Sunteți pe pagina 1din 3

LECTURĂ

A ct i v it ă ți d e l e ctu r ă

D-L. GOE...
de I. L. Caragiale
Citește!
Ca să nu mai rămâie repetent și anul acesta, întâi moda asta la copii marinel.
mam© mare, mamițica și tanti Mița au promis — Vezi, că sunteți proaste amândouă?
tânărului Goe să-l ducă-n București de 10 mai. întrerupe tânărul Goe. Nu se zice nici marinal, nici
Puțin ne importă1 dacă aceste trei dame2 se marinel...
hotărăsc a părăsi locul lor spre a veni în Capitală — Da’ cum, procopsitule7? întreabă tanti
numai de hatârul3 fiului și nepoțelului lor. Destul Mița cu un zâmbet simpatic.
că foarte de dimineață, dumnealor, frumos — Mariner...
gătite, împreună cu tânărul Goe, așteaptă cu — Apoi de! n-a învățat toată lumea carte
multă nerăbdare, pe peronul din urbea4 X, trenul ca d-ta! zice mam’ mare, și iar sărută pe nepoțel
accelerat care trebuie să le ducă la București. și iar îi potrivește pălăria de mariner.
Adevărul e că, dacă se hotărăște cineva să asiste Dar nu e vreme de discuții filologice8:
la o sărbătoare națională așa de importantă, sosește trenul și nu stă mult.
trebuie s-o ia de dimineața. Trenul în care se vor Trenul este plin... Dar cu multă bunăvoință
sui ajunge în Gara de Nord la opt fără zece a.m5. din partea unor tineri politicoși, cari merg până
D. Goe este foarte impacient6 și, cu un ton de la o stație apropiată, se fac locuri pentru dame.
comandă, zice încruntat: Trenul a plecat... Mam’ mare își face cruce, apoi
— Mam© mare! de ce nu mai vine?... Eu aprinde o țigară... Goe nu vrea să intre în cupeu9;
vreau să vie! vrea să șadă în coridorul vagonului cu bărbații.
— Vine, vine acuma, puișorul mamii! — Nu!... nu e voie să scoți capul pe fereastră,
răspunde cucoana. mititelule! zice unul dintre tineri lui d. Goe, și-l
Și sărută pe nepoțel; apoi îi potrivește trage puțin înapoi.
pălăria. — Ce treabă ai tu, urâtule? zice mititelul
Tânărul Goe poartă un frumos costum de smucindu-se.
marinar, pălărie de paie, cu inscripția pe pamblică: Și după ce se strâmbă la urâtul, se
le Formidable, și sub pamblică biletul de călătorie spânzură iar cu amândouă mânile de vergeaua
înfipt de tanti Mița, că „așa țin bărbații biletul”. de alamă și scoate iar capul. Dar n-apucă să
— Vezi ce bine-i șade lui zice mam© răspunză ceva urâtul, și mititelul își retrage
mare cu costumul de marinel? îngrozit capul gol înăuntru și-ncepe să zbiere.
— Mamițo, nu ți-am spus că nu se zice — Mamițoo! mam’ maree! tantii!
marinel? — Ce e? Ce e? sar cocoanele.
— Da’ cum? — Să oprească! zbiară și mai tare Goe,
— Marinal... bătând din picioare. Mi-a zburat pălăria! să
— Ei! ziceți voi cum știți; eu zic cum am opreascăăă!!!
apucat. Așa se zicea pe vremea mea, când a ieșit

1
a importa = vb. (în context) a prezenta importanță pentru cineva.
2
damă = s.f. (cuvânt vechi) doamnă.
3
hatâr = s.n. (cuvânt popular) plăcere, plac.
4
urbe = s.f. oraș, localitate.
5
a.m. = (prescurtare) antemeridian, înainte de prânz.
6
impacient = adj. nerăbdător, neliniștit, îngrijorat.
7
procopsit = adj. – forma literară pricopsit – (în context) învățat, instruit, educat.
8
filologic = adj. (în context) care se referă la studiul limbii.
9
cupeu = s.n. (în context) compartiment de călători într-un vagon de tren.

