Sunteți pe pagina 1din 4

Nume……………… Unitatea 5- Fascinanta lume vie data…………………..

Evaluare -adjectivul , adverbul, descrierea


A VI a
1. 2.
Noaptea-i dulce-n primăvară, liniştită, răcoroasă, Pe un deal în depărtare un foc tainic străluceşte
Ca-ntr-un suflet cu durere o gândire mângâioasă, Ca un ochi roş de balaur care-adoarme şi clipeşte.
Ici, colo, cerul dispare sub mari insule de nori, Sunt păstori în şezătoare sau vro ceată de voinici?
Scuturând din a lui poale lungi şi repezi meteori. E vro tabără de care sau un rond de tricolici?

3.Către munţi prin întuneric un lung bucium se aude. 4.Acum însă viaţa-i lină; ţara doarme-n nepăsare!
El aminte suvenirul celor timpuri negre, crude, Când şi când, un câine latră la o umbră ce-i apare,
Când din culme-n culme noaptea buciumele răsunau Şi-ntr-o baltă mii de broaşte în lung hor orăcăiesc,
Şi la lupte sângeroase pe români îi deşteptau. Holbând ochii cu ţintire la luceafărul ceresc!
(Vasile Alecsandri – Noaptea)

I. Precizează dacă enunturile următoare sunt adevarate/ false


1. Fragmentul citat este un text narativ. A/ F 4p
2. Autorul textului este Vasile Alecsandri A/F 4p
3. Î n text predomină o atmosferă de linişte A /F 4p
4. Măsura ultimuluii vers este de cincisprezece silabe. A /F 4p
5. Anotimpul descries este toamna A /F 4p

II. Formulează răspunsuri pentru următoarele cerinte ce vizează textul dat :


6. Găseşte sinonime pentru : 1px4=4p
Tainic=………………….., culme=……………….., suvenirul=……………….., deşteptau=………………..
7. Extrage , din text, patru cuvinte din câmpul semnatic al naturii 1px4=4p
………………………… ……………………….. …………………………….. …………………………
8. Transcrie din text : 1px3=3p
o comparaţie= ……………………….., un epitet=…………………………., o personificare=…………………….
9. Menţionează care este atmosfera generală surpinsă de autor şi exemplifică prin două secvenţe din text. 2px3=6p
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………
10. Precizează două elemente ale peisajului descris : 2px2=4p
……………………………………. ……………………………….
III. Revolva cerinţele de mai jos :
11. Precizeaza valoarea morfologică, cazul si functia sintactică pentru cuvintele subliniate din text 10x 0,6p=6p
Liniştită=………………………………..………….. ici= ……………………………………
Lung= …………………………………..………...... acum=…………………………………..
12. Trece adjectivul « lung » la : 0.5px7= 3.5p
comparativ de superioritate………………… de egalitate……………………… , inferioritate…..………….
superlativ relativ de superioriate………………….., de inferioritate,…………………….. .
superlativ absolut de superioritate ……………………………..si inferioritate…………………………….
13. Alcătuieşte enunturi în care să foloseşti structurile : 1px4=4p
Cea/ ce-a…….………………….……………………… …………………………………………………………….
Cel/ ce-l………………………………………………… ………………………………………………………….
14. Realizează acordul adjectivelor din paranteză cu substantivele dete : 0.5px7= 3.5p
Zăpada (alb)....................şi (pufoşi) ..........................s-a aşezat pe câmpia (întinse)......................... . Copacii
(rămuros)........................ s-au împodobit cu cercei (strălucitoare).............................. . Sub plapuma (cald)..................
de nea , plantele îşi dorm somnul (dulci)...............

PARTEA a II-a_____________________________________________________________(20 de puncte)


Redactează o compunere descriptiva despre o zi frumoasă de primăvară de 10-15 randuri in care sa te folosesti de
urmatoarele repere din text : noapte, primavara, bucium, cantec, acum, acolo. Da un titlu cat mai expresiv compunerii tale .
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări
Continut (20p)
● integrarea structurilor in compunere 6p
●înlănţuirea logică a ideilor, ordonarea detaliilor 4p./2p
● originalitatea titlului 4p/2p
●folosirea adecvată a unor figuri de stil şi modurilor de expunere, specifice descrierii 3p/ 1p
 respectarea partilor unei compuneri 3p./1p x3

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p;coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul
si vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 2 p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p

........................................

