Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa: I B

Şcoala:
Aria curriculară: ARTE
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Subiectul lecţiei: O floare pentru mama
Mijloc de realizare: mototolirea și lipirea hârtiei grofate
Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi
Durata: 50 min.

Competente specifice:
1.2. Diferențierea caracteristicilor elementelor de limbaj plastic (nuanțe, tonuri, forme), în
mediul înconjurător și în imagini;
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie,
confecții textile, ceramică, sticlă etc.)

Obiective operaţionale: Pe toată durata lecției elevii vor fi capabili:


O1 – să identifice florile de primăvară, după materialul ilustrativ prezentat;
O2 – să execute corect tehnica de rupere liberă și de mototolire a hârtiei grofate;
O3 – să lipească confoorm conturului bucățile obținute din ruperea și motolirea hârtiei;
O4 – să lucreze curat şi ordonat, demonstrând simţ practic si estetic;
O5 – să evalueze corect, în baza criteriilor date, lucrările proprii și ale colegilor;

Strategii didactice: activ-participative


Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observația, descrierea, exerciţiul,
demonstrația, instructaj verbal,
Mijloace de învăţământ: lucrare model, carton colorat A5, hârtie grofată, lipici, foarfece
Forme de organizare: frontal, individual.
Resurese umane: 34 elevi
Bibliografie:
ETAPELE Ob. ACTIVITATEA ACTIVITATEA ELEVILOR Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
LECŢIEI op. ȊNVĂŢĂTORULUI procedee învăţământ organizare
1. Moment Se asigură climatul necesar începerii Se pregătesc pentru activitate. Instructaj
organizatoric lecției. Se pregătesc materialele și se verbal
organizează colectivul de elevi.
2 min.
Voi capta atenția elevilor prin diferite
2. Captarea O1 întrebări: explicaţia frontal observarea
- Ce flori de primăvară cunoașteți Răspund la întrebările adresate și sistematică
atenţiei
voi? ascultă cu atenție legendă conversaţia individual a comporta-
8 min. - Ce știți voi despre lalea? mentului
Le voi citi școlarilor legendă lalelei elevilor
Astăzi, la ora de Abilități practice,
3. Anunţarea vom realiza o lalea pentru mama,
flosind tehnica de rupere și Reţin cele comunicate. conversaţia tabla Observarea
temei şi a
mototolire liberă a hârtiei grofate, cu foaia- frontal sistematică
obiectivelor Rețin tema și subiectul lecției,
lipirea bucăților obținute conform observația suport a comporta-
3 min. conturului dat notându-le pe foaia-suport (carton A5) individual mentului
Voi va trebui să fiți foarte atenți la elevilor
ceea ce vă voi explică eu pentru a
putea să rezolvați tema dată.

4. Dirijarea Se prezintă planşa model, se intuiesc


învăţării materialele folosite şi se explică Elevii sunt atenți la explicațiile carton observarea
modul de lucru; primite și încep activitatea: conversaţia colorat A5, sistematică
25 min.
O2 Elevii vor recunoaşte tehnica de -observă benzile de hârtie grofată, frontal a comporta-
O3 lucru, materialele şi instrumentele fiecare având trei culori diferite: explicaţia benzi de mentului
O4 folosite în realizarea lucrării; roșu, galben și verde; hârtie elevilor
Se observă folosirea culorilor: verde, -rup liber, fără foarfece, bucăți din exerciţiu grofată, individual
roșu, galben; se reamintește elevilor banda de hârtie grofată; chestionare
simbolistica acestor culori; - mototolesc hârtia ruptă, instructajul lipici orală
Se precizează etapele de lucru: respectând aceeași grosime; verbal
- ruperea liberă a hârtiei grofate; - lipesc după contur hârtia harta lucrarea
- mototolirea hârtiei rupte; mototolită, demonstrația fizico- practică
- lipirea hârtiei, conform conturului; -finalizează lucrarea/ laleaua geografică
- finisarea lucrării; În completare se poartă discuții a Europei
În timp ce elevii lucrează, îi despre țara de origine a lalelelor și
urmăresc cu atenție si îi îndrum. despre speciile de lalele.
6. Evaluarea O5 Se vor expune lucrările elevilor. Copiii citesc de pe tablă criteriile conversaţia expoziție frontal Aprecierea
activităţii Le voi cere copiilor să se de care trebuie să țină seama în observația cu lucrările individual verbala
autoevalueze și să evalueze și evaluarea propriilor lucrări și ale explicaţia elevilor
10 min.
lucrările copiilor. colegilor.

7. Incheierea expoziție cu
activităţii Se fac aprecieri asupra activităţii, cu Sunt atenţi la aprecierile făcute. conversaţia lucrările frontal Aprecierea
accent pe implicarea elevilor în Își expun lucrările la panou și elevilor individual verbala
2 min.
activitatea practică și folosirea participă la evaluarea lucrărilor, în observația
limbajului specific disciplinei. baza criteriilor listate la tablă.
Legenda lalelei

Conform unei legende persane, în legatură cu laleaua roșie, se spune că


un tânăr pe nume Farhad s-a îndrăgostit de frumoasa Shirin. Când tânărul a aflat
că fata de care el s-a îndrăgostit a fost ucisă, a fost atat de coplesit de durere
încât s-a sinucis sărind cu calul de pe marginea unei stânci. Legenda spune că
acolo unde cădeau picături de sânge, apărea câte o lalea roșie, iar astfel laleaua
roșie a devenit simbolul iubirii perfecte.