Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda: Diagrama VENN

Diagrama VENN este constituită din două cercuri care se suprapun parţial. Această
diagramă se foloseşte pentru a indica asemănările şi deosebirile între două personaje biblice,
între două întâmplări, între două sărbători, etc.
▪ Elevii lucrează în perechi, un elev va scrie caracteristicile MIRUNGERII, celălalt,
caracteristicile MIRUIRII;
▪ Elevii vor completa împreună zona de intersecţie cu asemănările celor două;
▪ Asocierea cu alte perechi şi compararea rezultatelor;
▪ Toate rezultatele echipelor se scriu pe tablă, într-o diagramă Venn comună. Elevii
întrumaţi de profesor vor observa şi corecta greşelile;
Metoda Diagrama Venn are o scară largă de aplicare, la orice etapă a lecţiei, la orice tip
de lecţie, în cadrul tuturor modurilor de organizare a clasei.

Bibliografie:
1. Cerghit, I., Metode de învăţământ, E.D.P., Bucureşti, 1980
2. Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995
FISA DE LUCRU

► Precizaţi care sunt asemănările şi deosebirile dintre Mirungere şi


miruire:

deosebiri deosebiri

MIRUNGERE MIRUIRE

asemănări

Prof. Munteanu Niculina