Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2021-2022

Disciplina Limba şi literatura română

Clasa a VI-a

Numele şi prenumele elevului: ___________________________________________________________

Data susţinerii testului: _________________________________________________________________

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie apoi răspunsurile pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

,, S-a iscat un vârtej ca din senin. (. . . ) şi dacă de pe jos fura flori, pene şi hârtii, de pe o ramură luă un cărăbuş
mititel, castaniu, cu aripile fragede, cu ochişorii ca două neghiniţi. Cărăbuş de primăvară. ( . . . )
Vârtejul şi-a făcut gustul, (. . . ) apoi s-a topit deodată. ( . . . ) Iar cărăbuşul căzu pe o bucăţică de hârtie albă şi
rămase acolo, ameţit. Când s-a trezit, privi împrejur: un drum prăfuit. Şi din capătul drumului, ţanţoş, cu pieptul în
platoşă, cu pintenii ascuţiţi, venea un cocoş. ,, Ia ! Scap de unul, şi dau peste altul, îşi zise cărăbuşul; ăsta mă-nghite!”
Cocoşul s-a apropiat, s-a uitat cu un ochi la cărăbuş, şi a trecut mândru înainte. ,,Am scăpat!” gândi cu bucurie cărăbuşul,
şi se întoarse să privească după cocoş. ( . . . ) Cărăbuşului nu-i venea să-şi creadă ochilor că mai e în viaţă. ( . . . ) Ia să
zboare acuma, cât putea mai repede, de-acolo, pe vreo creangă de copac. Să-şi încerce aripile. Şi le desfăcu. În clipa
aceea, un pui de sturz, mai mărişor ceva decat o nucă, zbură spre el. ,, Ei! De aşa paseri mici, mai de seama mea, mi-i drag
şi mie”, gândi cărăbuşul, pregătindu-se chiar să dea sturzului << ziua bună>>. Dar sturzul se lăsă lângă bucăţica de
hârtie, deschise pliscul, apucă, cu lăcomie, cărăbuşul şi: hap! hap! mai să se înece, îl înghiţi.
Sărăcuţul cărăbuş!”
( E. Gârleanu, Sărăcuţul!. . .)
Partea I ( 16 puncte )
1. Transcrie, din text, un enunț exclamativ……………………………………………………………………..... (3p)
2. Precizează anotimpul în care are loc acţiunea. ……………………………………………………………….. (3p)
3. Ce sentiment este sugerat în ultimul enunţ al textului? (3p)
......................................................................................................................................................................................
4. Scrie, în maxim patru rânduri, care crezi că este învăţătura ce se desprinde din text. (6p)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Partea a II-a (48 puncte )
5. Transcrie, din text, două cuvinte care aparțin câmpului lexical al naturii ........................................................... (6p)
6. Scrie sinonime pentru cuvintele creangă și clipă. ............................................................................................. (6p)
7. Desparte în silabe cuvintele: vârtejul şi viaţă. ..................................................................................................... (6p)
8. Transcrie, din text, câte un verb la modul indicativ, timpurile: perfect simplu, perfect compus şi imperfect. (9p)
………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………..
9. Identifică un pronume personal şi un adjectiv. ................................................................................................... (6p)
10. Indică funcţia sintactică a cuvântului un vârtej din primul enunţ al textului. ………………………………... (3p)
11. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text. (8p)
………………………………………………………………………………………………........………………….……
………………………………………………………………………………………………................…………….……
………………………………………………………………………………………………………...........…………......
12. Alcătuieşte enunţuri cu două sensuri diferite ale cuvântului ochi. (6p)
.......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...…………………………
Partea a III-a (25 puncte )
Redactează o compunere narativă de aproximativ 10-15 rânduri (100-150 de cuvinte), în care să foloseşti trei cuvinte
alese de tine din textul de la partea I. Dă un titlu sugestiv compunerii tale şi subliniază cuvintele utilizate.
Cuvintele selectate: ........................., ..............................., ...................................

..................................................................

................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................

Se acordă 10 puncte din oficiu. Succes!

S-ar putea să vă placă și