Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

DATA: 24.02.2017

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr.2 Titu-Targ

CLASA: a III-a

INVATATOR: Prof.inv.prim. Oprea Olimpia

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

DISCIPLINA: Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂTARE: ‘Jocuri și jucarii”

SUBIECTUL LECŢIEI:TEXT NARATIV

TEXT SUPORT” Valea cu fluturi,cu pasari și cu flori “, dupa Fanuș Neagu

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi si deprinderi

SCOPUL LECTIEI:Exersarea deprinderii de a citi corect, conștient,expresiv, extragand inf. de detaliudintr-un text literar.

DURATĂ: 45 minute
COMPETENŢE SPECIFICE:

Limbașiliteraturaromână:

2.1.Descrierea unui obiect/unei fiinte din universul apropiat pe baza unui plan simplu.

3.1. Extragerea unor informatii de detaliu din texte informative sau literare.

Arte vizualeșiabilități practice:

2.3. Valorificareaelementelor de limbaj plastic încompozițiitematice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Pe parcursul lecției elevii vor fi capabili:

2.1.1-să identifice trasaturi ale unor obiecte/fiinte intalnite in textul citit;(obiectivul se considera realizat daca fiecare elev
identifica cel putin o trasatura a unui obiect/fiina intalnita in textul citit)

3.1.1 -să citească corect, conștient și expresiv textul, respectând semnele de punctuație;obiectivul se consideră realizat dacă
fiecare elev citește corect/ conștient / expresiv textul.
3.1.2- să explice noile cuvinte si sa le integreze in enunturi proprii;obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev
explica cel putin un cuvant si alcătuiește cel puțin un enunț.

3.1.3- să desprindă informații esențiale din text;;obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev desprinde cel putin o
informatie din text.

3.1.4 : -sa formuleze intrebari si raspunsuri legate de textul citit.;obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev formulează
cel putin o intrebare.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

 Metode şi procedee: , conversaţia , explicatia, exerciţiul, lectura explicativă, explozia stelară,


 Forme de organizare: frontală, individuală, in perechi, pe grupe
Mijloace didactice: caietele elevilor,manualul, manual digital, fișe de lucru

BIBLIOGRAFIE:

1. MEN- Programa pentru disciplina Limba și literatura română;


2.. Limba și literatura română- manual pentru clasa a III-a/ Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă/ Anița Dulman/ Otilia
Brebenel- Editura Intuitext, București 2015
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii Op. Evaluare
Metode şi Material Forme de
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor procedee didactic organizare
1. Moment Stabileşte ordinea şi pregăteşte Se pregătesc pentru ora de conversaţia frontal
organizatoric materialele necesare pentru matematică.
1' lecţie .

2. frontal
Verificarea temei Verific cantitativ si calitativ tema
2.1.1 pentru acasa. Citesc tema, urmăresc dacă au Caietele
rezolvat corect. de tema
 Se verifica tema prin
Evaluare
sondaj , se fac aprecieri si conversaţia orala
recomandari.
Captarea atenţiei explicatia Fise de In perechi
4' Fisa de lucru –Rebus-Primavara Un elev citeste mesajul lucru

4. Anunţareatemeiş Astăzi, la Limba și literature română, Ascultă. frontal


i a obiectivelor vom trece la o nouă lecție, intitulată”
1' Valea cu fluturi,cu pasari si cu
flori “, dupa Fanus Neagu Veți
citi lecția in gând ,apoi in lanț, vom Scriu data şi titlul lecţiei pe caiete de
scrie cuvintele necunoscute, le vom caiete. notiţe
explica și vom face propoziții cu cretă
ele,vom rezolva exercitii folosin
informatii din text.
5. Dirijarea 1. Solicit elevilor sa citeasca frontal
învăţării 3.1.1 Elevii citesc si subliniaza
in gand textul si sa sublinieze
22' 1.2.1 cuvintele necunoscute. Aprecier
cuvintele necunoscute. i verbale
2.Se intuirste imaginea In imagine observam..
manual
3.Se adreseaza intrebari in explicaţia
legatura cu textul. conversatia
In acest text este vorba
Despre ce este vorba in acest
3.1.2 despre.... exerciţiul,
text?
3.1.3 Actiunea se petrece....
Cand se petrece actiunea?
Personajele sunt....
Care sunt personajele?
frontal
individual
4. Solicit citirea textului –citire Elevii citesc .
3.1.1 in lant. creta
1.2.1 Se scriu cuvintele la tabla si in tabla
5. Se explica noile cuvinte si se caiete.
integreaza oral in enunturi noi. Alcatuiesc oral propozitii cu
cuvintele noi

6.Solicit elevilor sa urmareasca


atenti la videoproiector citirea
textului
frontal
individual aprecieri
Citire selectiva-cititi verbale
3.1.1 fragmentul in care este descris
piticul care a iesit din copca.
Care sunt cuvintele prin care este
Piticul este descris ca fiind: frontal
2.1.1 descris piticul? dolofan,cu salvari aprecieri
portocalii..... verbale

Ce sunt ca parti de vorbire aceste Aceste cuvinte sunt adjective.


cuvinte?

conversatia
explicatia in caiete frontal
Verific prin intrebari mesajul
...................
textului (ex.2,pg.15-b))
Elevii noteaza in caiete ....
3.1.2 Care este mesajul textului?

