Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume ............................................... Data...................................

SUCCES! TEST DE EVALUARE LA EDUCAȚIE CIVICĂ

1. Precizează valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri (A sau F):


a) Oamenii sunt fiinţe care gândesc , vorbesc , au sentimente şi voinţă.
b) Fiecare om este o persoană cu nevoi speciale .
c) Omul este o fiinţă superioară care îşi propune scopuri şi acţionează conştient în vederea
realizării lor.
d) Între persoane nu se stabilesc diferite relaţii.
e) Oamenii cu handicap sunt persoane care se nasc cu deficienţe sau care au suferit întâmplări
nefericite în timpul vieţii.
f) Principalele părţi ale corpului omenesc sunt : capul, trunchiul şi membrele.

2. Realizează corespondenţa între cuvinte şi definiţiile corespunzătoare :


Certificat de naştere cuvânt / grup de cuvinte ce-l poartă toţi membrii aceleiaşi familii
Persoană deficienţă, infirmitate
Nume de familie act oficial prin care se confirmă naşterea unei persoane
Handicap individ , fiinţă omenească
Relaţie stare sufletească
Sentiment legătură

3. Alege dintre cuvintele următoare pe cele care denumesc persoane :


maşină, pasager, şofer , semafor , aliment, pieton , poliţist, iepuraş , doctor, cal, elev.
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. Completează enunţurile cu termenii corespunzători din lista de mai jos :
Actele prin care se dovedeşte identitatea sunt : certificatul de naştere , ...........................................
şi ............................................................ .
Fiecare om are sentimente şi ......................... , un mod propriu de a ............................................ ,
de a ...................................................... şi a acţiona.
Ansamblul de date prin care se recunoaşte o persoană denumeşte o .............................................. .
( identitate , paşaport , voinţă , gândi , cartea de identitate , comunica )

(FB - 6 răspunsuri corecte, B - 4-5 răspunsuri corecte, S - 2-3 răspunsuri corecte pentru fiecare item) !