Sunteți pe pagina 1din 6

DATA:

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu PP nr. 7 Sighetu Marmaţiei


GRUPA: mare B
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: Boiciuc Maria-Cristina
TEMA ANUALĂ: „Ce şi cum vreau să fiu?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Oare ce să fiu?”
TEMA ZILEI: „Mirosul meseriilor”
TIPUL ACTIVITĂŢII: predare-învăţare, consolidare de priceperi şi deprinderi
CATEGORIA DE ACTIVITATE: activitate integrată
FORMA DE REALIZARE: frontal, pe grupuri, individual

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP )


Întâlnirea de dimineaţă: “Când voi fi mare, ce voi fi oare?”
Rutine: salutul, prezenţa copiilor, completarea calendarului naturii, ne pregătim pentru activităţi;
Tranziţii: „Bat din palme!”

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) – CENTRE DE INTERES

Ştiinţă: ”Ruleta meseriilor”- copiii vor alege o meserie, o vor denumi şi vor identifica instrumentele necesare desfăşurării
meseriei respective;
Construcţii: ”Micii constructori”-copiii vor construi din cuburi de lemn “Căsuţa lui Martinel”;
Joc de rol: ”La cabinetul medical”- copiii îi vor arăta lui Martinel cum trebuie să ne comportăm la doctor.
Joc de masă: “Meserii” puzzle- copiii vor realiza puzzle cu meserii şi vor ȋmbina fiecare meserie cu uneltele necesare
desfăşurării meseriei;

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

DLC: “Mirosul meseriilor”-memorizare;


DEC: „Parada meseriilor” – activitate practică- activitate artistico-plastică.

ALA 2
“Cursa meşterilor pricepuţi “– joc cu caracter sportiv
Joc distractiv “Ghiceşte meseria pe care o imit!”
- să respecte regulile jocului şi să participe cu interes la desfăşurarea lui;

1
- să coopereze cu colegii.

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Formarea deprinderii de a memora şi a reproduce voluntar şi logic poezia, îmbogăţindu-şi astfel vocabularul cu cuvinte şi
expresii noi.
Consolidarea cunoştinţelor, deprinderilor copiilor, referitoare la diverse meserii întâlnite în societate.
Dezvoltarea capacitatii de cunoastere a principalelor categorii profesionale si a rolului pe care-l au acestea in viata omului;
educarea unor atitudini positive fata de munca si fata de produsele obtinute

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
să audieze cu atenţie textul poeziei, reţinând ideile şi demonstrând că le-a înţeles ;
să recite poezia corect şi expresiv, respectând intonaţia, ritmul şi pauzele;
să reţină conţinutul de idei al poeziei, îmbogăţindu-şi sfera de reprezentări despre diverse meserii;
să denumească materialele şi ustensilele puse la dispoziţie, mânuindu-le cu atenţie şi combinându-le în vederea realizării temei propuse;
să execute exerciţiile pentru încălzirea musculaturii fine a mâinilor;
să execute siluete ale unor meseriaşi prin decupare şi asamblare prin lipire;
să lipească pe rolele de carton siluetele cu părţile componentele ale unor persoane ce reprezintă diverse meserii;
să grupeze produsele obţinute şi să le asambleze pe planşa-suport;
să recunoască şi să denumească meseriile pe baza unor imagini;
să asocieze imaginea meseriei cu imaginea uneltelor necesare pentru desfăşurarea ei;
să identifice pe baza unei ghicitori meseria indicată;
să lucreze în echipa si să împărtăşească colegilor experienţa lor de ȋnvăţare;
să îmbine piesele de puzzle pentru a forma imaginea întreagă;
să denumească meseriile descoperite;
să potrivească instrumentul/unealta pentru meseria aleasă.
să realizeze modelele imaginate prin ȋmbinarea pieselor;
să-şi exerseze deprinderile de cooperare şi colaborare ȋn grup pentru realizarea unui scop comun;
să aprecieze şi respecte munca celorlalţi.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, expunerea, mâna oarbă, jocul, competiţia, recompense,
munca ȋn echipă şi individual, jocul;
MATERIAL DIDACTIC: prezentare PPT, roata meseriilor, planşe cu meserii şi jetoane cu diverse meserii, unelte şi produse specifice,
scrisori-surpriză, bagheta magică, ghicitori ilustrate, foi cu siluete imprimate în părţi componente, role de carton, lipici pentru asamblare,
planşă-suport pentru machetă, creioane colorate, halite medic, trusă medic, bonete, cuburi lemn.
METODE DE EVALUARE: observarea curentă, verificarea orală
2
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
DURATA: o zi
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Bibliografie:
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului – Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7ani ;
Georgeta Toma (2009), Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar nivel 5-7 ani, Editura delta Cart
Educational, Pitesti ;
Coord. Viorica Preda (2009), Metodica activitatilor instructive-educative in gradinita de copii, Editura Gheorghe Cartu
Alexandru, Craiova;
Revista învăţământului preşcolar.