85
LECTURĂ
Tot într-un timp, iacătă Goe își pierde un moment centrul de gravitate și
conductorul intră să vază cine se reazimă în nas de clanța ușii de la cupeu. Goe
s-a suit de la stația din urmă. începe să urle... în sfârșit, n-au ce să facă. Trebuie
— Biletele, domnilor! să se hotărască a plăti biletul, pe care are să-l
Cocoanele arată biletele taie conductorul din carnetul lui. Păcat însă de
dumnealor, explicând d-lui pălărie!... Ce-o să facă d. Goe la București cu capul
conductor de ce nu poate și Goe gol? și toate prăvăliile13 închise!... s-ar întreba
să facă același lucru: fiindcă oricine, care nu știe câtă grije are mam© mare și
biletul era în pamblica pălăriei, câtă prevedere. Cum era să plece băiatul numai
și, dacă a zburat pălăria, firește cu pălăria de paie? Dacă se întâmplă să plouă, ori
c-a zburat cu pamblică și cu bilet cu tot. Dar avea răcoare? Și mam© mare scoate din săculețul ei un
bilet... beret14 tot din uniforma canonierii15 le Formidable.
— Parol!10 chiar eu l-am cumpărat! zice — Te mai doare nasul, puișorule?
tanti Mița. întreabă mam’ mare.
Conductorul însă nu înțelege, pretinde — Nu... răspunde Goe.
bilet; dacă nu, la stația apropiată, trebuie să-l — Să moară mam’ mare?
dea jos pe d. Goe. Așa scrie regulamentul: dacă — Să moară
un pasager n-are bilet și nu declară ca n-are — Ad’, să-l pupe mam’ mare, că trece!
bilet, i se ia o amendă de 7 lei și 50 de bani, și-l Și-l pupă în vârful nasului; apoi,
dă jos din tren la orice stație. așezându-i frumos beretul:
— Dar noi n-am declaratără? strigă —Parcă-i șade mai bine cu beretul!... zice
mamița. mam’ mare scuipându-l să nu-l deoache, apoi îl
— Ce e vinovat băiatul dacă i-a zburat sărută dulce.
pălăria? zice mam© mare. — Cu ce nu-i șade lui bine? adaogă tanti
— De ce-a scos capul pe fereastră? eu Mița, și-l scuipă și dumneaei și-l sărută.
i-am spus să nu scoată capul pe fereastră! zice — Lasă-l încolo! că prea e nu știu cum!...
cu pică11 urâtul. Auzi d-ta! pălărie nouă și biletul! zice mamița,
— Nu-i treaba dumitale! ce te-amesteci prefăcându-se foarte supărată.
d-ta? zice tanti Mița urâtului... — Să fie el sănătos, să poarte mai bună!
— Uite ce e, cucoană–zice conductorul– zice mam’ mare.
trebuie să plătiți un bilet... Dar mamița adaogă:
— Să mai plătim? n-am plătitără o dată? — Da’ pe mamițica n-o pupi?
— Și pe dasupra un leu și 25 de bani. — Pe tine nu vreau! zice Goe cu humor16.
— Și pe dasupra?... — Așa? zice mamița. Lasă!... și-și acopere
— Vezi, dacă nu te-astâmperi? zice ochii cu mâinile și se face că plânge.
mamița, și-l zguduie pe Goe de mână. — Las’ că știu eu că te prefaci! zice Goe.
— Ce faci, soro? ești nebună? nu știi ce — Ți-ai găsit pe cine să-nșeli! zice mam’
simțitor e? zice mam© mare. mare.
Și, apucându-l de mâna cealaltă, îl Mamița începe să râză; scoate din săculeț
smucește12 de la mamița lui, tocmai când trenul, ceva și zice:
clănțănind din roate, trece la un macaz. Din — Cine mă pupă... uite!... ciucalată!
smucitura lu© mam© mare într-un sens, combinată Mamița pupă pe Goe, Goe pe mamița și,
cu clătinătura vagonului în alt sens, rezultă că luând bucata de ciucalată, iese iar în coridor.
10
Parol! = (din limba franceză) Pe cuvânt! Serios!
11
pică = s.f. (cuvânt popular) ură, dușmănie.
12
a smuci = vb. a trage brusc și cu putere pentru a scoate sau a deplasa din locul unde se află.
13
prăvălie, prăvălii = s.f. local în care se vând diferite mărfuri, magazin.
14
beret = – forma a cuvântului beretă – bască, șapcă marinărească fără cozoroc.
15
canonieră, canoniere = s.f. navă mică de război folosită la patrulare, escortare, servicii de pază etc.
16
cu humor = (în context) fără chef.

