Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT DIDACTIC

DATA: 23.05.2012
UNITATEA: Grădiniţa ,,Prichindelul Isteţ’’ Turda
PROPUNĂTOR: Popa Mirela
NIVELUL II: grupa pregătitoare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?
SUBTEMA SĂPTĂMÂNII: Dacă aş fi...?
TEMA ACTIVITĂŢII: Dacă aş fi...?
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP+ALA+ADE: DŞ-
cunoaşterea mediului+ DOS-activitate gospodărească) cu elemnte din DLC
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre meserii şi unelte şi
aplicarea acestora în diverse contexte de invăţare
ALA1 - Construcţii: ,,Un cartier nou la noi în oraş’’
- Joc de rol: ,,Doctorul şi cofetarul’’
- Ştiintă; ,,Caută meseria preferată, alege şi grupează’’
- Artă ,,Meseria preferată’’
Forma de organizare:frontal, individual, pe grupe, pe echipe
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Construcţii:
 să construiască diferite clădiri pentru a da naştere unui nou cartier în
orasul său, cu ajutorul diferitelor materiale de la sectorul construcţii:lego,
şosea, semne de circulaţie
Ştiinţă:
 să aleagă jetoanele cu unelte specifice meseriei găsite şi să le grupeze
 să denumească meseriile şi uneltele;

1
 să numere câte unelte au descoperit;
Joc de rol:
 să realizeze prin joc munca doctorului şi a cofetarului
 să mânuiască corect uneltele puse la dispoziţie
Artă:
 să coloreze cu culorile corespunzătoare imaginile cu meserii,
 să păstreze acurateţea lucrărilor.

ACTIVITĂŢI INTEGRATE:
Domeniul experenţial: Ştiinţe – Concurs: Ce ştim despre meserii?
Obiective operaţionale:
 să recunoască cuvântul care lipseşte înlocuind cu jetonul potrivit
 să identifice meseriile după imginile de pe roată;
 să enumere 3-4 caracteristici ale meseriilor;
 să realizeze piramida meseriilor în funcţie de criteriile date;
 să identifice meseriile, uneltele, îmbrăcămintea şi produsul din cartea
meseriilor;
 să identifice pe baza unei ghicitori meseria indicată;
 să răspundă la ghicitori prin recitarea unei poezii;
 să recite nuanţat şi expresiv poezii despre meserii;
 să rezolve fişa respectand sarcinile de lucru;.
Sarcina didactică:
 identificarea şi descrierea meseriilor şi a uneltelor specifice fiecareia;
Elemente de joc:mânuirea materialului, scrisori-surpriză, ghicirea, aplauzele,
înregistrarea scorului.
Material folosit:cartea meseriilor, piramida şi roata cu meserii, ghicitori, fişe de
lucru.

Domeniul experienţial: - Om şi societate – ,,Micii bucătari’’-activitate


gospodărească

2
Obiectivele operaţionale:
 să recunoască unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
gospodaresti;
 să exerseze deprinderi practice gospodăreşti
 să manifeste interes pentru munca în grup;

STRATEGII DIDACTICE;
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea, povestirea,
problematizarea, învăţarea prin descoperire,metoda piramidei, competiţia,
recompensa, munca în echipă/individuală

Material didactic folosit: planşă cu povestea, planşe cu diverse


meserii,unelte, îmbrăcăminte şi produse specifice, cartea meseriilor, piramida,
scrisori-surpriză, roata meseriilor, ghicitori, fişe de lucru, biscuiţi, nutela, friscă,
tacâmuri de plastic, tăvi de plastic, pahare

ALA2: Joc distractiv:,,Albinuţa’’


Joc linistitor:,,Poştaşul’’

Material bibliografic:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar” (2009), Editura DIDACTIC
PUBLISHING HOUSE
“Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009”( 2009), Editura ARLEQUIN
“Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”( 2009), Editura
GHEORGHE-CÂRŢU ALEXANDRU
“Metode interactive de grup”( 2009), Editura ARVES

