Sunteți pe pagina 1din 7

8.12.

2020
.
Schema lecției

Vizită

de I. L. Caragiale

Personajele

Personajul literar este eroul operei literare, implicat în acţiune și purtător al unui
mesaj.
Personajele literare sunt persoane, animale, lucruri însuflețite etc. care participă la
acțiunea dintr-o operă narativă. Ele sunt rodul imaginației autorului și există doar în operă,
nu și în realitate.
!Personajul apare doar în textul narativ literar, nu și în cel narativ
nonliterar,unde acțiunea este realizată de o persoană reală.

Clasificarea personajelor:

după poziția și importanța în desfășurarea acțiunii:


 personaj principal, în jurul căruia se desfășoară întreaga acțiune: ex. Ionel
 personaj secundar, mai puțin prezent, care doar ajută la derularea evenimentelor-ex.: mama,
naratorul
 personaj episodic, apare rareori, doar în câteva scene/secvențe:ex:servitoarea
Există și personaje care nu au niciun rol în acțiune, dar sunt amintite.Ele se numesc figuranți. Ex.
tata

după semnificația morală:


 personaj pozitiv
 personaj negativ;

Ce înseamnă să caracterizezi un personaj? Să caracterizezi un personaj înseamnă să-i faci


portretul, adică sa-i prezinți trăsăturile.

Portretul unui personaj literar cuprinde trăsăturile fizice (cele care se referă la aspectul
exterior al personajului) și morale ale unui personaj (cele care nu țin de aspectul exterior-ex.
curajos,altruist,perseverent,lacom,fricos etc).

Trăsăturile unui personaj pot fi numite în text(spunem ca autorul a folosit mijloace directe de
caracterizare sau pot fi deduse de noi, cititorii,din felul în care vorbește personajul, se
comportă(spunem că autorul a folosit mijloace indirecte de carcterizare)
Mijloace de caracterizare a personajelor:
1.Mijloace de caracterizare directe:
– de către narator;
– de către alte personaje;
– de către personajul însuşi (autocaracterizare);
2. Mijloace de caracterizare indirecte(trăsăturile sunt deduse, nu le găsim în text):
– limbaj;
– fapte;
– comportament;
– gesturi;
– gânduri și sentimente
– relaţia cu alte personaje;
– vestimentație
- mediul în care trăiește
- numele său
FIŞĂ DE LUCRU

Caracterizarea personajului IONEL POPESCU din opera literară “Vizită” de I.L.Caragiale

1. Completaţi spaţiile din tabel cu informaţiile potrivite:

Exemple Trăsătura Trăsătura morală Modalitatea Cine face


fizică de caracterizarea/De
caracterizare unde reiese
caracterizarea
-”acu,de când s-a făcut băiat Băiat mare directă alt personaj
mare,trebuie să mă ocup de
el,să-i fac educația”
-” nu ştii ce ştrengar se face Strengar și deștept directă Alt personaj
... şi ... deştept... ”
- se repede cu sabia scoasă neastâmpărat indirectă comportament
asupra jupânesei care tocmai
aducea cafelele;

Exemple Trăsătura Trăsătura morală Modalitatea Cine face


fizică de caracterizarea/De
caracterizare unde reiese
caracterizarea
- “ îmbrăcat ca maior de elegant indirectă Vestimentație
roşiori în uniformă de
mare
ţinută”;
- o loveşte pe mama sub Violent/nu distinge indirectă Comportament/relați
ochiul drept, deoarece între joc și realitate, a cu celelalte
aceasta intervenise cu imprudent personaje
imprudenţă în
“război”;
“-Maior! Strigă Mândrul,Orgolios, directă naratorul
mândrul militar.” încrezut
Completează diamantul de mai jos:

Ionel

1. Ionel
2. Două însușiri
3. Trei acțiuni
4. O propoziție din patru cuvinte despre Ionel
5. Cuvântul oglindă pentru Ionel

Scrie o concluzie personală referitoare la personajul Ionel!