................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................
Barem dec orectare
Unitatea 5- Fascinanta lume vie
Evaluare -adjectivul , adverbul, descrierea

I. Precizează dacă enunturile următoare sunt adevarate/ false


1. Fragmentul citat este un text narativ. F 4p
2. Autorul textului este Vasile Alecsandri A 4p
3. Î n text predomină o atmosferă de linişte A 4p
4. Măsura ultimuluii vers este de cincisprezece silabe. A 4p
5. Anotimpul descries este toamna F 4p

II. Formulează răspunsuri pentru următoarele cerinte ce vizează textul dat :


6. Găseşte sinonime pentru : 1px4=4p
Tainic= misterios culme=deal, colină , suvenirul=amintirea deşteptau=trezeau, ridicau
7. Extrage , din text, patru cuvinte din câmpul semnatic al naturii 1px4=4p
Nori, ceruri, deal, broaste, luceafă etc
8. Transcrie din text : 1px3=3p
o comparaţie= un foc… ca un ochi ros de balaur un epitet= noapte dulce, gandie mangâiosa
o personificare= tara doarme
9. Menţionează care este atmosfera generală surpinsă de autor şi exemplifică prin două secvenţe din text. 2px3=6p
Atmosfera generala este de liniste, integrare in natura, ritmurile ancestrale vibreaza la unison etc
Acum însă viaţa-i lină; ţara doarme-n nepăsare, Noaptea-i dulce-n primăvară, liniştită, răcoroasă
10. Precizează două elemente ale peisajului descris : focul, noaptea 2px2=4p
III. Revolva cerinţele de mai jos :
11. Precizeaza valoarea morfologică, cazul si functia sintactică pentru cuvintele subliniate din text 10x 0,6p=6p
Liniştită= adj prov din particiu, N, nume predicativ ici= adverb de loc, ccl
Lung= adj propriu-zis,N, atr adj acum= adv de timp-cct
12. Trece adjectivul « lung » la : 0.5px7= 3.5p
comparativ de superioritate : mai lung / de egalitate=la fel de lung/, inferioritate= mai putin lung
superlativ relativ de superioriate= cel mai lung / de inferioritate= cel mai putin lung
superlativ absolut de superioritate=foarte lung si inferioritate= foarte putin lung
13. Alcătuieşte enunturi în care să foloseşti structurile : 1px4=4p
Cea/ ce-a : Masa cea nouă este în hol/ Ce –a zis copilul este corect.
Cel/ ce-l Copilul cel mic este al fratelui. CE-l doare acum ?
14. Realizează acordul adjectivelor din paranteză cu substantivele dete : 0.5px7= 3.5p
Zăpada albă şi pufoasă s-a aşezat pe câmpia întinsă. Copacii rămuroşi s-au împodobit cu cercei
strălucitori . Sub plapuma caldă de nea , plantele îşi dorm somnul dulce.

PARTEA a II-a_____________________________________________________________(20 de puncte)


Continut (20p)
● integrarea structurilor in compunere 6p
●înlănţuirea logică a ideilor, ordonarea detaliilor 4p./2p
● originalitatea titlului 4p/2p
●folosirea adecvată a unor figuri de stil şi modurilor de expunere, specifice descrierii 3p/ 1p
 respectarea partilor unei compuneri 3p./1p x3

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p;coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul
si vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 2 p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p
Nume………………
Ces Unitatea 5- Fascinanta lume vie
Evaluare -adjectivul , adverbul, descrierea

1. Subliniază adverbele din lista următoare: scrie, casă, aici, curat, mâine, al meu, agale, tu, pe, mai. 10p
2. Ajută fetele să găsească un adjectiv potrivit pentru fiecare cuvânt: 10p

Nor...........................
Albină..............................
Frunză..................................

3. Notează formele corecte ale următoarelor adverbe la gradele de comparație indicate mai jos: 16p=4px4
a. aproape: comparativ de inferioritate ...........................................................................
superlativ absolut ...............................................................................
b. târziu: superlativ relativ de superioritate .............................................
comparativ de superioritate .......................................................
4. Trece adverbele date, dupa felul in care sunt alcatuite, in tabelul de mai jos: bineinteles, totodata, apoi, azi, bine,
niciodata, altfel, putin, usor, intotdeuna, sus, jos. 1px12=12p
ADVERBE SIMPLE ADVERBE COMPUSE

5. Selecteaza adverbele si grupeaza-le pe cele corespunzatoare, dupa inteles, conform rubricilor date: agale, aici,
acum, asa, bine, sus, ieri, zilnic, departe, odata, tarziu, indata, oriunde, cumva, altfel, jos, niciodata, afara,
mereu, dimineata 20p = 1px20

ADVERBE DE LOC ADVERBE DE MOD ADVERBE DE TIMP

6. Alcatuieste cu ajutorul sufixelor ( prin derivare ) adverbe de la substantivele: 2px4=8p

barbat ............................ tanar................................

voinic............................. batran.........................
7 Construieşte enunţuri în care să utilizezi următoarele ortograme: întruna/într-una, odată/o dată. 2px4=8p
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
8.Completează spaţiile libere cu adjectivele potrivite, trecându-le la plural : 1px6=6p

Câţiva nori……………..erau pe cerul primăvăratic. O dată cu primele raze


zglobiu,hazliu de soare, ……....……copii încep ….… lor jocuri. Veselia…….………
cenuşiu,grijuliu vârstei îi face să uite de sfaturile………..……ale părinţilor....................... .
propriu,
iubitori.