Durata: o zi

3
SCENARIUL ZILEI
Activitatea zilei debutează cu salutul în cadrul Întâlnirii de dimineaţă.
,,Bună dimineaţa, dragi copiii
La grădiniţă am venit
În cerc noi ne aşezăm
Cu toţi ne salutăm
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineaţa copii!
Bună dimineaţa doctorule.......
După realizarea salutului,se va anunta jocul care se va desfaşura în cadrul
întâlnirii de dimineaţă,,Roata se-nvârteşte
Fiecare se gândeşte
Şi va spune cu glas tare
Ce va fi când va fi mare?’’
Jocul se va desfăşura astfel: educatoarea recita poezia şi alege pe rând câte un
copil care va spune ce meserie îşi doreste să îşi aleagă când va fi mare.Jocul
continuă până vine rândul fiecărui copil.
La finalul acestei etape , copiii vor fi anunţaţi că ziua va fi dedicată unor
activităţi în care ei vor trebui să arate invitaţilor ,,Ce ştiu despre meserii?’’.La uşă
clownul Bombonel va lasa o valiză mare şi grea cu buline de toate culorile şi o
scrisoare în care acesta le cere ajutorul,pentru că este tare supărat că a fost invitat
la o petrecere şi nu stie să gătească aşa multă mâncare pentru invitaţi .Bombonel a
aflat că grupa pregătitoare a mai gătit şi de aceea ii roagă să îl ajute lăsându-le
valiza lui cu surprize.Ca să-i poată demonstra maiestria lor de a găti, Bombonel o
să-i testeze prin rezolvarea unor cerinţe şi le promite solem dacă duc sarcinile la
bun sfârşit, va veni să guste din delicioasele preparate şi bineînţeles o să ii
recompenseze.Trecerea de la întâlnirea de dimineaţă la activităţile liber alese, se

4
va face intonând cântecul Ce miros au meseriile?, copiii au în piept buline
colorate şi se grupează la centre în funcţie de culoarea bulinei.
În cadrul jocurilor şi activităţilor alese (ALA 1), copiii vor fi grupaţi pe
patru arii de stimulare.
La sectorul Construcţii vor fi puse la dispoziţia copiilor Lego,şosea, semne
de circulaţie, sarcina constând în construirea unui cartier,,Un cartier în oraşul
nostru’’
La sectorul Joc de rol, copiii se vor juca de-a doctorul şi cofetarul vor
primi halate, bonete dar şi ustensilele potrivite fiecarei meserii.
La sectorul Ştiinţă, copiii vor primi mai multe jetoate, ei vor trebui să
caute meseria preferată şi uneltele, să le aleagă, să le grupeze şi să le numere câte
sunt.
La sectorul Artă, copiii au ca sarcină să coloreze imagini cu meseria
preferată.După finalizare, voi face aprecieri asupra modului cum au lucrat.
Tranziţia de la activităţile liber alese la actvităţile pe domenii
experienţiale se va face cântând cântecul ,,Astăzi noi suntem brutari’’

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE: DŞ, DOS)


cu elemente din DLC
În cadrul activităţilor va fi folosit elementul-surpriză, reprezentat de mai
multe scrisori trimise de Bombonel. Scrisorile sunt sarcinile, ele vor fi deschise pe
rând, înainte de trecerea de la o probă la alta, şi au ca scop stimularea copiilor în
rezolvarea sarcinilor propuse.
Ce ştim despre meserii? este prima activitate pe domenii experienţiale,
care aparţine domeniului Ştiinţe şi care va fi realizată sub forma unui concurs
între patru echipe. Concursul va consta în rezolvarea a şase sarcini diferite, fiecare
răspuns corect va fi răsplătit cu aplauze şi recompensă pe panou. Echipa care va
acumula cele mai multe buline va fi declarată câştigătoare.
Tranziţia de la prima la a doua activitate se va face prin interpretarea
cântecelului ,,Prăjiturica’’.

5
,,Micii gospodari’’, este a doua activitate pe domenii experienţiale, care
aparţine domeniului Om şi societate şi care constă în realizarea unei prăjituri cu
biscuiţi pentru al ajuta pe Bombonel, folosind tacâmuri de unică folosinţă,
biscuiţi, nutela, frişcă, bombonele.
Activitatea complementară (ALA 2), va consta în executarea jocului
distractiv,,Abinuţa’’ şi jocul liniştitor ,,Poştaşul’’.
Ziua se încheie prin recompensarea copiilor cu surprize dulci primite de la
Bombonel.