Activitatea va debuta cu ȋntȃlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa şi completarea calendarului naturii.


Salutul: ”Dimineaţa a sosit Bună dimineaţa, pici
Toţi copiii au venit. Mă bucur că eşti aici,
În cerc să ne adunăm A început o nouă zi
Cu toţi să ne salutăm. Bună dimineaţa, copiii!”
“Bună dimineaţa, mici meseriaşi!”
La întâlnirea de dimineaţă, după intonarea cantecelului “Bună dimineaţa”, copiii se salută cu formula “Bună dimineaţa, mic
meseriaş……!”.
Se face prezenţa: pentru a realiza prezenţa numerică în funcţie de genul copiilor, un băieţel va număra fetele, iar o fetiţă va număra
băieţii. Se va numi grupa care are cei mai mulţi copii.
Se va completa Calendarul naturii, astfel: copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră, să spună ce fel de vreme e afară, să aleagă
jetonul potrivit care indică starea vremii. Se precizează ziua ȋn care ne aflăm, se aminteşte ce zi a fost ieri, ce zi va fi mȃine, data, luna şi anul
ȋn care ne aflăm.
Împărtăşirea cu ceilalţi: “Roata vremii se-nvȃrteşte
Fiecare se gȃndeşte
Şi va spune cu glas tare
Ce va fi cȃnd va fi mare!”
“Eu, cȃnd voi fi mare voi fi...”. Copiii spun propoziţia şi continuă cu răspunsul pentru completare.
Activitatea de grup: Pe “scaunul povestitorului” 2-3 copii descriu ȋn cȃteva propoziţii meseria pe care au ales-o, argumetȃnd opţiunea.
Noutatea zilei este că astăzi vom avea ca invitat pe Martinel care vrea să facă cunoştiinţă şi cu alte meserii. Noi vom fi astăzi prietenii
lui şi vom face ȋmpreună o călătorie ȋn lumea meseriilor. Astfel Martinel va vizita centrele deschise pentru a cunoaşte cȃt mai multe meserii.
Dar înainte prin metoda Mana oarbă copiii îşi vor alege un jeton din săculeţ, şi se vor grupa în funcţie de jetonul ales.

3
Tranziţia se va face cu ajutorul cantecului:”Bat din palme!”, apoi copiii se îndreaptă spre centrele deschise: Bibliotecă, Artă, Ştiinţă, Joc
de rol, Construcţii, unde le sunt prezentate sarcinile de lucru şi materialele cu care vor lucra.

CENTRE DE INTERES:
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: “Când voi fi mare, ce voi fi oare?”, Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii.
Rutine: “Sunt mic, dar binecrescut!” deprinderea de a saluta la sosirea în grădiniţă
Tranziţii: ”Bat din palme!”, - cantec

ALA1: Ştiinţă: ”Ruleta meseriilor”- copiii vor alege o meserie, o vor denumi şi vor identifica instrumentele necesare desfăşurării meseriei respective;
Construcţii: ”Micii constructori”-copiii vor construi din cuburi de lemn “Căsuţa lui Martinel”;
Joc de rol: ”La cabinetul medical”- copiii îi vor arăta lui Martinel cum trebuie să ne comportăm la doctor.
Joc de masă: “Meserii” puzzle- copiii vor realiza puzzle cu meserii şi vor ȋmbina fiecare meserie cu uneltele necesare desfăşurării
meseriei;

ADE: DLC: “Mirosul meseriilor” de G. Rodari - memorizare;


DEC: „Parada meseriilor” – activitate practică- activitate artistico-plastică.

