Sunteți pe pagina 1din 1

ÎmpărŃirea cu rest a numerelor naturale

1. CalculaŃi: a) 824:9 b) 7441:23 c) 30.790.175:100 d) 420.000:421.


La două din împărŃirile efectuate, faceŃi proba.
2. La o împărŃire cu rest se cunosc: I=38, C=82, R=19. AflaŃi deîmpărŃitul.
3. Care este cel mai mic număr natural de trei cifre ,care dă restul 5 la împărŃirea la 20 ?
4. Ce rest dă suma a două numere naturale consecutive la împărŃirea la 2?
5. Dacă a = 1632 ⋅ 897 + 32 , calculaŃi restul împărŃirii lui a la 1632..
6. Dacă astăzi este luni, ce zi va fi peste 121 de zile?
7. Se consideră şirul de numere naturale 572,581,590,599,.....

StabiliŃi ce rest dau termenii şirului la împărŃirea la 9 şi apoi arătaŃi că 10.209 nu este termen al
acestui şir.
8. CompletaŃi tabelul:
D I C R
483 24
31 13 3
20 1

9. Se colorează un şir de pătrăŃele, în ordine, cu verde, galben, albastru, roşu, repetând apoi. Ce
culoare va avea al 2014-lea pătrăŃel?
10. Care este cel mai mic număr natural de patru cifre, care împărŃit la 28 dă restul 25?
11. La o împărŃire cu rest, restul este 998, câtul este 3, iar împărŃitorul este format din trei cifre.
AflaŃi deîmpărŃitul.
12. AflaŃi două numere naturale care au suma 121, ştiind că cel mare împărŃit la cel mic dă câtul
5 şi restul 13.
13. Un număr este cu 53 mai mare ca altul. AflaŃi numerele, dacă împărŃindu-l pe unul la celălalt
se obŃine câtul 2 şi restul 26.
14. AflaŃi toate numerele naturale k pentru care.36 dă restul 1 la împărŃirea la k+7.
15. ArătaŃi că nu există număr natural care împărŃit la 14 să dea restul 9, iar împărŃit la 18 să dea
restul 10.