Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT ACTIVITATE

Grupa: Mare
Tema anuala de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
Tema săptămânii: „De Paște!”
Tema activităţii: „Învierea”
Tipul de activitate: Activitate cu conţinut integrate
SCOPUL ACTIVITATII:
- Cunoasterea conditiilor de care depinde cresterea crizantemei si a modului cum trebuie sa fie ingrijita de catre om, a
utilitatii ei.
- Cultivarea sentimentelor estetice, de dragoste pentru Mântuitorul, pentru sărbătoare.
COMPORTAMENTE MASURABILE:
A. Dezvoltarea fizica , a sanatatii si igienei personale
1.2 Participa activ in jocuri, dansuri, jocuri in aer liber;
1.3.Isi coordoneaza miscarile in functie de stimuli vizuali, ritm, melodii;

B. Dezvoltarea socio-emotionala
1.2.Demonstreaza abilitati de solicitare si de primire a ajutorului in situatii problematice specifice
1.3.Intiaza/participa la interactiuni pozitive cu copii de varsta apropiata
3.2.Isi promoveaza imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoana unica, cu caracteristici specifice.
C. Capacitati si atitudini de invatare
1.2 Initiaza activitati de invatare si interactiuni cu copiii sau cu adultii din mediul apropiat
2.1.Realizeaza sarcinile de lucru cu consecventa
D. Dezvoltarea limbajului, a comunicarii si a premiselor citirii si scrierii
1.2 Demonstreaza intelegere unui mesaj oral, ca urmare a valororificarii ideilor, emotiilor, semnificatiilor.
2.2. Respecta regulile de exprimare corecta, in diferite contexte de comunicare
E. Dezvoltarea cognitiva si cunoasterea lumii
1.2. Realizeaza in mod dirijat, activitati simple de investigare a mediului, folosind instrumente si metode
STRATEGIA DIDACTICA:
Metode şi procedee:
- explicaţia, conversaţia, exercițiul, jocul, turul galeriei.
Mijloace de învăţământ: textul poeziei, imagini suport pentru poezie, tablă magnetică, fişe de colorat, creioane
colorate lego mari şi mărunte, puzzle,calendarul naturii, , elementul surpriză- coletul de la Zâna Toamna, , lipici, bete, hartie
creponata, carton verde, laptop, buline,recompense.
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe

Durata: o zi
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Curriculum pentru învățământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2019;
 Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul preşcolar , nivel 5-6/7 ani; .
 Hobjilă Angelica, Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului, Editura Institutul European, Iaşi, 2008;

 Breben Silvia,Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura
Arves, 2002

 Revista Învăţământului Preşcolar nr. 1-2/2011


SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu aşezarea copiilor pe scăunele în semicerc pentru a stabili fiecare contact vizual cu toţi
membrii grupei, copiii având posibilitatea de a-şi împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, de bună dispoziţie.

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii
gândurilor, impresiilor cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;


- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp numele;
- să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin simbolul adecvat;
- să comunice pe baza unei idei elaborate.

Momentele întâlnirii de dimineață :