6
DEMERSUL DIDACTIC

STRATEGII
EVENIMENTUL CONŢINUTUL DIDACTICE
EVALUARE
DIDACTIC ŞTIINŢIFIC
RESURSE METODE ŞI
MATERIALE PROCEDEE
Participarea
Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă.Copiii se aşează pe covor, în
activă la discuţii
cerc pentru a se saluta; Conversaţia
,,Bună dimineaţa, dragi copiii
La grădiniţă am venit
În cerc noi ne aşezăm
Cu toţi ne salutăm
1. Introducerea în Panoul întâlnirii
A-nceput o nouă zi,
activitate de dimineaţă
Bună dimineaţa copii!
Bună dimineaţa doctorule.......
Observarea
După realizarea salutului,se va anunţa jocul care se va desfaşura în cadrul
comportamentul
întâlnirii de dimineaţă,,Roata se-nvârteşte’’
ui verbal şi
La finalul acestei etape , copiii vor fi anunţaţi că ziua va fi dedicată unor Exerciţiul
nonverbal
activităţi în care ei vor trebui să arate invitaţilor ,,Ce ştiu despre meserii?’’.

Stimularea
2. Captarea Se va realiza sub formă de surpiză: la uşă, clownul Bombonel va lăsa o valiză Valiză
Explicaţia interesului
atenţiei mare şi grea cu buline de toate culorile şi o scrisoare. Scrisoare
pentru activităţi

7
Această scrisoare vine din partea lui Bombonel şi conţine sarcinile pentru
activităţile ce urmează a fi desfăşurate.Se citeşte scrisoarea şi asfel copiii află că Explicaţia - observarea
3. Anunţarea Scrisoare
Bombonel este tare supărat pentru că trebuie să pregătescă o petrecere şi de Conversaţia comportamentul
temei
aceea le cere ajutorul. Scrisoarea conţine buline, medalioane şi cerinţa probelor ui verbal şi
care vor trebui parcurse de către copii pentru a putea deschide valiza. nonverbal
Intuirea
ALA 1 materialelor cu
Trecerea de la ADP la ALA se realizează prin intermediul unei prime care urmează să
probe/sarcini şi al tranziţiei. Fiecare centru deschis are ca simbol cate o bulinuţă opereze
colorată, care îşi găseşte corespondenta în bulinele primite de copii. Copiii se
buline
deplasează la centrele de interes în funcţie de culoarea bulinei pe versurile
colorate
cântecului ,,Ce miros au meseriile?’’(Anexa 1) Realizarea
 La centrul Construcţii,vor fi puse la dispoziţia copiilor Lego,şosea, sarcinilor de
Lego,şosea,sem
semne de circulaţie, sarcina constând în construirea unui cartier,,Un Explicaţia lucru primite în
ne de circulaţie
cartier în oraşul nostru’’ funcţie de
4. Desfăşurarea  La centrul Joc de rol, copiii se vor juca de-a doctorul şi cofetarul vor Demonstraţia profilul
Halat, bonete,
activităţii primi halate, bonete dar şi ustensilele potrivite fiecarei meserii centrului ales
 La centrul Ştiinţă, copiii vor cauta meseriile, uneltele corespunzătoare, Exerciţiul
le vor alege, grupa şi vor număra câte sunt
Jetoane
 La centrul Artă, copiii îşi vor alege meseria preferată şi o vor colora. Evaluare
cumeserii şi
După finalizare, educatoarea va analiza activitatea copiilor făcând aprecieri. globală
unelte
Copiii ies din sala de grupă cântând cântecul,,Bat din palme clap, clap, clap’’ Evaluare
Tranziţia de la activităţile liber alese la actvităţile pe domenii experienţiale se individuală
Fişe cu meserii
va face cântând cântecul ,,Astăzi noi suntem brutari’’’(Anexa 2) Aprecieri
verbale

