Sunteți pe pagina 1din 5

PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ

Matematică

Data:

Numele și prenumele elevului.....................................................................................................

1. Stabiliți valoarea de adevăr a enunțurilor următoare:


a) Dreapta este o linie mărginită la un singur capăt. ( )
b) Dreptele concurente au un punct comun. ( )
c) Dreptele perpendiculare formează unghiuri drepte. ( )
d) Un unghi este format din 4 laturi și 2 vârfuri. ( )
e) Liniile sunt de trei feluri: drepte, semidrepte și frânte. ( )
f) Linia frântă deschisă se numește poligon. ( )
g) Dreptunghiul este patrulaterul care are laturile opuse egale și unghiurile drepte. ( )
h) Patrulaterul cu toate laturile egale și unghiurile drepte se numește pătrat. ( )
i) Patrulaterul cu toate laturile egale și unghiurile drepte se numește romb. ( )

2. Desenați:

o semidreaptă două drepte paralele o linie curbă închisă o linie frântă deschisă

un unghi ascuțit un unghi obtuz un unghi drept un dreptunghi

un pătrat un romb un cerc un paralelogram

un cub un cuboid o piramida triunghiulară o piramidă pătrată

1
3. Găsiţi toate dreptele paralele şi pe cele perpendiculare din figura următoare:

A B

G M C

G D

F E

4. Denumiţi corpurile geometrice următoare:

________ _________ ________ __________ _________ _________

5. Încercuieşte:

a) literele care au două segmente paralele: M , O , N , R , E , P , T;

b) literele care au două segmente perpendiculare: O , T , F , S , X , Ţ , V;

c) cifrele care au cel puţin o axă de simetrie: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 .

6. Completează desenele, folosindu-te de axa de simetrie.

7. Perimetrul unui dreptunghi este de 1 644m, iar lungimea este de 5 ori mai mare decât lățimea. Aflați
lungimea și lățimea dreptunghiului.

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2
8. Un teren în formă de pătrat este împrejmuit cu 3 rânduri de sârmă. Știind că latura sa este de 128 m, află
lungimea sârmei folosite.

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

9. Un teren în formă de romb are latura egală cu semiperimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 396 m și
lățimea egală cu o treime din lungime. Să se afle perimetrul rombului.

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

10. În construcțiile de mai jos cuburile mici au muchia de 1 cm. Află volumul fiecărei construcții.

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

11. Trasează drumul parcurs de fluture, plecând din punctul X. Folosește săgețile pentru a marca traseul.

3
EVALUARE SUMATIVĂ
U.T.:” Elemente intuitive de geometrie”

 DATA: 05 .04.2017
 DISCIPLINA: MATEMATICĂ
Competențe specifice:

 Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentări .


 Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice
identificate în diferite contexte .

Cs1. Să stabilească valoarea de adevăr a enunțurilor date;


Cs2.Să deseneze elementele de geometrie specificate;
Cs3. Să găsească toate dreptele paralele şi pe cele perpendiculare din figura propusă;
Cs4. Să scrie denumirea corpurilor geometrice reprezentate;
Cs5.Să aleagă din seriile date literele și cifrele care au segmente perpendiculare, paralele, sau axe de
simetrie;
Cs6. Să completeze desenele date utilizând axa de simetrie;
Cs7, Cs8, Cs 9. Să analizeze datele problemelor cu grad sporit de dificultate şi să le rezolve;
Cs10. Să afle volumul construcțiilor folosind ca etalon cubul cu muchia de 1 cm;
Cs11. Să traseze drumul fluturelui în tabel din punctul X în punctul Y cu ajutorul săgeților.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢǍ:

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


Cs1. 9 răspunsuri corecte 6-8 răspunsuri corecte 2-5 răspunsuri corecte
Cs2. 16 răspunsuri corecte 9-15 răspunsuri corecte 4-8 răspunsuri corecte
Cs3. 7 răspunsuri corecte 4-6 răspunsuri corecte 2-3 răspunsuri corecte
Cs4. 6 răspunsuri corecte 4-5 răspunsuri corecte 2-3 răspunsuri corecte
Cs5. 9 răspunsuri corecte 6-8 răspunsuri corecte 2-5 răspunsuri corecte
Cs6. 4 răspunsuri corecte 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte
Cs7. 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte 1 răspunsuri corecte
Cs8. 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte 1 răspunsuri corecte
Cs9. 6 răspunsuri corecte 4-5 răspunsuri corecte 2-3 răspunsuri corecte
Cs10. 6 răspunsuri corecte 4-5 răspunsuri corecte 2-3 răspunsuri corecte
Cs11. Trasează drumul utilizând corect Trasează drumul cu 1-2 greșeli Trasează drumul cu 3-6
săgețile. greșeli

 Realizarea itemilor:

4
Itemi I1 I2 I3 I4 I5 I6
Nr. elevi care FB
l-au realizat B
S
I

 Aprecierea cu calificative:

Calificative FB B S I
Nr. elevi

Concluzii:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Măsuri de ameliorare:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________