86
LECTURĂ
— Puișorule, nu mai scoate capul pe kilometrului 24, deodată s-aude un șuier, apoi
fereastră!... E lucru mare, cât e de deștept! zice semnalul de alarmă, trei fluiere scurte, și trenul se
mam’ mare. oprește pe loc, producând o zguduitură puternică.
— E ceva de speriat, parol! adaogă tanti Mița. Ce e? ce e?... Toți pasagerii sar înspăimântați la
Pe când Goe își mănâncă afară ciucalata, ferestre, la uși, pe scări..
cocoanele se dau în vorbă de una, de alta... Trenul — Goe! puișorule! Goe! strigă tanti Mița și
aleargă acuma de spre Crivina către Periș. se repede afară din compartiment.
— Ia mai vezi ce face băiatul afară, Goe este în coridor... De ce s-a oprit trenul?
mamițo! zice mamița către mam’ mare. Cineva, nu se știe din ce vagon, a tras
Mam’ mare se ridică bătrânește și se duce semnalul de alarmă. Din ce vagon?... Asta e
în coridor: ușor de constatat; manivela18 semnalului nu se
— Goe! puișorule! Goe! Goe! poate trage decât rupându-se ața înnodată și
Goe nicăieri. cu nodul plumbuit. Personalul trenului umblă
— Vai de mine! țipă cucoana, nu-i băiatul! forfota, examinând roatele tamponate cu toată
Unde e băiatul!... s-a prăpădit băiatul! presiunea, așa de tamponate că-i trebuie vreo
Și toate cucoanele sar... zece minute mecanicului să-și încarce iar pompa
— A căzut din tren băiatul! Țațo, mor! de aer comprimat și să poată urni trenul din loc.
Dar deodată, cu tot zgomotul trenului, se În toată vremea asta, conductorii și șeful trenului
aud bubuituri în ușa compartimentului unde nu aleargă din vagon în vagon și cercetează aparatele
intră decât o persoană. semnalelor de alarmă.
— Goe! maică! acolo ești? Cine poate ghici în ce vagon era ruptă ața
— Da! plumbuită și răsturnată manivela? Ciudat! tocmai
— Aide! zice mam’ mare, ieși odată! ne-ai în vagonul de unde zburase mai adineauri pălăria
speriat. marinerului! Cine? cine a tras manivela? Mam’
— Nu pot! zbiară Goe dinăuntru. mare doarme în fundul cupeului cu puișorul în
— De ce?... te doare la inimă17? brațe. Nu se poate ști cine a tras manivela.
— Nu! nu pot... Trenul se pornește în sfârșit, și ajunge
— E încuiat! zice mam’ mare, vrând să în București cu o întârziere de câteva minute.
deschidă pe dinafară. Toată lumea coboară. Mam’ mare așază frumușel
— Nu pot deschide! zbiară Goe desperat. beretul lui Goe, îl scuipă pe puișor să nu-l
— Vai de mine! îi vine rău băiatului deoache, îl întreabă dacă-l mai doare nasul și-l
înăuntru! sărută dulce.
În sfârșit, iacătă conductorul cu biletul: Apoi cocoanele se suie cu puișorul în
primește paralele și liberează pe captiv, pe care trăsură și pornesc în oraș:
toate trei cocoanele îl sărută dulce, ca și cum — La bulivar19, birjar! la bulivar!...
l-ar revedea după o îndelungată absență. Și
mam’ mare se hotărăște să stea în coridor, pe
un geamantan străin, să păzească pe Goe, să nu
se mai întâmple ceva puișorului. Puișorul vede
o linie de metal în colțul coridorului, care are
la capătul de sus o mașină cu mâner. Se suie-n
picioare pe geamantan, pune mâna pe mânerul
mașinii și începe să-l tragă.
— Șezi binișor, puișorule! să nu strici
ceva! zice mam’ mare.
Trenul își urmează drumul de la Periș
cătră Buftea cu mare viteză. Dar pe la mijlocul
17
a te durea la inimă = (exprimare populară) a te durea stomacul, a avea crampe abdominale.
18
manivelă = s.f. pârghie care servește la acționarea unui mecanism.
19
bulivar = (utilizare incorectă a cuvântului francez boulevard), bulevard.

87