8
ADE
DŞ – Cunoaşterea mediului
Voi anunţa copiii că Bombonel e mulţumit de activitatea desfăşurată la centre şi Cheia valizei Conversaţia
drept rasplată le oferă cheia valizei.Educatoarea deschide valiza lui Bombonel Explicaţia
unde descoperă o scrisoare şi mai multe plicuri mici. Educatoare citeşte această
scrisoare. (Anexa 3) Scrisoare
Se prezintă regulile şi sarcinile jocului:jocul este un concurs între patru echipe, Plic cu scrisori
are şase probe, fiecare răspuns corect din cadrul probelor va fi răsplătit cu
aplauze şi recompensă pe panoul de punctaj. Câştigă echipa cu cele mai multe Panou de
recompense. Cele patru echipe se vor numi Echipa doctorilor, Echipa punctaj
bucatărilor,Echipa zidarilor şi Echipa brutarilor.
 Explicarea şi demonstrarea probelor din concurs
Întrucât fiecare probă din concurs va fi introdusă printr-o scrisoare surpriză Medalioane
reprezentând sarcina de lucru, fiecare dintre cele şase probe ale concursului va Demonstraţia
fi explicată pe parcursul desfăşurării acestuia.Copiii primesc medalioane şi se
grupeză în echipe. După ce se formează cele patru echipe, educatoarea deschide
primul plic şi citeşte scrisoarea(Anexa 3)
Varianta 1 Ghiceşte cine sunt! Jetoane cu Expunerea Aprecieri
Copiii vor avea scrisă pe o planşă o poveste.Educatoarea le citeşte povestea dar imagini Povestirea verbale
unele cuvinte lipsesc, ei vor recunoaşte cuvintele care lipsesc şi le vor înocui
cu jetoane cu imagini.Echipa care ghiceşte răspunsul va fi câştigătoare.
Educatoarea deschide cel de al doilea plic şi citeşte conţinutul acestuia.
Varianta 2 Roata meseriilor
Pe rând, câte un copil din fiecare echipă roteşte roata, denumeşte meseria Roata Conversaţia
observată pe imaginea în dreptul căreia s-a oprit şi spune trei, patru meseriilor Explicaţia

9
caracteristici pentru a câştiga proba. Aprecieri
Se procedează la fel şi cu celelalte imagini, răspunsurile corecte şi complete se verbale
recompenseză cu buline.
Se deschide următorul plic şi se citeşte cea de a treia scrisoare.
Varianta 3 Gândeşte şi spune...
Echipa doctorilor-Care sunt meseriile care ne ajută sa ne păstrăm sănătoşi? Conversaţia
Echipa bucătarilor-Denumeşte uneltele pe care le foloseşte: bucătar, doctor,
cofetar Aprecirea
Echipa zidarilor-Ce meserii sunt la şcoală şi grădiniţă? răspunsurilor
Echipa brutarilor- Ce meserii mai cunoaşteţi? copiilor
Educatoarea deschide cel de al patrulea plic şi citeşte conţinutul acestuia.
Varianta 4 Piramida meseriilor Metoda
Educatoarea explică în ce constă această probă: în cartea meseriilor vor fi piramidei
afişate pe rând planşe cu meserii, unelte, îmbrăcăminte, produs.
Copiii vor fi aleşi pe rând din fiecare echipă.După acestă prezentare un copil
din fiecare echipă va trebui să aşeze meseriile, uneltele, îmbrăcămintea, Jetoane cu
produsul pe piramida cu patru nivele, respectând criteriile enunţate de meserii,unelte,
educatoare(nivelul roşu meseriile, nivelul mov uneltele, nivelul galben îmbrăcăminte, Explicaţia Aprecirea
îmbrăcămintea, nivelul albastru produsul) produs corectitudinii
Se deschide cel de al cincilea plic şi citeşte conţinutul acestuia. răspunsurilor
Varianta 5 Ghiceşte meseria
Educatoarea citeşte ghicitorile, copiii din fiecare echipă trebuie sa răspundă la Ghicitori Problematizarea
ghicitoare printr-o poezie despre meseria respectivă.Dacă recită frumos şi cu Aprecirea
intonaţie primesc o bulinuţă pe panoul de scor.(Anexa 4) răspunsurilor
Educatoarea deschide cel de al şaselea plic şi citeşte conţinutul acestuia. copiilor

