Sunteți pe pagina 1din 2

DIVIZIBILITATE-FIȘĂ RECAPITULATIVĂ

̅̅̅̅̅̅̅ divizibile cu :
1. Scrieți toate numerele de forma 2𝑥3𝑥
a.2 b.3 c.5 d.9 e.10
2. Scrieți cel mai mare și cel mai mic număr deforma ̅̅̅̅̅̅̅
𝑥48𝑦 divizibil cu:
a.3 b.9 c.2 d.divizibil cu 9, dar nu cu 2
̅̅̅̅̅̅̅ divizibile cu 6.
3. Scrieți toate numerele de forma 9𝑥6𝑦
4. Scrieți toate numerele de forma ̅̅̅̅̅̅̅̅
2𝑥5𝑦 divizibilecu 15.
5. Scrieți toate numerele de forma ̅̅̅̅̅̅̅
1𝑥8𝑦 divizibile cu 45.
̅̅̅̅̅̅̅̅.
6. Scrieți cardinalul mulțimii A={𝑥/𝑥 ⋮ 18, 𝑥 = 5𝑥4𝑦}
7. Determinaţi elementele mulţimilor: a) D12∩D18; b) M6∩D36.
8. Scrieţi mulţimea divizorilor proprii ai lui: a) 24; b) 27; c) 45; d) 32
9. Descompuneţiin factori primi numerele: a) 6615; b) 38808; c) 35100 ; d) 30294.
20 27
10. Aflaţi elementele mulţimilor A= {𝑥 ∈ ℤ/ 𝑥 = 3𝑥−2 ∈ ℤ} şi B== {𝑥 ∈ ℤ/ 𝑥 = 𝑥−3 ∈ ℤ}
11. Arătaţi ca numărul N= 𝑎𝑏𝑐 ̅̅̅̅̅ +𝑏𝑐𝑎
̅̅̅̅̅+𝑐𝑎𝑏
̅̅̅̅̅+2019 este divizibil cu 3.
12. Afla’i cel mai mic numar de elevi ce poate fi aranjat in grupe de cate 3 , 4 sau 6 mai mare decat 20.
13. Care este cel mai mic numar de sticle cu suc stiind ca pot fi aranjate in cutii cate 15, 20 sau 30 mai mare
decat 200.
14. Descompuneți în factori primi numerele:
a) 3625 b) 1802019 c) 2+4+6+...+100 d) 625-622 e) 11111-11109
15. Determinați cel mai mic număr natural nenul n, știind că 360n este:a) pătrat perfect; b) cub perfect.
16. Care este cel mai mare număr de pachete ce trebuiesc făcute în mod egal,pentru serbarea de sfârșit de
an școlar, știind că sunt 360 de căți de matematică, 240 de cărți de Limba Română și 320 de ciocolate.
17. Pentru colinde Ana vrea să facă pachete pe care să le împartă. Ea cumpără 300 de portocale, 225 de
banane, 375 de ciocolate 525 de mere și 450 de kiwi.Care este numărul maxim de pachete ce le poate face
Ana , știind că pachetele sunt identice.
18. Elevii a trei școli sunt împărțiți în echipe omogene pentru un concurs. Scoala A are 144 de elevi. Scoala B
are 180 de elevi, iar școala C are 108 elevi. Care este numărul maxim de echipe ce se pot forma?
19. Aflaţi numerele a,b,c prime ştiind că 2a+4b+3c=32.
20 Aflaţi numereleprime a şi b ştiind că 3a+2b=20.
21. Aflaţi numerele prime a şi b ştind că 5a-2b=25.
24
22. Aflaţi toate numerele naturale nenule ştiind că 𝑛+2 este număr natural.
4𝑛+6
23. Aflaţi numerele naturale nenule ştiind că este tot natural.
𝑛−2
24. Arătaţi că numărul a=5 +5 +5 este divizibil cu 31.
n+2 n+1 n

25. Arătaţi că numărul a = 3n∙ 4n+2 +3n+1∙4n +12n este multiplu de 10.
26. Aflaţi cel mai mic număr ştiind că dacă îl împărţim la 8 , 9 sau 15 obţinem de fiecare dată restul 3.
27. Aflaţi cel mai mare număr , mai mic decât 3000 care împărţit pe rând la 25, 20 sau 36 , dă de fiecare dată
restul 3.
28. Determinaţi numărul divizorilor numărului 19800?
29. Determinaţi numărul divizorilor numărului 47250?
30. Comparaţi numerele: a)4200 şi 8100; b) 625100 şi 25200; c) 1527şi 6018

PROF. BOŞNEAG DANIEL


PROF. BOŞNEAG DANIEL

S-ar putea să vă placă și