Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE

1. Data: 27.05.2021
2. Grădinița: G.P.P. Nr. 7 - Structură G.P.P. Nr. 1 Satu Mare
3. Educatoare: Andreica Florentina
4. Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?
5. Proiect tematic: -
6. Tema săptămânii: ,,Prietenii florilor”
7. Grupa: Mică B
8. Categoria de activitate: Activitate pe domenii experienţiale (ADE)
9. Domeniul experiential: Domeniul psiho-motric
10. Tema activităţii: Elemente de dans ritmic ,,Albinuţe, hărnicuţe hai să ne distrăm”
11. Modalitatea de realizare: dans ritmic
12. Tipul activităţii: de consolidare
13. Durata activităţii: 15-20 min

14. Scopul activităţii:


- dezvoltarea atenţiei şi a deprinderii de a executa elemente specifice de dans
ritmic;

15. Dimensiuni ale dezvoltării:


A.1 Dezvoltarea motricității grosiere și a motricității fine în contexte de viață
familiare;
16. Comportamente vizate:
A.1.1 Poziționarea corpului și membrelor în mod corespunzător pentru a executa o
miscare
A.1.2 Participarea la activităţi fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare a
copilului

17. Obiective operaţionale:


Op1.- să răspundă motric la o sarcină simplă dată;
Op2.- să adopte un comportament adecvat, respectând regulile de evitare a
accidentelor;
Op3.- să respecte poziţia corectă a corpului în executarea diferitelor exerciţii;
Op4.- să execute elemente de dans ritmic pe o melodie prin imitare;

1
18. Strategia didactică. Algoritmică
a. Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observarea şi
exerciţiul;
b. Mijloace şi materiale didactice:
 Demonstrative: fluier, o costumaţie de albină, o găleată galbenă, Casetofon,
CD;
 Distributive: cordeluțe cu antene, tricouri albe, recompense (brioșe cu miere).
c. Modul de organizare a activităţii copiilor: frontal

19. Modalităţi de evaluare:


 Forma de evaluare: formativă
 Metode de evaluare: prin analiză (obsevarea comporatamentului copiilor și
aprecieri verbale)

20. Efectivul grupei: 23 copii


21. Bibliografie:

a) Oficială:
 ,,Curriculum pentru educaţia timpurie” ( a copiilor de la naştere până
la vârsta de 6 ani), 2019;
 ,,Suport” pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente
cu care operează curriculum pentru educaţia timpurie, 2019;
b) Pedagogică:
 Cucoş Constantin, ,,Pedagogie”, Editura Polirom, Iaşi, 2006;
 Georgeta Dragomirescu, Suzana Kun, Elena Bojin, ,,Metodica predării
educației fizice în grădinița de copii”, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1972;
c) surse internet:
 www.didactic.ro
 www.edu.ro

2
I. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

- Pentru organizarea colectivului: formația de adunare în semicerc;

- Pentru pregătirea organismului pentru efort: formația de deplasare în cerc;

- Pentru efectuarea exercițiilor de influențare selectivă a aparatului locomotor, copiii vor fi organizați în
formația de lucru în cerc;

- În cadrul jocului, copii vor fi organizați în line pe trei rânduri,

- Pentru revenirea organismului după efort se realizează prin joc liniștitor.

3
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Veriga și Conținut Dozare Formații Indicații metodice Evaluare și


durata indicatori de
performanță
1.Organizarea Copiii vor ieși organizat în
colectivului curtea grădiniței unde vor fi În semicerc
întâmpinaţi de educatoare, ea 50s
fiind costumată într-o albină.
T= 1-2 min Captarea atenţiei se va face
printr-o conversaţie în care se
evidenţiază faptul că albina este
foarte supărată că toţii prietenii
ei au plecat în poiana cu flori şi 40s Respectarea
nu are cu cine să se distreze. poziției
- Mă ajutaţi, copii! corecte
- Doriţi să petrecem puţin timp Atenție. Drepți! pentru
împreună? comanda
Drepți!
2. Pregătirea În continuare îi voi anunţa
organismului pe copiii că astazi vom face o În cerc
pentru efort călătorie imaginară într-o Se corectează ținuta,
poeniţă cu flori, iar pentru a mișcarea brațelor,
ajunge acolo trebuie să mergem poziția capului
T= 3-4 min frumos, unul în spatele celuilalt.
Mers și variante de mers: Executarea
- Mers de obișnuit Mers obișnuit, privirea exercițiilor
Albinuțele s-au trezit și se 1tură înainte, brațele se mișcă de mers
4
plimbă. pe lângă corp! alternate cu
- Mers pe vârfuri Mers pe vârfuri cu variante de
Ca să se învioreze albinuțele se 1 tură brațele sus, întindem alergare
întind și se ridică pe vârfuri. bine brațele, palmele
față în față, privirea
înainte!
- Mers pe loc Mers pe loc,
Albinuțele bat pasul pe loc și se 6x brațele îndoite din cot
gândesc ce vor face mai departe. la 90 de grade se mișcă
înainte și înapoi numai
din articulația
Alergare și variante de umărului!
alergare: Alergare ușoară în Evaluare
- Alergare ușoară 2 ture jurul platoului în Alergare, orală
Albinuțele se grăbesc să caute coloană câte 1. brațele îndoite din cot
flori pline de nectar la 90 de grade se mișcă
înainte și înapoi numai
din articulația
umărului!
- Alergare cu pendularea Călcâiul să atingă
gambelor înapoi șezutul!
Albinuțele aleargă mai repede 1tură
căci nu este timp de pierdut,
trebuie sî ajungă în poeniță.