Rugăciunea: Doamne, Doamne, ceresc Tată!
Salutul și înviorarea de dimineață: „Bună dimineaţa cer frumos!/ Bună dimineaţa soare luminos/ Bună dimineaţa
micule vânt!/ Ce alergi pe pământ,/Bună dimineaţa, păsări mari şi păsări mici/Bună dimineaţa pietre tari/ Şi animale mici şi
mari!/Bună dimineața tuturor/Bună dimineața copiilor!”
,,Bună dimineaţa copilași!” – copiii se vor saluta în sensul acelor de ceasornic, unul după altul. Se va realiza şi prezenţa
în ordinea strigării de către educatoare din catalogul grupei.
Calendarul naturii: „Toţi copiii s-au salutat
Şi în semicerc s-au aşezat.
Acum vremea s-o comentăm
Şi în calendar s-o notăm.”
Se completează ,,Calendarul naturii” în urma întrebărilor adresate de educatoare pentru stabilirea aspectelor privind
data (ziua, luna, anul), starea vremii.
Mesajul zilei – “Vă ascultați părinții , copii?
Fiecare copil trebuie să-și asculte părinții !”
Captarea atenţiei:
Se va realiza în cadrul “Întâlnirii de dimineață” cu ajutorul elementului surpriză : -un colet însoțit de o scrisoare de la
Bunica. Un copil deschide scrisoarea iar educatoarea o citește și de aici se află că Bunica a plecat la drum spre casa de la țară și
a trimis un colet în care vor descoperi câteva surprize pregătite special pentru copii.
Împărtășirea cu ceilalți- se va face printr-o scurtă discuție despre anotimpul toamna care este imbelsugata.
Activitatea de grup – copiii vor fi anunțati că pe parcursul întregii zile se va discuta despre ”Înviere”
Tranziție: „Bat din palme clap, clap, clap…!”
După acest moment, educatoarea va prezenta surprizele pregătite special de Bunica pentru copii(centrele de interes şi
materialul pus la dispoziţia acestora, ALA –Joc de masă, Bucătărie și Artă). Se va face intuirea materialului didactic pregătit,
se vor prezenta sarcinile, se va explica modul de lucru, iar copiii îşi vor alege, după cum doresc, la care centru să lucreze.
Educatoarea va face precizarea că, după ce îşi vor termina lucrul la un centru, copiii se pot muta la alt centru de interes.
Înainte de a începe activitatea la centre, facem împreună câteva exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii:
”Bate palmele ușor, /Bate palmele de zor!/Unu, doi, trei!/Unu, doi, trei!/Eu strâng pumnii si-i desfac/Degetelor fac pe
plac,/Unu-doi, unu-doi,/ Toți suntem acum vioi!”
Sarcinile sectoarelor sunt următoarele:
Bucătărie: - Copiii vor avea de framantat si copt biscuiti de casa cu diferite forme pentru copii si bunici
Joc de masă: - Copiii vor avea de alcătuit puzzle-uri reprezentând diverse imagini despre anotimpul toamna.
Știință: - Copiii vor avea de răsfoit carți în care sut prezentate diferite etape ale vieții unui om cu tiparele caracteristice
vârstei.
În momentul în care activitatea de la centre va fi finalizată se va face analiza şi aprecierea lucrărilor, folosindu-se
metoda ,,Turul galeriei’’.
În urma acestui moment se va servi masa!
Tranziție: „Bat din palme, clap, clap, clap…”
Rutine:-deprinderi igienice.
-rugăciunea(Tatăl nostru...)
Activități pe domenii experențiale:
- DLC (memorizare) și DEC- (activitate artisctico-plastică)-activitate integrată
Copiii se vor aşeza în semicerc, captarea atenției se va realiza pe baza citirii unei ghicitori. Educatoarea face o
prezentare scurtă a poeziei şi a temei ei, începând uşor recitarea şi apoi exersarea cu copiii.
În urma învăţării poeziei copiii sunt invitaţi printr-o tranziţie la mese unde vor confecționa „Crizantema”.
Tranziție.
ALA 2:
La final, pentru destinderea şi relaxarea copiilor, va avea loc un moment distractiv şi de mişcare în care copiii vor juca jocul
“Pachețele pentru copii“. Se vor face aprecieri asupra felului în care copiii au participat la activităţi pe perioada întregii zile şi
se vor acorda recompense.
DESFǍȘURAREA ACTIVITĂŢII

Strategia didactică
Etapele Conținutul științific
activităţii Metode şi Mijloace de Forma de
procedee învățământ organizare
Se va realiza în cadrul “Întâlnirii de dimineață” cu ajutorul elementului surpriză:
un colet însotit de o scrisoare de la Bunica.Un copil deschide scrisoarea iar
1. Captarea educatoarea o citeste și de aici copiii află că Bunica a plecat la drum spre țara lor
atenţiei și a trimis această scrisoare în care îi anunță că a pregătit câteva surprize special conversaţia Scrisoarea frontal
pentru ei. explicaţia de la Zâna
Toamna

Anunţarea temei şi a obiectivelor se face prin prezentarea sectoarelor de activitate și conversaţia


Aluat , carti
intuirea materialelor de pe măsuţe.Educatoarea anunță copii că pe parcursul zilei vor
2. Enunţarea explicaţia cu imagini, frontal
temei şi a discuta despre SărbătoareaÎnvierii. fisa de
obiectivelor colorat
ACTIVITATI DOMENII EXPERENȚIALE
conversația
Activitate integrată- DLC (domeniul limbă și comunicare)- „Memorizare” și
DEC(activitate artisticoplastică):-„Peisaj de Paște”.
Educatoarea anunță copiii că vor învăța poezia “Invierea!” şi vor picta o fișă cu
peisaj de Înviere.
ALA 2:
Cei care la sfârşitul zilei au trecut pe la toate centrele și au participat la toate
activitățiile pot participa la jocul de mișcare „Pachețele pentru copii”.
3. frontal
Actualizarea Reactualizarea cunoştinţelor se face printr-o scurtă discuţie despre anotimpul conversaţia
cunoştinţelor toamna, despre diferite elemente caracteristice acestui anotimp:
-Ce sărăbătoare se apropie ? explicaţia
-Ce sărăbtorim cu ocazia aceasta?
-C e curios in aceasta sărbătoare?
-Ce obiceiuri aveti in familie cu ocazia aceasta?
Copiii răspund la întrebările puse de educatoare.