10
Îmcercuieşte şi rezolvă
Educatoarea distribuie fişele în care sunt reprezentate meserii şi unelte, Copiii
Varianta 6 trebuie să recunoscă meseriile, să traseze linie de la meserie la unelte, să
despartă în silabe,să reprezinte grafic câte silabe sunt, să încercuiască cifra
Aprecieri
corespunzătoare numărului de silabe şi să îşi aleagă meseria preferată. Exerciţiul
Individuale
După terminarea lucrărilor ele vor fi expuse se va face evaluarea şi aprecierea
modului de lucru. Fişă de lucru
Aprecieri
Câştigă echipa care la sfârşitul concursului are cele mai multe buline.
frontale
Tranziţie: Trecerea la cea de a doua activitate pe domenii experienţiale se face
prin interpretarea unui cântecel,,Prăjiturica’’(Anexa 5)
DOS – Activitate gospodărească
Educatoarea deschide şi ultimul plic şi citeşte ultima scrisoare. (Anexa 3) Bonete,sorţuleţe
Activitatea gospodărească va consta în realizarea unei prăjituri de , biscuiţi, Aprecierea
Conversaţia
biscuiţi.Copiii se vor grupa câte 6-7 ,vor avea bonete şi sorţuleţe vor avea pe nutela, frişcă, implicarii în
Explicaţia
5. Obţinerea masa biscuiţi, nutela, cuţite de unică folosinţă, friscă, bombonele,tăvi.Ei vor bombonele,cuţit activitate
Demonstraţia
performanţei trebui sa gatescă pentru al ajuta pe Bombonel sa pregătească masa pentru e de unică
petrecere folosinţă, tăvi, Evaluarea
După terminarea prăjituri copii pregătesc masa pentru al întămpina pe faţă de masă, activităţii
Bombonel farfurii, pahare gospodăreşti
6..Încheierea Se fac referiri la modul de desfăşurare a activităţii, dacă sarcinile de lucru au Analiza Observarea
activităţii fost corect rezolvate şi se fac aprecieri pozitive cu referire comportamentul comportamentul
copiilor. ui verbal şi
ALA 2 nonverbal
În încheierea activităţii, copiii aşezaţi in semicerc interpretează jocul Scrisoare
distractiv,,Albinuţa’’, folosind un minim de recuzită, sugerată de versurile Poştaş
cântecului şi jocul liniştitor,,Poştaşul’’
11
Copiilor li se oferă recompensele promise de Bombonel(tort şi suc).

12
ANEXA 1

Ce miros au meseriile?

de Gianni Rodari

Oricare meserie
Are un miros, copii,
A pâine şi plăcinte
Miroase-n brutării.

În orice tâmplărie
În sat sau în oraş,
A scânduri noi miroase,
A vrafuri de talaş.

Miroase cofetarul
A nuci şi scorţişoară,
Iar un halat de medic
A doctorie-amară.

ANEXA 2
Astazi noi suntem brutari
1)Astăzi noi suntem brutari,
Facem pâini rotunde, mari
Făina, dorjdie, apă, sare
Punem în covata mare.
2)Mânecile suflecăm,
Aluatul frământăm,
Pâinea începe să dospească,
Lângă foc mare să crească
3)Coacem pâine in cuptor
Pentru noi pentru popor
Pâinea pe lopată scoasă
Rumenă e şi gustoasă

13
ANEXA 3
SCRISORI – SURPRIZĂ
“Dragi copii,eu clownul Bombonel am aflat că în grădiniţa voastră învaţă copiii deştepţi şi că în
această săptămână aţi discutat foarte multe lucruri despre meserii.Copii, eu sunt tare supărat
deoarece am fost invitat la o petrecere şi pentru că nu ştiu nimic despre meserii şi nu ştiu să gătesc
m-am gândit să apelez la voi.Am aflat că voi lucraţi foarte frumos de aceea v-am pregătit o valiză
cu multe surprize, niste bulinuţe colorate petru a putea să rezolvaţi sarcinile de la centrele de
interes.Dacă veţi lucra corect şi frumos am să vă dau în dar cheia valizei pentru ca voi să rezolvaţi
şi celelalte sarcini.Dacă sunteţi harnici, isteţi şi mă ajutaţi să pregătesc masa pentru petrecere la
sfărşit am să vin cu multe suprize şi recompense pentru voi
Cu drag Bombonel

