Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele............................. Data…….

TRĂSĂTURI MORALE ALE PESOANEI

Fișă de lucru

! Cele mai importante trăsături morale sunt:

-încrederea în sine și în celălalt;

-respectul;

-curajul și frica;

-bunătatea și răutatea;

-sinceritatea și minciuna.

1. Din următoarea listă de trăsături subliniază trăsăturile morale pozitive cu verde , cu


albastru pe cele negative și cu roșu pe cele care te caracterizează:

încredere, respect, răutate, frică, curaj, minciună, lipsă de respect, lașitate, bunătate,
sinceritate

2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:

Laș-............................................................

Prietenos-.....................................................

Darnic-..........................................................

Curajos-.......................................................

Speranță-......................................................

Omenos-.........................................................

Obrăznicie-.....................................................

3. Citește proverbele de mai jos . Care crezi că sunt trăsăturile morale corespunzătoare fiecărui
proverb?

a) Prietenul la nevoie se cunoaște.

Trăsătura moală:...........................................................

1
b)Măsoară de șapte ori și taie o singură dată.

Trăsătura moală:...........................................................

c)Minte de îngheață apa.

Trăsătura moală:...........................................................

e)Mai bine un dușman pe față decât un prieten fals.

Trăsătura moală:...........................................................

f) De omul bun și de vremea bună să nu te saturi niciodată.

Trăsătura moală:...........................................................

4. Completează următoarele enunțuri.

Mi-e frică de.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nu mă simt bine când.......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Mă simt bine când.............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Un copil este obraznic când..............................................................................................................

.........................................................................................................................................................

5. Argumentează răspunsul!

a) De ce crezi că trebuie să avem un comportament civilizat ?

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

b) Crezi că bunătatea este răsplătită întotdeauna pe măsură?

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2
5. Colorează cum dorești florile si dăruiește-le cui vrei tu!