Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele:

Clasa a VI-a
TEST DE EVALUARE - Unitatea 3. Modele în viață

SUBIECTUL I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:

A fost odată ca niciodată, a fost odată un arici. Da, da, un arici bătrân, tare bătrân şi tare
înţelept. De bătrân ce era, îi crescuse o barbă albă până la piept şi de înţelept ce era… uf! nici nu ştiu ce
să vă mai spun. Poftim! N-am văzut în viaţa mea un arici mai înţelept. E bine?
Aşa… se trezeşte într-o bună dimineaţă ariciul…
– Hm! Cum o fi pe-afară?
Îşi scoate el nasul pe fereastră… (Dar ce credeţi voi? Avea o casă gospodărească, avea uşă, un
coş şi o fereastră.) Îşi scoate el, aşadar, nasul şi miroase în dreapta şi în stînga, în sus şi în jos:
– Bun! Nu plouă.
Îşi apucă atunci ariciul barba cu amândouă lăbuţele şi şi-o trece de câteva ori peste ţepii care-i
slujesc la tot felul de trebi. Acum, de pildă, îi slujeau drept pieptene… Şi-şi piaptănă ariciul barba, se
ferchezuieşte şi, când i se pare că s-a gătit cum nu se poate mai frumos, îşi pune pălăria, îşi ia bastonul
şi-o porneşte fluierând prin pădure.
Mergea ariciul fluierând, se proptea uşurel în baston şi, dacă întâlnea o veveriţă, un iepure sau
altă cunoştinţă, se apleca îndată, îşi scotea pălăria şi rostea: „Vă salut cu stimă!” sau „Respectele
mele!”, după împrejurare.
Şi tocmai când fluiera mai fără grijă, se întâlni cu… un lup. Un pui de lup, prost şi obraznic.
(Vladimir Colin, Povestea ariciului înțelept)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


A. 1. Transcrie din textul dat: (2x2p=4p)
- un indice de timp:………………………………………………………………………
- un indice de spaţiu:…………………………………………………………………….
2. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele informaţii din textul dat: (4x2p=8p)
a) Care este autorul și titlul fragmentului?
……………………………………………………………………………………………..
b) Care este personajul principal al textului?
…………………………………………………………………………………………….
c) La ce îi foloseşte ariciului barba?
…………………………………………………………………………………………….
d) Menționează cărui moment al subiectului îi aparține fragmentul dat.
……………………………………………………………………………………………..
3. Transcrie din text o trăsătură fizică şi o trăsătură morală a ariciului. (2x2p=4p)
 trăsătură fizică:…………………………;
 trăsătură morală:………………………..;
4. Subliniază varianta corectă, justificând alegerea cu o secvenţă din text: (2x2p=4p)
Ariciul capătă/ nu capătă însuşiri umane.
Justificare:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
5. Scrie două idei principale/secundare din textul dat. (2x2p=4p)
………………...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
B. 1. Stabilește modul și timpul următoarelor verbe din text: (3x4p=12p)
a) crescuse…………………………………………………………………………………………………..
b) să spun……………………………………………………………………………………………………….
c) am văzut………………………………………………………………………………………………….
2. Completați următoarele enunțuri: (5x2p=10p)
a) Verbul a fost (odată ca niciodată) este verb……………. și are funcția sintactică
de……………………..
b) Dacă transform verbul din construcția mergea ariciul la modul condițional-optativ, timpul prezent,
forma este………………………….
c) În enunțul Îşi scoate el, aşadar, nasul şi miroase în dreapta şi în stînga, în sus şi în jos
predicatele verbale sunt…………………….și………………………………..
3. Construiește enunțuri în care să existe: (2x7p=14p)
a) nume predicativ simplu exprimat prin substantiv comun;
b) nume predicativ multiplu exprimat prin adjective.

SUBIECTUL AL II-LEA ( 30 de puncte)


Scrie o compunere narativă de minimum 100 de cuvinte, cu titlul Un lup obraznic, în care
să prezinţi o posibilă continuare a fragmentului dat. În redactarea textului, vei avea în vedere:
- să prezinți corect și coerent întâmplarea;
- să respecți regulile de redactare (așezare în pagină, punctuație și ortografie);
- să te încadrezi în limita de cuvinte indicată.

S-ar putea să vă placă și