Sunteți pe pagina 1din 3

NUME: ....................................... DATA: .............................

TEST SUMATIV
Unitatea de învățare „Feerie de iarnă”
(Poezia. Ortogramele „nea”, „ne-a”, „neam”, „ne-am”. Omonime. Textul funcțional- cartea poștală.
Substantivul și adjectivul. Textul creativ)

Citește cu atenție următorul fragment:


„În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!
Stelele par înghețate, cerul pare oțelit,
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare
Pare-un lan de diamanturi ce scârțâie sub picioare.”
(„Miezul iernii”, de Vasile Alecsandri)
1. Completează următoarele enunțuri în mod adecvat:
a) Fragmentul face parte dintr-un text ................................................. (ce fel de text este?).
b) Strofa de mai sus are .............................. versuri.
c) Titlul poeziei din care face parte fragmentul este ...................................................... .
2. Alcătuiește enunțuri în care cuvântul subliniat în fragmentul de mai sus să aibă două sensuri diferite.
a) ...................................................................................................................................... .
b) ...................................................................................................................................... .
3. Analizează părțile de vorbire bolduite (îngroșate) din fragmentul de mai sus, precizând ce este ca parte de
vorbire, genul și numărul:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. Alcătuiește câte un enunț cu ortogramele: „nea”, „ne-a”, „neam” și ,,ne-am”.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5. Scrie forma corectă a adjectivelor din paranteze:
(Zglobiu) ........................... copii sunt cu săniile.
Glasurile lor (vesel) ........................... răsună pe coastă.
Ce bine că a venit (frumosul) ..................................... iarnă!
6. Privește cu atenție spatele cărții poștale. Observă cui îi este adresată și de unde este trimisă. Completează
cartea poștală cu formula de adresare, conținutul și formula de încheiere.
Sinaia, 6 februarie 2021

...............................................................,

Destinatar: Dna Raluca Neagoe


.................................................................................
.................................................................................
Str. Serg. Mateescu Gheorghe, nr.12, bl.7, sc. C,
.................................................................................
ap.57
.................................................................................
Localitatea Ploiești
.................................................................................
Județul Prahova
.................................................................................
Ţara: România
Cod 100 483
........................................

7. Privește imaginea, răspunde în scris la întrebările din planul de idei următor, pune un titlu sugestiv și scrie
compunerea caligrafic pe spațiul dat. Nu uita de părțile compunerii!
Plan de întrebări:
1. Ce anotimp este prezentat în imagine?
2. Unde se află copiii și ce jocuri de iarnă practică?
3. Ce sentimente îi încearcă pe copii?
4. Ce se întâmplă cu unul dintre copii la un moment dat?
5. Cum se sfârșește întâmplarea?

...................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Barem de notare:
6-7 itemi corecți: FB
4-5 itemi corecți: B
2-3 itemi corecți: S
1 item corect: I