D-l Goe

După I.L. Caragiale Adaptare de Cecilia Călinescu Personaje: Dl Goe – poartă un frumos costum de marinar, pălărie de paie, cu inscripţia pe pamblică: le Formidable Mamiţa – îmbrăcată în rochie de gală Tanti Miţa – îmbrăcată în rochie de gală Mam mare – îmbrăcată în rochie de gală !r"tul – în costum #onductorul $ în costum de #%& ' mămică cu doi copii Scena I Peronul Gării rin urbea X. Intră Urâtul cu o vali ă! "#i cumpără billet de la casă #i se postea ă "n mi$locul scenei. Intră #i o mamă cu doi copii care se postea ă "n dreapta scenei. Copiii se $oacă! iar mama cite#te sau cro#etea a. Intră %anti &i'a! mi#când din #olduri #i (ăcând oc)i dulci Urâtului! urmată de &ami'a! care cară o po#etă! Goe #i apoi mam*mare mergând bătrâne#te. Tanti Miţa Mam’mare ceasu Mamiţica Mam’mare Tanti Miţa 3 dimineaţa, mamiţo) *Goe sare "ntr+un picior pe peron! ia o piatră , un coolo# de )ârtie , de $os #i aruncă "n cei doi copii care bat din palme. Apoi scoate limba la ei., Goe, să nu ca4i, pui/orule) 5ote /i beletele) Mamiţo2 soro2 /i asta$i al dumnealui *#i âmbind i+l pune lui Goe "n pamblica pălăriei, 6/a, la pălărie2 că a/a poartă bărbaţii beletul2 *apoi se "ntoarce la cucoane, *Goe se apropie de cei doi copii #i! arătând cu degetul "n sus! strigă, 5ote eroplanu) *(emeia cu cei doi copii se uită "n direc'ia indicată! "n timp ce Goe! dă cap "n cap pe cei doi copii care "ncep să plângă. Apoi (uge #i se ascunde după cele - dame. Cucoanele se uită dispre'uitoare la cei doi copii care plâng icând., #e prost$crescuţi) 7m) #e id8e bună ai a9ut, soro, să mergem la :ucure/ti de 01 mai ca să nu mai ram"ie, dumnealui repetent /i anul ăsta+ 6/a ne mai plimbăm /i noi2 mai ie/im din ora/ul asta2 *plictisit! Goe iese de după cele trei doamne #i bate impacientat din picioare! cu ton de comandă, Mam; mare) de ce nu mai 9ine.+++ <u 9reau să 9ie) -ine, 9ine acuma, pui/orul mamii) *sărută pe nepo'el/ apoi "i potrive#te pălăria, -e4i ce bine$i /ade lui2 cu costumul de marinel. Mamiţo, nu ţi$am spus că nu se 4ice marinel. Da; cum. Marinal+++ <i) 4iceţi 9oi cum /tiţi= eu 4ic cum am apucat+ 6/a se 4icea pe 9remea mea, c"nd a ie/it înt"i moda asta la copii $ marinel+ -e4i, că sunteţi proaste am"ndouă. *"ntrerupe tânărul Goe+, >u se 4ice nici marinal, nici marinel+++ Da; cum, procopsitule. *"ntreabă cu un âmbet simpatico,+ Mariner+++ 6poi de) n$a în9ăţat toata lumea carte ca d$ta) * #i iar sărută pe nepo'el #i iar "i potrive#te pălăria de mariner,+ (oro, eu mă duc să iau belete) *pleacă spre casă! (ăcând cu oc)iul domnului+, *Făcându+#i vânt cu evantaiul, -ai, soro, ce cald e. /i e doar 01 mai2 la ora asta2 a/a de cald2 da 2 c"t e