3. Influențarea Exerciţiul 1
selectivă a P.I Stând depărtat cu mâinile pe În cerc
aparatului șold. Executarea
locomotor T1 Rotirea capului spre stânga 2X - Mâinile în șold, exercițiilor
5
T2 Revenire în P.I spatele drept, rotește vizând
T3 Rotirea capului spre dreapta capul spre stânga și mișcarea
T= 3-4 min T4 Revenire în P.I spre dreapta! diferitelor
,,Mă uit în jur segmente ale
Privesc o floare corpului
Capul rotesc
Şi nu mă doare”

Exerciţiul 2
P.I Stând depărtat cu mâinile pe
șold. 2X
T1 Ridicarea capului în sus În cerc
T2 Revenire în P.I - Ridică capul în sus și
T3 Aplecarea capului în jos apleacă capul în jos! Executarea
T4 Revenire în P.I exercițiilor
,,Privesc în sus, vizând
privesc în jos mișcarea
Sus e senin, diferitelor
jos e frumos” segmente ale
corpului
Exerciţiul 3
P.I Stând depărtat
T1 Ridicarea brațelor lateral în
sus - Spatele drept, brațele
T2 Aplecarea trunchiului înainte 4x întinse pe lângă urechi!
T3 Atingerea solului cu degetele
T4 Revenire în P.I Evaluare
,,Aripioare ridicăm continuă
Şi spre flori ne aplecăm”
6
Exercitiul 4
P.I Stând depărtat cu picioarele
apropiate
T1 Stând ghemuit 4x - Spatele drept, vârful
T2 Ridicarea şezutului prin În cerc picioarelor orientat spre
întinderea picioarelor înainte!
T3 Revenire la ghemuit Executarea
T4 Revenire în P.I exercițiilor
,,Îmi iau avânt că vreau să zbor vizând
Şi mierea o aşez uşor” mișcarea
diferitelor
Exerciţiul 5 segmente ale
P.I Stând depărtat corpului
T1 Ridicarea braţelor lateral
odată cu inspiraţia - Spatele drept, ridicăm
T2 Lăsarea braţelor odată cu 4x brațele în sus când
expiraţia inspirăm și lăsăm
,,Hai elan să ne luăm brațele în jos când
Şi spre flori noi să zburăm” expirăm!

4.Tema - Eu cu albinuţele din stupul


activității meu, când vrem să ne distrăm,
avem un dans al nostru, al
albinuţelor.
T=10 min - Vreţi să învăţaţi şi voi dansul?
- Cei mai buni dansatori vor
primi o surpriză de la mine.
- Astăzi veţi fi albinuţe.
7
Demonstrez mişcările dansului.

Dans ritmic ,,Hopa - hopa”

Pune mânuța-aici,
(Întindem mâna dreaptă în față)
Și-apoi mânuța-aici!
(Întindem mâna stângă în față)
Pune mânuța aici, Executarea
(Întindem mâna dreaptă în față) corectă a
Scutur-o ca de furnici, Pe trei rânduri dansului
(Scuturtăm mâinile) ritmic
Dansează hopa-hopa,
(Mâinile pe șold, ne întoarcem
spre dreapta și spre stânga)
Rotește-te ... așaaa!
(ne rotim)
E o-ncântare, da!
(Ridicăm mâna în sus) Evaluare
continuă
Un picioruș aici,
(Piciorul drept în față)
Și-apoi îl pui aici!
(Piciorul stângt în față)
Pui piciorușu-aici,
(Piciorul drept în față)
Scutură-l ca de furnici,
(Scuturăm piciorul)
Dansează hopa-hopa,
8
(Mâinile pe șold, ne întoarcem
spre dreapta și spre stânga)
Rotește-te ... așaaa!
(ne rotim)
E o-ncântare, da!
(Ridicăm mâna în sus) Executarea
Pe trei rânduri corectă a
O săritură-aici dansului
(Mâinile pe șold, o săritură la ritmic
dreapta)
Și-o săritură-aici!
(Mâinile pe șold, o săritură la
stânga)
O săritură aici,
(Mâinile pe șold, o săritură la
dreapta) Evaluare
Scutură-te de furnici, continuă
(Scuturăm tot corpul)
Dansează hopa-hopa,
(Mâinile pe șold, ne întoarcem
spre dreapta și spre stânga)
Rotește-te ... așaaa!
(ne rotim)
E o-ncântare, da! Executarea
(Ridicăm mâna în sus) 3 corectă a
repetări dansului
- Repet de 3 ori dansul împreună ritmic
cu copiii.

9
5. Revenirea Pentru relaxarea tuturor
organismului segmentelor corpului se va
după efort executa un joc liniştitor.
- Mirosim florile, iar acum ieşim În coloană câte unul - Spatele drept, Executarea
din poeniţă zburând ca albinele inspirăm pe nas și exercițiilor
T= 1-3 min spre grădiniţă. Și am ajuns în 4x expirăm pe gură! de respirație
sala de grupă ne odihnim puțin,
inspirând aer pe nas și expirând
aer pe gură.

6. Aprecieri și Copiii vor fi felicitaţi pentru că În semicerc


concluzii au executat corect exerciţiile
propuse în această activitate. Aprecieri
- Bravo, albinuţelor! Mi-a plăcut verbale prin
T= 1min cum aţi dansat şi drept răsplată laudă și
veţi primi câte o brioșă cu miere încurajări
de la albinuță.

10
11