ALA2: “Cursa meşterilor pricepuţi “– joc cu caracter sportiv

4
Desfăşurarea activităţii:
EVENIMENT CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1. Moment Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţii:
organizatoric  aranjarea mobilierului; Conversaţia
 pregătirea centrelor şi a materialelor didactice necesare activităţilor;
În cadrul întâlnirii de dimineaţă se va face: prezenţa copiilor, stabilirea
anotimpului, a zilei, completarea calendarului naturii, discuţii referitoare la tema
abordată în această săptămână.
2. Captarea Captarea atenţiei se va realiza prin venirea invitatului Martinel care vrea să facă Conversaţia Participarea activă la
atenţiei cunoştiinţă şi cu alte meserii. Noi vom fi astăzi prietenii lui şi vom face Explicaţia discuţii, completarea
ȋmpreună o călătorie ȋn lumea meseriilor. El are ataşată de piept o întrebare Ce Frontal corectă a
miros au meseriile?, la care îi roagă pe copiii să-l ajute să afle răspunsul. calendarului naturii.
În urma răspunsurilor primite la întrebarea Ce miros au meseriile?, copiii sunt Stimularea
anunţaţi că activităţile pe care le vor desfăşura astăzi vor fi pline de surprize, iar la interesului pentru
sfârşitul zilei, cei mai buni dintre ei vor primi titlul de Cel mai bun meseriaş. activităţi
Tranziţie: “Bat din palme!”
3. Anunţarea Se va realiza în mod direct prin prezentarea centrelor de activitate cu materialele şi Expunerea
temei şi a sarcinile specifice. Apoi li se spune copiilor că la final, dacă toate sarcinile vor fi Explicaţia
obiectivelor rezolvate corect, vor fi recompensaţi de Martinel cu medalia “Cel mai bun Conversaţia
meseriaş!”. Frontal
4. ALA 1: Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, ascultă cerinţele Mâna oarbă Intuirea materialelor
Reactualizarea educatoarei şi îşi aleg centrul la care vor lucra în funcţie de culoarea jetonului ales Explicaţia cu care urmează să
cunoştinţelor prin metoda Mana oarbă. Demonstraţia opereze
Ştiinţă: ”Ruleta meseriilor”- copiii vor alege o meserie, o vor denumi Exerciţiul
şi vor identifica instrumentele necesare desfăşurării meseriei respective; Munca in echipă Realizarea sarcinilor
Joc de masă: “Meserii ”puzzle, ”Caută şi potriveşte” - copiii de lucru
reconstituie imagini tip puzzle, pentru a obţine imaginea unor meserii; pe baza lor
vor alcătui propoziţii; Evaluare globală
Construcţii: ”Micii constructori”-copiii vor construi din cuburi de Evaluare individuală
lemn “Căsuţa lui Martinel”;
Joc de rol: ”La cabinetul medical”- copiii îi vor arăta lui Martinel
cum trebuie să ne comportăm la doctor.
4. Prezentarea ADE : DLC – Educarea limbajului
noului conţinut În sala de grupă îşi face apariţia Martinel care aduce un plic mare trimis pe Conversaţia
şi dirijarea adresa grădiniţei. Plicul se deschide şi se descoperă în el o scrisoare şi o poezie. Explicaţia
învăţării Educatoarea citeşte această scrisoare.
5
Copiii sunt anunţaţi că vor învăţa poezia “Mirosul meseriilor” de G.
Rodari. Copiii sunt familiarizaţi cu conţinutul poeziei, voi recita poezia (cu
claritate si expresivitate). Voi recita poezia pe fragmente, explicand continutul
acesteia. Memorarea poeziei se va face pe strofe si integral, individual şi pe
grupuri mici. Se memoreaza prima strofa, apoi se memoreaza celelalte, de fiecare Demonstraţia
dată reluandu-se şi strofa anterioară.
Se trece la învăţarea poeziei de către copii folosindu-se procedeul învăţării pe
strofe.
a)Recitarea model a poeziei:
Se recită poezia, de către educatoare, respectând intonaţia, accentul, pauzele,
tonul, nuanţarea vocii în funcţie de ceea ce transmit versurile;Se recită de 2 – 3 ori. Observarea curentă a
b)Familiarizarea cu textul poeziei: comportamentului
Se face printr-o scurtă expunere narativă. Pe parcursul expunerii se vor arăta Analiza
copiilor imagini ce corespund textului poeziei. răspunsurilor
Poezia va fi memorată pe unităţi logice.
Se recită prima strofă – se repetă pe rând cu 2 – 3 copii.
Se recită prima cu a doua – se repetă cu 2 – 3 copii.
Se recită prima cu a doua şi a treia – se repetă cu 2 – 3 copii ş.a.m.d.
Se recită numai individual, pentru urmărirea corectitudinii pronunţiei cuvintelor.
5. Obţinerea Apoi se numeşte un copil care îşi va alege „perechea / copilul” de sprijin şi poezia
performanţei va fi recitată în întregime prin procedeul când unul tace, celălalt copil continuă să Conversaţia
spună textul. Explicaţia

DEC – activitate artistico-plastică. Demonstraţia Evaluarea lucrărilor


Activitatea practică va consta în realizarea unei machete folosind siluete ale unor Munca în echipă realizate
persoane ce reprezintă diverse meserii, realizate pe role de carton. Copiii vor
colora, decupa şi vor lipi elementele componente, iar apoi vor asambla toate
piesele obţinute pe o placă de polistiren.
După asamblarea machetei, se face turul galeriei, timp de 5 minute, ocazie cu care
se vor identifica elementele lucrate necorespunzător. După încheierea turului Turul galeriei
galeriei, grupurile remediază greşelile constatate.
6. Încheierea Se fac referiri la modul de desfăşurare a activităţii, dacă sarcinile de lucru au fost Analiza Interpretarea jocului
activităţii corect rezolvate.
ALA 2: În încheierea activităţii, se va desfășura “Cursa meşterilor pricepuţi “–
joc cu caracter sportiv
Copiilor li se oferă recompensele promise.

S-ar putea să vă placă și