4. Copiilor li se prezinta pe scurt titlul poeziei si fișa ce o vor picta în urma învățării
Prezentarea poeziei și sarcinile ce le revin în aceste activități.
noului
conținut și a
sarcinilor de
învățare
5. Dirijarea ALA1 – Activităţi liber alese:
învăţării Educatoarea le prezintă copiilor surprizele pregătite de Bunica, şi anume centrele
de lucru pregătite special pentru ei precum şi materialul pus la dispoziţia acestora conversaţia -faina ,ulei, frontal
(ALA1 – Construcţii, Bucătărie și Joc de masă ). apa, forme
plastic
Bucătărie -„Biscuiți”-copiii care vor alege acest sector , vor avea de framantat aluat de
biscuiti si apoi sa ii decupeze cu forme de plastic.
Construcții-" Gradina pentru rugaciune” –la acest sector copiii vor construi în mod
explicaţia -cuburi lego
original și personal cu ajutorul cuburilor lego și alte piese o gradina in care ar dori sa se
și alte piese-
roage. conversația puzzle individual
Joc de masă-"Peisaje de PAȘTE”-la acest sector copiii vor potrivi corect piesele de
puzzle
pentru a întregi diferite imagini.
exercițiul
După ce au observat ce surpriză le-a pregătit Bunica la centre, copiii sunt explicaţia
rugați să se îndrepte către locul în care vor să lucreze. Înainte de a începe
activitatea la centre, vor face împreună câteva exerciţii pentru încălzirea muşchilor
mici ai mâinii:”Bate palmele ușor, /Bate palmele de zor!/Unu, doi, trei!/ Unu, doi,
trei!/ Eu strâng pumnii si-i desfac/Degetelor fac pe plac,
/Unu-doi, unu-doi,/Toți suntem acum vioi!” observaţia
În timp ce copiii lucrează, educatoarea îi va îndruma şi urmări îndeaproape. Educatoarea
exerciţiul frontal
va da explicaţiile necesare, va pune întrebări ajutătoare, acolo unde există dificultăţi, va Turul
galeriei
monitoriza activitatea la fiecare centru şi va interveni dacă va fi cazul.
După terminarea lucrului într-un anumit centru de interes, preşcolarii merg în
celelalte centre în care au fost propuse activităţi, astfel ca la finalul zilei toţi copiii conversația
să realizeze temele propuse. Copiii vor lucra la centre pe un fond muzical relaxant. explicaţia
Prin metoda „Turul galeriei” copiii vor aprecia munca colegilor de grupă. laptop
Educatoarea va aprecia şi ea munca preşcolarilor.
Tranziție: „Bat din palme clap, clap, clap…!” imagini
Rutine: -singurel mă îngrijesc-deprinderi igienă personală exerciţiul suport frontal
Se va servi masa. poezie
Activităţi pe domenii experienţiale: explicaţia
Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC) Educatoarea va purta o discuţie scurtă
pornind de la cunoştinţele transmise copiilor în zilele anterioare, referitoare la
sărbătoarea ce urmează. Educatoarea va face o prezentare scurtă a poeziei şi a conversația
temei ei, începând uşor recitarea şi apoi exersarea cu copiii.
Poezia se numeste “Paștile” . Se va repeta titlul cu toți copiii. Poze imagini
Educatoarea va avea grijă să folosescă în expunere cuvintele noi şi să le explice pe reprezentativ
înţelesul copiilor. Va recita poezia clar, expresiv, respectând intonaţia şi pauzele e sarbatoare
necesare. Elena MARIAN: Paştile Imagini cu
Prin pomi e ciripit de păsări Invierea individual
Ce ne desfată cu-a lor cânt. frontal
Şi soarele surâde vesel,
Că-i mulţumire pe pământ. pe grupe
Copiii saltă pe câmpie
După vreun fluture neastâmpărat.
Tinerii prinşi în horă mare observaţie
Joacă cu pasul măsurat.
individual
Bătrânii strânşi mai la o parte frontal
Întrerupându-şi a lor sfat, exerciţiul
Ciocnesc cu toţii ouă roşii
zicând: “Hristos a Înviat!”
Învăţarea poeziei se va desfăşura astfel: individual
frontal
 Educatoarea va recita ca model poezia cel puţin de două ori cu intonaţia,
mimica adecvate.
pe grupuri
 Va recita prima strofă şi apoi va solicita câţiva copii să recite împreună
individual
cu ea.(individual, apoi pe grupuri mici)
 Va recita a doua strofă şi va solicita alţi copii să recite împreună cu ea. Se
exerciţiul
reia şi prima strofă.(Individual şi pe gupuri mici).
