Sunteți pe pagina 1din 2

COORDONARE DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR II

FIŞĂ DE ACTIVITATE / 17 MARTIE 2020 ANUL II SEM 2

Numele şi prenumele studentului: Vlad Maria - Monica


Anul 2 specializarea PIPP
Disciplina Practică Pedagogică în învăţământul primar II
Aria curriculară: Arte
Clasa:

Competenţă Competenţă Conţinutul Strategii şi Evaluare


generală, specifică, asociat metode
valoare, valoare,
atitudine atitudine
1. Receptarea 1.3. Corelarea Elemente de jocul didactic, observarea
unor cântece înalţimilor de limbaj muzical cântul şi dansul, sistematică a
pentru copii şi a note cu notaţia Melodia - Cântarea vocală, comportamentului
unor elemente muzicală diferenţierea cântarea elevilor, urmărind
simple de limbaj înălţimilor instrumentală (cu progresul
muzical sunetelor, jucării muzicale) personal,
elemente de şi audiţia autoevaluarea,
notaţie portativ, muzicală realizarea unor
cheie sol, note de proiecte care să
la do1 la do2 valorifice
achiziţiile copiilor
şi să stimuleze în
acelaşi timp
dezvoltarea de
valori şi atitudini,
în contexte fireşti,
sincretice,
adaptate vârstei.

Este greu să îi înveţi pe copii distanţa dintre notele muzicale pentru că fiecare copil
percepe sunetele şi distanţa dintre sunete în mod diferit. Apoi nu toţi au capacitatea de a atinge
sunetele muzicale în mod corect din punct de vedere vocal. Un alt impediment este faptul că
fiecare copil cântă în registre diferite. Pentru această disciplină este nevoie nu numai de talent, ci
şi de mult efort.

S-ar putea să vă placă și