Sunteți pe pagina 1din 2

Numele................................. Data..............

Înmulţirea când unul din factori este 3


Exerciţii aplicative

1.a)Scrie sub formă de înmulţire:


7+7+7= 3 + 3+ 3 = 9+9+9=

2. Efectuează :
3x5= 3x7= 3x3=
9x3= 4x3= 3x0=
3x2= 3x8= 5x3=
1x3= 6x3= 3 x10 =

3. Află triplul numerelor : 2, 6, 8, 5.

……………….. ……………….. ……………… ………………..

4. Calculează produsele numerelor : 7 şi 3; 8 şi 3; 3 şi 3.

..................... ..................... .....................

5. Care pot fi factorii, dacă produsul este: 12; 18; 24.

……………….. ……………….. ………………..


……………….. ……………….. ………………..
……………….. ……………….. ………………..
……………….. ……………….. ………………..
6. Pune semnul potrivit (+ sau x), pentru ca rezultatul să fie correct:

3 3=6 3 8 =24 6 3=9

5 3 =15 3 9 =12 3 6 =18

7. Completează tabelul:

a 4 3 9
b 3 8 6
axb 27 18

7. Care este al doilea factor al unei înmulţiri, ştiind că primul factor este 7, iar produsul
este 21.
………………………………………………….

8. În basmul pe care mi l-a citit bunica aseară erau 3 castele şi în fiecare castel câte 3
zâne.
Despre câte zâne era vorba în basm?
......................................
R: ...............
9.Cristina are 10 lei, iar Radu de 3 ori mai mult.
Pune întrebarea astfel încât problema să se rezolve:
a) printr-o operaţie;
b) prin două operaţii.

a)....................................................................................................
....................................
b)....................................................................................................
....................................

..........
R
..........