model a educatoarei.A doua recitare model-de aprofundare- a poeziei este urmată de sublinierea, printr-o scurtă convorbire sau expunere
narativă a conţinutului principal al poeziei.Se trece la repetarea globală, unităţi logice, individual, de către fiecare copil, a versurilor, la început cu
ajutor apoi, singur.In recitarea de catre copii a poeziei se va urmări pronunţia corectă, fidelitatea reproducerii, gradul de expresivitate şi de
înţelegere a conţinutului poeziei.La final se recită colectiv, în grupuri mici şi cu întrega grupă.
La sfârşitul activităţii copiii vor răspunde unor„Ghicitori despre animale” apoi se vor face aprecieri asupra desfăşurării activităţii.
Bibliografie:
- „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, ED. a II-a revizuită şi adăugită, M.E.C., Ed V& Integral, Buc, 2005;
- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, D.P.H., 2009;
- „Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar), Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia
Grama, Mioara Pletea, Daniela Ionescu, Nicoleta Anghel, Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008;
- „Elemente de Pedagogie Preşcolară aplicată”, Ed. Universităţii din Oradea, 2006;
- „Totul....pentru copil” – ghid pentru educatoare şi directori, Coordonator prof. Rodica Gavora, Ed. Diana, 2008, Piteşti- Revista învăţământului
preşcolar, Nr 1-2, 2009.
Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Tipul de
Nr. Metode şi Mijloace de Evaluare / inteligenţă
crt procedee învăţământ Metode şi activată
indicatori
1. Captarea atenţiei Educatoarea le propune copiilor să realizeze o - conversaţia, - scrisoare - probă orală - inteligenţă
surpriză pentru părinţi: o expoziţie pe care aceştia învăţarea prin - precizarea interpersonală
să o vadă la sfârşitul zilei,cu măștile tuturor descoperire scopului
animalelor domestice cunoscute de ei şi o poezie telefonului
foarte frumoasă. primit
2. Enunţarea Se vor enunţa scopul şi obiectivele activităţii - explicaţia, inteligenţă
scopului şi a trezindu-le interesul copiilor pentru activitate. conversaţia lingvistică
obiectivelor Copiii sunt invitaţi să desfăşoare activitatea „În
activităţii ogradă la bunici”.
3. - conversaţia, - puzzele probă practică inteligenţă
Prezentarea A.L.A.1 explicaţia, - cuburi din - relizarea unei spaţial-vizuală,
optimă a La centrul Bibliotecă– vor reconstitui din părţi demonstraţia, plastic şi din lucrări plastice lingvistică,
conţinutului şi întregul în succesiunea logică a imaginii. munca individuală lemn corporal-
dirijarea învăţării La centrul Construcţii– vor construi adăposturi - clopoţel kinestesică
pentru animale - conversaţia, - fluier, probă practică
La centrul Artă – vor colora animalele preferate. exerciţiul - imagini, fişe - realizarea inteligenţă
A.D.E. D.E.C. - D.L.C. pentru lucrărilor pe intrapersonală
Copiii vor reda în tehnica picturii „Măşti cu colorat,acuarele, centre
animale din ograda bunicilor” respectând etapele pahare
de lucru pe care le presupune o temă plastică. - conversaţia, ,
Vor juca un jocul de atenţie „Graiul animalelor” explicaţia, probă orală inteligenţă
în care au de respectat câteva reguli, iar la final observaţia, - înţelegerea corporal-
vor descoperi o poezie . Se vor aduna la centrul demonstraţia, regulilor kinestesică-
Bibliotecă unde vor învăţa logic poezia „În exerciţiul - memorarea lingvistică,
ogradă la bunici”. - planşe cu logică a poeziei spaţial-vizuală
- munca animale, carte cu probă practică
individuală, poezia
Realizarea unei expoziţii cu măștile animalelor exerciţiul - executarea inteligenţă
4. Obţinerea din ograda bunicilor. corectă a lingvistică,
performanţei Să răspundă unor ghicitori legate de păsări și ocolului spaţial-vizuală,
animale domestice. corporal-
probă practică kinestesică,
- finalizarea
sacinilor date

5. Activitatea se va încheia cu aprecierea asupra explicaţia, inteligenţă


modului de răspuns al copiilor şi al conversaţia lingvistică
Evaluare comportamentului acestora.
Se vor face aprecieri asupra modului de
desfăşurare a activităţii.
ANEXĂ

ÎN OGRADĂ LA BUNICI

ÎN OGRADĂ LA BUNICI,
AM PRIETENI MARI ŞI MICI:
O VĂCUŢĂ CU LĂPTIC
CA SĂ BEAU, SĂ CRESC VOINIC!
DOI CAI ELEGANŢI, FRUMOŞI,
CE MĂ PLIMBĂ BUCUROŞI.
MAI SUNT ŞI VREO TREI CĂŢEI
MAI MEREU MĂ JOC CU EI!
ŞI SUNT PATRU PISICUŢE
CU BLĂNIŢĂ ŞI GHERUŢE.
TOŢI SUNT PRIETENII MEI
ŞI-AM MARE GRIJĂ DE EI