individual
 . Se reiau ambele strofe. Educatoarea va insista ca fiecare copil să recite
corect, clar, expresiv şi va corecta eventualele greşeli de pronunţie. După conversația
ce poezia a fost recitată de majoritatea copiilor, educatoarea va face
conversaţia
aprecieri generale asupra modului în care copiii au participat la activitate şi individual
explicaţia
au învăţat poezia. Pentru a face trecerea la activitatea următoare
educatoarea le comunică copiilor cât de frumos ar fi ca fiecare dintre ei să exerciţiul
recite poezia unei persoane dragi.
După încheierea acestui moment, se va face trecerea la activitatea practică(DEC)
conversaţia
printr-o tranziție.
DEC- Activitate artisco-plastică: Copiii vor picta „Peisaj de Paște!. După conversația
6. Obținerea
anunţarea temelor propuse şi a obiectivelor, copiii se vor așeza la
performanței individual
măsuțe.Educatoarea va prezenta copiilor modelul realizat de ea.
Analizarea modelului
exercițiul frontal
O va realiza pe baza următoarelor întrebări adresate copiilor:
Ce observam pe fisa?
Ce culori putem alege potrivite pentru imaginile prezentate? conversația
La care din imagini alegem culorile impreuna si la carenu?
Exercițiul
Explicarea şi demonstrarea modului de lucru Conversația
Educatoarea va demonstra cum trebuie lucrat şi le va atrage atenţia copiilor că
trebuie să facă o lucrare frumoasă şi curată, pentru a semăna cât mai bine cu
crizantema.
Intuirea materialelor.Educatoarea le va prezenta copiilor materialele puse la
dispoziţie-paleta de culori , pensule, fisa, servetele, stativ de prezentare a fiselor .
Sarcinile şi modul de lucru vor fi detaliate.
Modalitate de realizare:
Educatoarea va supraveghea modul de realizare a execuției lucrului, lasand copiii
sa ceara ajutor unde au nevoie si indrumand unde e cazul.
Efectuarea unor exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: ”Bate palmele
ușor,/Bate palmele de zor!/Unu, doi, trei!/Unu, doi, trei!/Eu strâng pumnii si-i
desfac/Degetelor fac pe plac,/Unu-doi, unu-doi,/ Toți suntem acum vioi!”
Executarea temei de către copii
Pe parcursul desfăşurării activităţii educatoarea va urmări modul de executare
şi va îndruma şi spijinii copiii acolo unde este nevoie.
Educatoarea va da semnalul prevestitor încetării lucrului apoi semnalul de
încetare. După terminarea lucrărilor, copiii vor așeza fișele pe stativul de uscare iar
dupa uscare vor fi afisate la expozitie. Pana la uscare vor fi provocati sa recite
poezia.
ALA 2 – Activităţi liber alese. Bunica ne propune să încheiem activitatea cu un
joc de mișcare numit„ Pachețele de biscuiți”
Copiii formează un cerc și merg pe circumferința acestuia executând diferite
mișcări după comenzile date de educatoare, ca : mers obișnuit, ca piticul, sărituri
ca iepurașul, ca vrăbiuța etc.
La un moment dat, educatoarea strigă un număr, de exemplu, 4. La auzul acestei
comenzi, copiii se strâng în grupe formate din câte 4. Gruparea se face sub forma
de pachețele, lanț de brațe etc. Cei care nu au reușit să se grupeze în pachețele
conform numărului strigat sunt penalizați și ies din joc.
Jocul continuă, strigându-se alte numere, până când rămân în cerc doar trei copii.
Se fac aprecieri privind modul de participare la joc.
Copiii din buchetul câştigător vor fi recompensați.
7.Evaluarea Se fac aprecieri generale și individuale asupra întregii activităţi desfăşurate pe Conversația frontal
parcursul zilei și asupra modului de participare a copiilor la activitate. Educatoarea
mulţumeşte copiilor şi îi felicită pentru activitatea desfăşurată.
8. O voi realiza cu ajutorul următoarelor întrebări :
Asigurarea conversaţia
- Cum s-a numit poezia învăţată ?
retenției și
transferului -Ce fișă am pictat azi ?Copiii vor dărui fișa pictată unei persoane alese de ei fiind
explicaţia fronta
provocați să numească persoana îndrăgita și să recite poezia invatata acestei
persoane
Anexa 1.
Fișă DEC

S-ar putea să vă placă și