Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

DATA:

GRĂDINIŢA:

EDUCATOARE:

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: nivel II, grupa mare,

DOMENIUL EXPERENŢIAL: Psihomotric

DISCIPLINA: Educaţie fizică

TEMA ACTIVITĂŢII: Deprinderi motrice de bază – mers în echilibru pe o suprafaţă ridicată

MIJLOC DE REALIZARE: Joc de mişcare

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare.


COMPORTAMENTE VIZATE:

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare;
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea deprinderii motrice de mers în echilibru pe o suprafaţă ridicată;

Dezvoltarea fizică armonioasă a organismului.

OBIECTIVE COGNITIVE:
O1. Să execute corect exerciţiile, conform comenzilor „drepţi”, „ la stânga” „ la dreapta”;

O2. Să meargă în echilibru pe o suprafaţă ridicată (banca), urcarea prin păşire;

1
O3. Să coboare de pe bancă prin săritură pe ambele picioare în ghemuit;

O4. Să respecte regulile şi indicaţiile primite.

OBIECTIVE AFECTIV – ATITUDINALE:

O1. Să-şi educe spiritul de echipă prin participarea cât mai activă în cadrul echipei din care face parte;

O2. Să-şi dezvolte viteza de reacţie la diferite semnale.

OBIECTIVE PSIHOMOTORII:

O1. Să execute acţiuni motrice cu grad de complexitate din ce în ce mai ridicat;

O2. Să depună efort fizic pe tot parcursul activităţii de educaţie fizică.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, jocul;

Resurse materiale: bănci de gimnastică, saltele, fluier, medalii.

Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe.

Locul de desfăşurare: sala de sport.

Resurse umane: 20 de copii

Durata: 35 de minute

2
BIBLIOGRAFIE:

- Curriculum pentru educație timpurie;

- Suport aplicare Curriculum pentru educaţie timpurie.

3
Etapele activităţii Conţinutul activităţii Dozare Formaţii de Strategii didactice Evaluare
lucru

1.Organizarea 1. Alinierea; Copiii sunt ̎̎ În linie pe un rând, Observarea


grupei de copii 2. Salutul; aşezaţi în şir, iar adunarea! ̎ comportamentului
3. Verificarea doamna ̎ Alinierea! ̎ copiilor
2 minute
echipamentului şi a stării educatoare este ̎ Bună ziua! ̎
de sănătate. în faţa lor ̎ Pe loc repaus! ̎
4. Anunţarea temelor Astăzi ne vom juca un
joc intitulat ̎ Acrobatul
pe sârmă ̎
Exerciţii de captare a ̎ Atenţie! ̎
atenţiei: - întoarceri ̎ La stânga! ̎
̎ La dreapta! ̎
̎ Capul sus! ̎
̎ Privirea înainte! ̎
̎ Mâinile la ceafă! ̎
̎ Spatele drept! ̎
̎ Privirea înainte! ̎
2.Pregătirea Exerciţii de captare a Copiii merg în Aprecieri verbale
organismului şir unul după colective
atenţiei: - întoarceri
pentru efort celălalt, doamna
Exerciţii complexe de
educatoare
5 minute
efort şi formaţie:
4
a) mers obişnuit; merge în faţa lor.

b) mers pe vârfuri cu

braţele sus, cu minile la

ceafă
3.Influenţarea Exerciţii pentru trunchi, Copiii sunt “Coatele la înălţimea Observarea
selectivă a braţe şi picioare aşezaţi câte 5 pe umerilor!” comportamentului
aparatului Ex. 1: Stând depărtat: 4 coloane, copiilor
„Privirea înainte!”
locomotor “Braţe îndoite”, „braţe doamna
Aprecieri verbale
drepte” educatoare stă în “Treceţi rapid pumnii
4 minute colective
Arcuire, braţe îndoite faţa lor. unii peste alţii!“
Arcuire, braţe drepte,
“Spre stânga!”
întinse.
Ex. 2 : Stând depărtat: “Spatele drept!”
“Morişca” – braţele
“Spre dreapta!”
îndoite în faţa pieptului.

Ex. 3: Stând depărtat:


-răsucirea trunchiului,
mâinile la ceafă
-răsucirea trunchiului spre
stânga;
-răsucirea trunchiului spre

5
dreapta;

3.Influenţarea Ex. 4: Stând depărtat, Copiii sunt Observarea


selectivă a mâinile pe şolduri aşezaţi câte 4 pe “Spatele drept!” comportamentului
aparatului 5 coloane, copiilor
–îndoirea trunchiului spre
locomotor doamna
stânga; Aprecieri verbale
educatoare stă în „Braţele bine întinse!”
5 minute colective
-îndoirea trunchiului spre faţa lor. „Privirea înainte!”
dreapta.

Ex. 5: Stând depărtat

-genoflexiuni

3.Influenţarea Ex. 6: Stând cu mâinile pe Copiii sunt “Foloseşte amândouă Observarea


selectivă a şolduri aşezaţi câte 4 pe mâinile” comportamentului
aparatului 5 coloane, copiilor
-Sărituri uşoare cu
locomotor doamna Aprecieri verbale
încrucişarea picioarelor
educatoare stă în colective
3 minute lateral.
faţa lor.

4.Realizarea Ex.7: Mişcări de Copiii sunt Observarea

6
temelor respiraţie: se inspiră la aşezaţi pe 2 şiruri comportamentului
ridicarea mâinilor în în spatele celor 2 copiilor
10 minute
lateral şi se expiră la bănci de
Aprecieri verbale
coborârea mâinilor pe gimnastică,
colective
lângă corp. doamna
Se precizează numele educatoare se
activităţii: află în faţa
„ Acrobatul pe sârmă“ băncilor de
Ex.1 Copiii sunt aşezaţi în gimnastică.
2 şiruri în faţa a 2 bănci
de gimnastică. Urcă pe
bancă prin păşire. Merg în
echilibru, iar la capătul
băncii sar pe ambele
picioare în poziţie
ghemuit. Exrciţiul se
repetă până când este
executat de toţi copiii.
Concurs: Se împart copiii
în 2 echipe. La capătul
băncii de gimnastică se
agaţă de tavan în faţa

7
băncii un clopţel. Copiii
vor trebui să meargă în
echilibru pe bancă. La
capătul băncii în timpul
săriturii de pe bancă ating
clopoţelul cu mâna.
Echipa care traversează
mai repede banca fără să
se dezechilibreze şi să
cadă şi fără să uite să
atingă clopoţelul câştigă.
Echipa câştigătoare este
recompensată cu medalii.
Revenirea După terminerea Copiii sunt Observarea
organismului după concursului copiii joacă asezaţi pe saltele comportamentului
efort „ Telefonul fără fir ”. Ei în formă de cerc. copiilor
se aşează pe podea. Un Doamna
4 minute
copil spune un cuvânt la educatoare este şi
ureche colegului de lângă ea tot în cerc.
el, iar acesta îl transmite
mai departe. Ultimul copil
spune tare ce cuvânt a
ajuns la el.

8
Acest joc are scopul de a
relaxa organismul după
efort.
Analiza activităţii – Aprecieri colective şi Copiii sunt “Activitatea s-a Observarea
elemente individuale referitoare la aşezaţi în şir, iar terminat!” comportamentului
stimulative comportamentul copiilor doamna copiilor
“Bună ziua!”
pe parcursul orei educatoare este
2 minute Aprecieri verbale
(execuţie, disciplna de în faţa lor.
colective şi
lucru).
individuale
Salutul.

Părăsirea sălii.