Dragi copii,m-am gândit să vă propun un joc care se numeşte Ce ştim despre meserii? V-am
pregătit nişte sarcini surpriză. Fiecare plic conţine o sarcină creată de mine. Doamna educatoare va
deschide următorul plic doar dacă rezolvaţi corect sarcinile. Câştigătorii vor avea parte de
recompense.
Semnează Bombonel

1. “Dragi copii, am ales să vă dau prima sarcină, aşa că am încercat să nu fie prea grea pentru a
putea deschide şi plicul următor. Sunt sigur că voi ştiţi multe lucruri despre meserii aşa că
prima probă se numeşte ,, Ghiceşte cine sunt!’’ sper să vă placă şi veţi trece cu bine peste
această probă.
Semnează Bombonel”

2 Dragi copii, sper că sarcina nu a fost prea grea.Ei bine, dacă aţi reuşit să treceţi de prima probă
sunteţi descurcăreţi. Sarcina pe care v-o propun acum se numeşte ,, Roata meseriilor’’.Doamna
educatoare vă va explica ce trebuie să faceţi.
Semnează Bombonel

3 “Dragi copii, sper că sarcina a fost uşoară. Ei bine, eu nu sunt atât de drăguţ şi vreau să vă încurc
planul de a deschide următorul plic. Sigur voi reuşi! Doamna educatoare vă va explica ce trebuie să
faceţi. Următoarea probă se numeste ,,Gândeşte şi spune’’.
Semnează Bombonel

14
4 Dragi copii, în primul rând vreau să vă felicit. Dacă aţi reuşit să ajungeţi până aici, înseamnă că
sunteţi foarte isteţi.. Sunt sigur că piramida pe care am desenat-o pentru voi o să vă placă. Voi va trebui
să fiţi atenţi pentru că sarcina nu este prea uşoară , iar raspunsurile voastre corecte deschide urmatorul
plic.
Semnează Bombonel

5. Dragi copii, eu sunt foarte confuz, încurc meseriile şi nu stiu să raspund la ghicitori.Sarcina
vostra este,,Ghiceşte meseria’’.Un raspuns corect şi vei primi o bulină roşie pe panou.

Semnează Bombonel

6. Dragi copii, eu sunt tare bucuros ca sunteţi descurcăreţi, dar copii eu nu ştiu meseriile. Veţi primi
nişte fişe, dacă le rezolvaţi corect o să puteţi merge mai departe. Vă rog mult să mă ajutaţi. Mult succes!”

Semnează Bombonel

Dragi copii, dacă aţi deschis şi plicul acesta înseamnă că aţi rezolvat cu succes toate sarcinile
propuse. Felicitări! Aceasta este cea din urmă sarcină, pe care trebuie să o rezolvaţi şi dacă treceţi cu bine
de ea, veţi primi recompensa – surpriză pregătită. Doamna educatoare vă va explica ce trebuie să faceţi
pentru rezolvarea sarcinii.
Semnează Bombonel

15
ANEXA 4

GHICITORI

Cu bonetă şi halat
Nu e doctor la palat
Dar din mâna lui măiastră
Iese pâinea cea gustoasă

(Brutarul)

Locul lui e la volan


Şi merge la destinatar
Duce marfă variată
Află-i meseria îndată

(Şoferul)

Case-nalţă cu mistria
şi arată măiestria.
Cărămida potriveşte
Gata-i casa, ia priveşte!

(Zidarul)

Este harnic, gospodar


Lucră şi la nisipar
Şi se cheamă...

(Grădinar)

16
ANEXA 5

Prăjiturica
Băgăm o scândurică
În sobă fară frică
Şi punem şi albus-bis
Scândurica se pârleşte
Tot albuşul se-negreşte
Şi gata prăjitura acuş, acuş,acuş-bis
Aşa o prăjitură nu stă pre mult în gură
Deşi e numai scrum ea tot îşi face drum
Vai ce bună a fost în gură
Negricioasa prăjitură
Că-i simt şi acum miros
Şi gustul ce-l avea-bi

17
18