Sunteți pe pagina 1din 2

NUMELE ECHIPEI MELE ESTE... 02.04.

2019

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE
Reacții ale plantelor la diferite schimbări ale mediului

1. Descrie, în maxim 5 rânduri, planta echipei voastre. Te poți referi la


aspectul părților componente ale plantei (rădăcină, tulpină, frunze).
De ce planta voastră este diferită de a celorlalte echipe?

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

2. Bifează cu X condiţiile de mediu de care a beneficiat planta aleasă:

AER CURAT
APĂ
LUMINĂ
CĂLDURĂ

Ce a lipsit?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3. Explică, în 3 rânduri, modul în care planta ar fi putut fi îngrijită


pentru a crește și a se dezvolta în cele mai bune condiții.

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
02.04.2019

FIŞĂ DE LUCRU
Reacții ale plantelor la diferite schimbări ale mediului

1. Alege răspunsul adevărat sau fals, motivând alegerea făcută.


a. Plantele pot trăi fără apă, lumină și căldură.
........................................................................................................
b. Floarea-soarelui, grâul și mușchii copacilor sunt plante iubitoare
de lumină.
........................................................................................................
c. Salcia și trestia cresc pe malul apelor deoarece au nevoie de
multă apă pentru a se dezvolta.
........................................................................................................
d. Temperatura scăzută nu influențează creșterea și dezvoltarea
plantelor.
........................................................................................................
2. Realizează corespondența (ducând săgeți) între plante și factorii de
mediu necesari dezvoltării optime.