Goe

Tanti Miţa Mamiţa

Goe Mam’mare Tanti Miţa Mam’mare Tanti Miţa Mam’mare Goe Tanti Miţa Goe Mam’mare

6 a9ut belet2 dar a 4burat2 2 cu pălăria2 2 era la panglică2 #ine. 6tenţie se închid u/ile) #e mi$ai adus. &am2 mare "#i (ace cruce! apoi aprinde o 'igară. nu spusărăm. -ă rugăm. !ite ce e. Urâtul Goe >u)+++ nu e 9oie să scoţi capul pe fereastră. Urâtul! vine "n (a'ă #i pune vali a $os. mititelule) *#i+l trage pu'in "napoi+. #e e 9ino9at băiatul dacă i$a 4burat pălăria. */i$l 4guduie pe Goe de m"nă. *Cocoanele arată biletele dumnealor! e5plicând d+lui conductor de ce nu poate #i Goe să (acă acela#i lucru. domnilor) *Cocoanele arată biletele dumnealor.Scena II 0n scenă intră #e(ul de gară care trece prin (ata celor de pe peron! din dreapta "n stânga! anun'ând. Da$mi cadoul. #ri9ina.2 ur"tule. #e treabă ai tu.3 :iletele. :eletul. frate) !nde. Dar biletul dumnealui. daca nu te$ast"mperi.3 Mamiţoo) mam. n$am plătitără o dată. maree) tantii) #e e. De ce$a scos capul pe fereastră. * ice smucindu+se. soro. nu /tii ce simţitor e. poftiţi în 9agoane)+++ *Călătorii se urcă "n tren. Şeful de gară Trenul accelerat din direcţia :ra/o9 sose/te în staţie la linia una+ -ă rugăm să feriţi linia una+ Trenul staţionea4ă ? minute /i pleacă în direcţia Peri/. Dar n+apucă să răspun ă ceva urâtul! #i mititelul "#i retrage "ngro it capul gol "năuntru #i+ncepe să biere. *Ionel "n#(acă de sub bra'ul musa(irului mingea #i "ncepe sa o bată prin tot salonul. i se ia o amendă de B lei /i C1 de bani. Di pe dasupra un leu /i EC de bani+ Di pe dasupra. Cucoanele se desprind dintre copiii ce (ormea ă trenul #i se a#ea ă pe scaune. eu i$am spus să nu scoată capul pe fereastră) >u$i treaba dumitale) ce te$amesteci d$ta.+ #e faci. cucoană) trebuie să plătiţi un billet+ (ă mai plătim. /i$l dă jos din tren la orice staţie+7 Dar noi n$am declaratără. Goe vine lângă el pe coridor.+ Ionel Scena II %renul se pune "n mi#care #i "ncon$oară scena! oprindu+se "n spate. e/ti nebună. Păi.3 (ă oprească) * biară #i mai tare Goe! bătând din picioare. Aa pălărie)+++ #are pălărie.+++ că a 4burat)+++ Parol) chiar eu l$am cumpărat) Dacă n$are2 la staţia apropiată să coboare) 6/a scrie la regulament2 * #i scoate din bu unar un carne'el #i "ncepe să citească! silabisind3 6daca un pasager n$are bilet /i nu declară ca n$are bilet. :ucure/ti+ -a ajunge în Gara de >ord la ora @ fără 01 a+m+ *1ose#te trenul cu pu(ăituri sunând de trei ori. Goe se spân ură cu amândouă mânile de vergeaua de alamă #i scoate capul pe (ereastră.3 *4i după ce se strâmbă la urâtul! se spân ură iar cu amândouă mânile de vergeaua de alamă #i scoate iar capul.3 Mi$a 4burat pălăria) să opreascăăă))) *%ot "ntr+un timp! iacătă conductorul intră să va ă cine s+a suit de la sta'ia din urmă. *apucându+l de mâna cealaltă! "l smuce#te de la mami'a lui! tocmai când trenul! clăn'ănind Cucoanele Goe Conductorul Mamiţa Mam’mare Tanti Miţa Conductorul Mam’mare Conductorul Tanti Miţa Conductorul Mamiţa Tanti Miţa Conductorul Mamiţa Mam’mare Urâtul Tanti Miţa Conductorul Tanti Miţa Conductorul Mam’mare Mamiţa Mam’mare . *sar cocoanele.+++ -e4i. #e e.

