Sunteți pe pagina 1din 4

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI

DIDACTICE LIBER
ALESE
PROIECT DIDACTIC

Data: 04.02. 2016


Profesor: Lența Olga
Unitatea de învăţământ: G.P.P. „Prichindel” Suceava
Nivelul de vârstă/grupa: nivelul I, grupa mijlocie
Temă anuală de învățare: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema săptămânii: ,,Uite câte știu!”
Categoria de activitate: ALA 2– activităţi didactice liber alese
Tema activităţii: „Dansul fulgilor”
Mijlocul de realizare: dans tematic

Scopul activităţii: Relaxarea organismului și crearea unei atmosfere de destindere prin mișcare
organizată in pași de dans, în vederea dezvoltării unor reflexe neuropsihice de atitudine și ritm

Obiective operaţionale:
 să perceapă componentele spațio-temporare (ritm,durată.distanță, localizare);
 să respecte coregrafia dansului , folosindu-se de linia melodică , mișcare și ritm;
 să manifeste atitudini de cooperare și spirit de echipă ;
 să imite mișcări regăsite in textul melodiei ;
 să se implice afectiv și efectiv la dans.

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: conversația, explicația, observaţia, demonstrația, dansul.
 Elemente de joc: surpriza, aplauze;
 Resurse materiale: poarta fermecată, coronițe cu fulgi, Cd;
 Forma de organizare: frontal

Durata: 30 minute

Bibliografie:
 ”Curriculum pentru învățământul preșcolar“, aprobat de OM nr.5233 din
01.09.2008, Editura DPH, București, 2009
 Silvia Dima, Elena Firea, Elena Bojin, Ileana Sima “Jocuri si exerciții pentru dezvoltarea
fizică a preșcolarilor”, Editura EDP București, 1995
Strategii didactice Evaluare/ Tipuri de
Etapele
Conținut științific Metode și Mijloace de Metode și inteligență
activității
procedee învățământ indicatori activată
1. Captarea „POARTA FERMECATĂ” îi orientează pe copii spre Conversația Poarta Probă practică: Inteligenţa
atenției elementul surpriză având menirea de a le crea o stare afectivă ,,fermecată” orientarea în lingvistică
pozitivă prin noutatea situaţiei şi trezirea interesului pentru dans. Dialogul spațiu
Copii primesc coronițe cu fulgi . coronițe cu Inteligenţa
fulgi vizual-spațială

2. Anunţarea Motivarea la nivelul de înţelegere al copiilor a scopului şi Conversaţia


temei şi a obiectivelor urmărite. Copiii vor fi anunțați că vor desfășura
obiectivelor dansul tematic ,,Dansul fulgilor ”. Explicația

3. Prezentarea a)Explicarea modului de desfășurare a dansului. Probă practică: Inteligenţa


optimă a orientarea în vizual-spațială
conţinutului şi Copiii se vor lua de mânuțe și vor forma un cerc pe covor stând Explicația coronițe cu spațiu
dirijarea in ghemuit.Se vor reactualiza mișcările dansului pe care copiii îl fulgi
învăţării cunosc.
Probă practică: Inteligenţa
Executarea corporal-
CD-Player kinestezică
b)Desfășurarea propriu-zisă a dansului tematic Exerciţiul pașilor de dans
Se va urmări derularea acțiunii de dans, respectarea coregrafiei ,
cooperarea și spiritul de echipă . Dansul
La începerea muzicii copiii incep ,,Dansul Fulgilor” ținand Inteligenţa
cont de ritmul,versurile melodiei și pașii de dans. ,,Fulgușorii” vizual-spațială
pun in scenă elementele de dans invățate.

5. Evaluare Activitatea se încheie cu aprecieri generale şi individuale privind Conversaţia Probă orală: Inteligenţa
comportamentul copiilor în cadrul activităţii.Antrenarea copiilor autoevaluarea intrapersonală/
în autoevaluarea şi evaluarea rezultatelor activităţii desfăşurate. participării la Inteligenţa
dans interpersonală

S-ar putea să vă placă și