Sunteți pe pagina 1din 36

Depoluarea

Lecția vie

Violeta Deminescu
Jurca
Orice adaos de substanță sau forme de energie pe
care mediul nu le mai poate dispersa, descompune
sau recicla, conduce la apariția poluării.
.
Poluarea a constituit o problemă pentru
populația orașelor încă din antichitate.
• Omul și mediul sunt entități inseparabile,
existența omului fiind dependentă de mediu,
iar factorii de mediu (aerul, apa, solul) se pot
modifica, în urma folosirii lor de către om.
• Astfel apare poluarea, aspect implicit al vieții,
în desfășurarea căreia unele produse
rezultate din activitatea omului devin
reziduuri care pot să incomodeze bunul trai în
funcție de natura și cantitatea lor.
Primul semn al civilizației: pet-ul
Vă place AIDA?
Nu, nu, nu opera lui Verdi!
• Atenția
• Interesul
• Decizia
• Acțiunea
Atenția
deșeuri de plastic
Deșeuri menajere pe marginea apei
Pet-ul...
care sufocă...
Solul este locul de întâlnire
al poluanților
Aproape toate deșeurile solide sunt depozitate prin
aglomerare sau aruncate la întâmplare pe sol.

• De la mucul de țigară sau biletul de autobuz


• până la autoturismul abandonat
• de la picatura de ulei scursă din tractorul
care ară câmpul
• până la groapa de gunoi cu diverse deșeuri,
• toate sunt poluări directe ale solului.
Poluarea este prețul pe care oamenii îl plătesc
pentru multe din beneficiile aduse de tehnica
modernă.
!
Interesul
Solul, ca și aerul și apa, este un factor de
mediu cu influență deosebită asupra sănătății
De calitatea solului depinde formarea și
protecția surselor de apă, atât a celei de
suprafață, cât mai ales a celei subterane.
Și, în cele din urmă, sănătatea noastră...
„Streiul e același ieri azi și în veci
de la nașterea sa în munte curge nepăsător”
„se gudură umil ca un șarpe de casă
printre pietre...”
„nu cunoaște nici soroacele nici sfârșitul
poveștilor
și nu ascultă de glas omenesc”
,,Am grijă de natură, am grijă de
mine!"
„Ceea ce Dumnezeu a creat omul să
nu strice!”
Binecuvântare
Decizia
acțiunea de ecologizare 2016
LET`S DO IT, ROMANIA!
Acțiunea
• Acțiunile pentru reducerea poluării sunt
foarte importante dacă vrem ca viața pe
Pământ să continue.
• Administrația publică, instituțiile de
învățământ, cluburile sportive, societatea
civilă organizată, membrii diverselor
organizații, simplii cetățeni care au participat
la acțiunea de ecologizare în 24 septembrie
2016 au demonstrat că se poate și la Călan.
LET`S DO IT, ROMANIA! este cea mai mare mişcare socială din
România, cu peste 1 100 000 de voluntari implicaţi în 6 ani de
activitate.
Ceea ce s-a realizat în 24 septembrie 2016
-un gest de normalitate
Viziunea mișcării este o ţară cu 0 deşeuri, iar valorile
care conduc voluntarii zi de zi sunt pasiunea, încrederea,
respectul pentru natură şi implicarea.
Pe marginea Streiului... 24
septembrie 2016
700 de saci menajeri umpluți cu
deșeuri
LET`S DO IT, ROMANIA! - CĂLAN 2016, a însemnat 107
voluntari și 700 de saci menajeri umpluți cu deșeuri de
pe malurile Streiului (cca. 1500 kg)
În loc de concluzii
Bucuria lucrului bine făcut
Noi toți trebuie să contribuim la supraviețuirea
omenirii prin combaterea poluării!
Așa ne va ajuta Dumnezeu!