că trece) *4i+l pupă "n vâr(ul nasului/ apoi! a#e ându+i (rumos beretul. Din smucitura lu2 mam2 mare "ntr+un sens! combinată cu clătinătura vagonului "n alt sens! re ultă că Goe "#i pierde un moment centrul de gravitate #i se rea imă "n nas de clan'a u#ii de la cupeu+.. *"l scuipă #i dumneaei #i+l sărută+. prime#te paralele #i liberea ă pe captiv! pe care toate trei . nu$i băiatul) !nde e băiatul)+++ s$a prăpădit băiatul) *4i toate cucoanele sar.Goe Tanti Miţa Mamiţa Mam’mare Goe Mam’mare Goe Mam’mare Tanti Miţa Mamiţa Mam’mare Mamiţa Goe Mamiţa Goe Mam’mare Mamiţa Mam’mare Mamiţa Tanti Miţa Mamiţa Mamiţa Mam’mare Mamiţa Mam’mare Mamiţa Mam’mare Goe Mam’mare Goe Mam’mare Goe Mam’mare Goe Mam’mare Conductorul din roate! trece la un maca . 6uuuuuuuuuuuuu) 6oleuuuuuu) :ine. mai încet să pricep /i eu+ 5a mai 9e4i ce face băiatul afară. Aas. c"t e de de/tept) *Pe când Goe "#i mănâncă a(ară ciucalata! cocoanele se dau "n vorbă de una! de alta. Pui/orule. mare. *Dar deodată! cu tot gomotul trenului! se aud bubuituri "n u#a compartimentului unde nu intră decât o persoană. nu mai scoate capul pe fereastră)+++ < lucru mare. că /tiu eu că te prefaci) Gi$ai găsit pe cine să$n/eli) *&ami'a "ncepe să râ ă/ scoate din săcule' ceva #i ice cântat..+++ te doare la inimă. că a 4is lu 5oneasca că Protopopeasca /i$a facut semene cu -asilescu al ei alatăseară la /osea+ Da tu de unde /tii. &am*mare merge "n stânga scenei3 Goe) maică) acolo e/ti. ori răcoare. >u+++ (ă moară mam. ce mai face -asileasca. >u pot deschide) -ai de mine) îi 9ine rău băiatului înăuntru) *conductorul cu biletul. pui/orule. soro) #um era să plece băiatul numai cu pălăria de paie. >u) nu pot+++ < încuiat) *trăgând de u#ă. mare.. Aasă$l încolo) că prea e nu /tiu cum)+++ 6u4i d$ta) pălărie nouă /i biletul) *pre(ăcându+se (oarte supărată. *4i mam2 mare scoate din săcule'ul ei un beret tot din uni(orma canonierii le Formidable. ($a certat cu Popeasca. soro.3 (ă fie el sănătos. nu$ţi 4isei. Pe tine nu 9reau) 6/a.+++ Aasă)+++ *#i+#i acopere oc)ii cu mâinile #i se (ace că plânge.+++ /i toate pră9ăliile închise)+++ Aasă. #u ce nu$i /ade lui bine. #ine mă pupă+++ uite)+++ ciucalată) *&ami'a pupă pe Goe! Goe pe mami'a #i! luând bucata de ciucalată! iese iar "n coridor. -ai de mine) *'ipă cucoana. fie. plătim) *#i dă banii conductorului! care ia banii #i pleacă. Păcat de pălărie) Fi /edea a/a de bine) #e$o să facă d+ Goe la :ucure/ti cu capul gol. Damele intră "n cupeu cu Goe.3 >u mi$ai 4is. pe mamiţica n$o pupi. Daca se înt"mplă să plouă. 6ide) ie/i odată) ne$ai speriat+ >u pot) De ce.. să$l pupe mam.. (ă moară) 6d... soro.3 Te mai doare nasul. să poarte mai bună) Da. mor) *dă să le#ine! dar o prinde %anti &i'a. Păi. mamiţo) *&am2 mare se ridică bătrâne#te #i se duce "n coridor.3 6 că4ut din tren băiatul) Gaţo. 5oneasca că i$a 4is Popeasca de Protopopeasca2 cu -asilescu al lu -asileasca2 5o nu mai înţeleg nimic2 4i. Goe) pui/orule) Goe) Goe) *se uită "n stânga! "n dreapta! ridică din umeri8. Da) *(umând. Parcă$i /ade mai bine cu beretul)+++ *"l scuipă să nu+l deoac)e! apoi "l sărută dulce.

a tras semnalul de alarmă+ Din ce 9agon. damele răsu(lă u#urate.3 De4i bini/or. Deodată s+aude un #uier! apoi semnalul de alarmă! trei (luiere scurte! #i trenul se opre#te pe loc! producând o guduitură puternică. *"l sărută dulce.+ #e se înt"mplă. cine a tras mani9ela. Te mai doare nasul. 7ai. *prin $osul scenei! veri(ică tampoanele ro'ilor cu un ciocan. *Apoi cocoanele se coboară cu gri$ă de pe scenă cu pui#orul #i pornesc "n ora# icând.+++ Goe) pui/orule) Goe) *strigă tanti &i'a #i se repede a(ară din compartiment. soro. nu se /tie din ce 9agon.3 Aa buli9ar.3 #e e. 6ici e ruptă aţa plumbuită /i răsturnată mani9ela) #iudat) tocmai în 9agonul de unde 4burase mai adineauri pălăria marinerului) #ine. pui/orule) să nu strici ce9a) *Goe! lasă câteva momente maneta! după care se ridică iar pe geamantan! "n timp ce mam*mare atipe#te! #i trate semnalul de alarmă. pui/orule. birjar) la buli9ar)+++ *#i pleacă cu gălăgie prin (a'a scenei! (ăcând cu mâna spectatorilor3 .Mam’mare Goe Călătorii Tanti Miţa Călătorii Mecanicul Un călător Mecanicul Tanti Miţa Mam’mare Cucoanele cocoanele "l sărută dulce! ca #i cum l+ar revedea după o "ndelungată absen'ă. 1e aud câteva s(orăituri accentuate #i mam*mare desc)ide un oc)i. Pui#orul vede o linie de metal "n col'ul coridorului! care are la capătul de sus o ma#ină cu mâner. că am ajuns) *&am*mare a#a ă (rumu#el beretul lui Goe! "l scuipă pe pui#or să nu+l deoac)e. 1e suie+n picioare pe geamantan! pune mâna pe mânerul ma#inii #i "ncepe să+l tragă.+++ 6sta e u/or de constatat= mani9ela semnalului nu se poate trage dec"t rup"ndu$se aţa înnodată /i cu nodul plumbuit+ *&ecanicul se "ntoarce #i constată. #ine9a. ce e. 4i mam2 mare se )otără#te să stea "n coridor! pe un geamantan străin! să pă ească pe Goe! să nu se mai "ntâmple ceva pui#orului. *se uită "n cupeu #i vede pe &am2 mare care doarme "n (undul cupeului cu pui#orul "n bra'e. 7m) #iudat) *După plecarea mecanicului.