Sunteți pe pagina 1din 2

E.

DIVIZIBILITATEA
1) Determina]i numerele de forma 1x5y divizibile cu 18
REZOLVARE
1x5y

18

1x5y 2 1x50 ; 1x52 ; 1x54 ; 1x56 ; 1x58


{1152 ; 1350 ; 1458 ; 1656 ; 1854}
1x5y 9 1350 ; 1152 ; 1854 ; 1656 ; 1458

2) Ar@ta]i c@ num@rul A = 4n+3 + 4n+2 + 54n+1 este divizibil cu 100 oricare ar fi n N


REZOLVARE
A= 4n43 + 4n42 + 54n41 = 4n(64+16+20)=4n100 A

100

a
ic

3) Demonstra]i c@ num@rul A= 2n3n+3 27 este divizibil cu 135


REZOLVARE
A= 2n3n33 33 = 33(6n 1) = 27(6n 1)
dar 135 = 275
n
n
6 are ultima cifra 6 (6 1) are ultima cifra 5 (6n 1) este divizibil cu 5
Daca A este divizibil cu 27 si A divizibil cu 5 A este divizibil cu 135

t
a

t
a

m
e

4) Determinati numerele naturale a si b dacaa+b=120si(a,b)=15

m
/
o

REZOLVARE
Din(a,b)=5 a=15xsib=15y
Dina+b=120 15x+15y=120 x+y=8

r
.
u

x=1y=7 a=15b=105
x=3y=5
a=45b=75
x=7y=1
a=105b=15
x=5y=3
a=75b=45
Saucautatvalorinaturalepentruxsiyastfelincitsumalorsafie8.
Atentie!valorilecaresedauluixsiytrebuiesafienumereprimeintreele.

f
o

r
p

e
/
:/

5)Determinatinumerelenaturaleasibdacaab=2835si[a,b]=315

tt p

REZOLVARE

Dinab=(a,b)[a,b] 2835=(a,b)315 (a,b)=9 a=9xsib=9y 9x9y=2835 xy=35


Dinxy=35 x=1y=35 a=9b=315
x=5y=7 a=45b=63
x=35y=1 a=315b=9
x=7y=5 a=63b=45

6) Afla]i 2 numere }tiind c@ raportul lor este 7 / 9 iar prin ^mp@r]ire se ob]ine c$tul 1 }i restul 16.
REZOLVARE
Not@m numerele : nr.mare = x ; nr.mic = y
Form@m ecua]ii ( se aplic@ teorema ^mp@r]irii cu rest)

D : % = C }i R D = %C + Rx : y =1R16x =y1 + 16 ;din raport rezult@ ecua]ia =


x
9
x = y+16 x y = 16 /(7) 7x + 7y =102 y = 56
y
7
7x 9y = 0
7x 9y = 0
x = 72

=
x
9
7) Afla]i cel mai mic num@r natural care ^mp@r]it pe r$nd la 12 ; 18 ; 30 d@ de fiecare dat@ restul 8.

a
ic

REZOLVARE
Not@m num@rul cu n
Se scrie pentru fiecare ^mp@r]ire teorema ^mp@r]irii cu rest
n : 12 = c1 rest 8
n = 12c1 + 8
n 8 = 12c1
n : 18 = c2 rest 8 n = 18c2 + 8 n 8 = 18c2
n : 30 = c3 rest 8
n = 30c3 + 8
n 8 = 30c3
n 8 = M(12 , 18 , 30)
Se afl@ c.m.m.m.c al numerelor 12 , 18 , 30
12 = 223
18 = 232
30 = 235
M = 22325 = 180 n 8 = 180 n = 188

t
a

t
a

m
e

m
/
o

r
.
u

f
o

r
p

8) Afla]i cel mai mic num@r natural care prin ^mp@r]irea la numerele 12 ,18 ,40 d@ resturile 10 ,16 ,38.
REZOLVARE

e
/
:/

Se procedeaz@ ca la exerci]iul precedent


n : 12 = c1 rest 10
n = 12c1 + 10
n : 18 = c2 rest 16 n = 18c2 + 16
n : 40 = c3 rest 38
n = 40c3 + 38

tt p

n+2=12c1+12
n+2=12(c1+1)
(+2) n+2=18c2+18 n+2=18(c2+1)
n+2=40c3+40
n+2=40(c3+1)
n+2=M(12 , 18 , 40)

Deoarece resturile nu mai sunt egale nu se mai pot trece in partea stanga a egalitatii.
In aceasta situatie se aduna la fiecare egalitate un numar (in cazul nostru 2) care adunat cu restul sa
dea un numar egal cu impartitorul (ca sa putem scoate factor comun, transformand astfel suma
algebrica din dreapta egalitatii in produs)
Atentie ! Numarul se aduna atat in dreapta cat si in stanga egalitatii.
Se calculeaz@ M ca la exerci]iul precedent }i se ob]ine M = 360 n+2=360 n = 358