Explozia
Organizati in grupe, elevii vor
stelara
3.1.4 formula intrebari referitoare la textul In grup
studiat , folosindu-se de cuvintele Elevii lucreaza pe fisa Fise de
lucru
scrise pe stelute.(Anexa 1).Fiecare
grupa formuleaza cate patru intrebari
6. Realizarea 1.2.1 Elevii rezolva exercitiile din fisa de Rezolvă fişa. exerciţii fişă individual probă
feed-back-ului 2.1.1
evaluare(anexa scrisă
10'
3.1.1
3.1.2
3.1.3

7. Încheierea lecţiei Prezint fisa de lucru rezolvata. conversaţia frontal şi


Face aprecieri verbale asupra Ascultă cu atenţie. Videopro. individual autoeval
2' modului in care au participat la Îşi notează tema. uare
lectie. Ex. 5 pg15 notare
Face recomandări cu privire la prin
rezolvarea temei pentru acasă. calificati-
manualul ve
Anexa 1

Formulati intrebari cu ajutorul cuvintelor scrise pe stelutele galbene:

CINE?

CE?

DE CE?

CAND?

CUM?
Fisa de evaluare

1. Alcatuieste propozitii cu ajutorul cuvintelor: bucălată,șalvari, primăvara.(3.1.2)


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2Stabileste valoarea de adevar a urmatoarelor enunturi prin adevarat sau fals(A sau F) :
(3.1.3)
Călătoria lui Bănică are loc într-o dimineață de februarie.
Piticul îl invită pe Banică sa îi prezinte primăvara .
Banică este primul om care vede cum Luna dă drumul bucuriilor primăverii.
Bucuriile primăverii sunt ascunse în smochini și în migdali.
Luna l-a încins pe Banică peste mijloc cu fluturi .

3.Taie cu o linie adjectivul care nu se regasește în text:(2.1.1)


noapte liniștită/agitată
voal alb și lung/negru și scurt
pitic dolofan/slăbuț
păr lung și blond/negru și scurt
copacii înmuguriră/veștejiră
Fisa de evaluare REZOLVATĂ

1. Alcatuieste propozitii cu ajutorul cuvintelor: bucălată,șalvari, primăvara.


....Denisa este o fetiță bucălată.
....Eu îmi doresc o pereche de șalvari .
....Anotimpul primăvara va sosi în curând. .........

2Stabileste valoarea de adevar a urmatoarelor enunturi prin adevarat sau fals(A sau F) :
Călătoria lui Bănică are loc într-o dimineață de februarie. F
Piticul îl invită pe Banică sa îi prezinte primăvara . A
Banică este primul om care vede cum Luna dă drumul bucuriilor primăverii.A
Bucuriile primăverii sunt ascunse în smochini și în migdali.A
Luna l-a încins pe Banică peste mijloc cu fluturi .F

3.Taie cu o linie adjectivul care nu se regasește în text :


noapte liniștită/agitată
voal alb și lung/negru și scurt
pitic dolofan/slăbuț
păr lung și blond/ scurt și negru
copacii înmuguriră/veștejiră
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
ITEM FB B S
Alcatuieste corect trei Alcatuieste propozitii cu mici Alcatuieste o propozitie .
I1
propozitii cu cuvintele date. greseli.
Stabileste valoarea de adevar Stabileste valoarea de adevar Stabileste valoarea de adevar
I2
pentru cinci enunturi pentru 3-4 enunturi. pentru 2enunturi.
I3 Indică corect 5 adjective. Indică corect 3-4 adjective. Indică corect 2 adjective.
Fisă de evaluare

1. Alcatuieste propozitii cu ajutorul cuvintelor: bucălată,șalvari, primăvara.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2Stabileste valoarea de adevar a urmatoarelor enunturi prin adevarat sau fals(A sau F) :
Călătoria lui Bănică are loc într-o dimineață de februarie.
Piticul îl invită pe Banică sa îi prezinte primăvara .
Banică este primul om care vede cum Luna dă drumul bucuriilor primăverii.
Bucuriile primăverii sunt ascunse în smochini și în migdali.
Luna l-a încins pe Banică peste mijloc cu fluturi .

3.Taie cu o linie adjectivul care nu se regasește în text:


noapte liniștită/agitată
voal alb și lung/negru și scurt
pitic dolofan/slăbuț
păr lung și blond/ scurt și negru
copacii înmuguriră/veștejiră