Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA 1: AM ÎNVĂȚAT ÎN CLASA I

TOAMNA
(fragment)
de Octavian Goga

Văl de brumă argintie


Mi-a împodobit grădina
Firelor de lămâiţă
Li se uscă rădăcina.

Peste creştet de dumbravă


Norii suri îşi poartă plumbul,
Cu podoaba zdrenţuită
Tremură pe câmp porumbul.

Şi cum de la miazănoapte
Vine vântul fără milă,
De De pe vârful şurii noastre
Smulge-n zbor câte-o şindrilă.

De viforniţa păgână
Se-ndoiesc nucii, bătrânii,
Plânge-un pui de ciocârlie
Sus pe cumpăna fântânii.

Vocabular:
 văl = şal, broboadă
 lămâiţă = arbust ornamental cu flori mici de culoare albă
 uscă = usucă
 sur = cenuşiu
 plumb = metal cenuşiu, moale, dar foarte greu
 miazănoapte = nord
 șură = construcție pe lângă o gospodărie ţărănească, în care se adăpostesc
vitele
 șindrilă = scândurică de brad, îngustă și subțire, care servește la acoperitul
caselor
 viforniţa păgână = furtună cumplită

Unește explicațiile pentru expresiile date:

,,Peste creștet de dumbravă vânt puternic


,,Cu podoaba zdrențuită peste vârfurile copacilor
,,Vine vântul fără milă frunzele porumbului sunt rupte de vânt
♠ SĂ REŢINEM:
Textul „Toamna” este o poezie scrisă de Octavian Goga.
O poezie este scrisă cu rânduri scurte, numite versuri.
Primul cuvânt din fiecare vers se începe cu literă mare.
Mai multe versuri alcătuiesc o strofă.

1. Răspunde la întrebări:

Ce anotimp descrie poetul?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cine a împodobit grădina?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cine tremură pe câmp?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce smulge vântul de pe şură?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
De ce se îndoaie nucii?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Desparte în silabe cuvintele:


argintie .............................. lămâiţă ...................................
cumpăna .............................. ciocârlie ...................................
miazănoapte .............................. şindrilă ....................................

3.Găseşte însuşiri potrivite pentru cuvintele de mai jos:

Toamnă Brumă Ploaie


............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. .............................................
... . ....
4.Alcătuieşte propoziţii folosind expresiile:
brumă argintie, creştet de dumbravă, norii suri, podoabă zdrenţuită
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

5. Precizați sensurile cuvântului ,,a se îndoi” alegându-le din coloana


alăturată:

 Pomii s-au îndoit sub vânt. a amesteca


 Ei s-au îndoit de corectitudinea colegului. a se gârbovi
 Vânzătoarea a îndoit bucata de stofa. a fi nesigur
 Bătrânul s-a îndoit de spate pe zi ce trece. a împături
 Barmanul a îndoit vinul cu apa. a apleca

SĂ NE REAMINTIM!
Înaintea literelor b si p se scrie m.
(împodobit, a îmbunătăți)
Când grupul de litere ,,în-“ se adaugă în fața unui cuvânt care începe cu ,,n”, noul
cuvânt se scrie cu ,,nn”.
(înnourat)

6. Completați cu literele care lipsesc:

î__cununat, î__proprietărit, bo__boană, în__egrit, î__cununat, î__prietenit,


co__pune, î__pădurit, î__tins, î__părat.

♠ Citiţi cu atenţie poezioara. Ce puteţi spune despre conţinutul ei ?


Pe cărare în pădure,
Umblă ursul după mure.
A găsit vreo 49
Şi-a mâncat cam 22.
Diferenţa calculaţi,
Câte i-au rămas, aflaţi.