Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială Nr .

1 Popești,Mihăilești,Giurgiu
Clasa a VIII-a

Profesor Oprea Elena

TEST INIȚIAL

Subiectul I (60 de puncte)


•Citește cu atenție textul de mai jos,apoi rezolvă cerințele:

’’ Iată însă că pe gura aproape nefiresc de mică,dar cu buze frumos conturate și pline,a început să înflorească
un zâmbet,în timp ce evantaiele ochilor se retrag treptat descoperind două calde lumini de smarald.
- Cine ești? Se aud rostite cele trei silabe,ca un ecou al sufletului.
- Mă cheamă Vlad! răspunde băiatul,zâmbind acelor lumini.
- Vlad! repetă fata,într-o șoaptă ce reverberează însă pe neașteptate,cuprinzând ființa celui strigat.Gestul de
a-și sălta în același timp de pe nisipul ud îi face rău.Și-l sprijină la loc,închizând ochii.
- Mă doare puțin capul! se aude iarăși glasul fetei .
- Am eu un leac! răspunde Vlad; e ca un descântec ! Îl știu de la mama …
Și, repede ,se așează pe nisip,îi ia cu grojă capul și îl potrivește pe brațul stâng,sprijint de picior,iar cu mâna
dreaptă începe să-i maseze ușor fruntea,tâmplele,străuind cu degetele peste locurile delicate din jurul ochilor…
- Eu sunt Andreea!...Îți mulțumesc! șoptește,din nou,fata și,odată cu vorbele două șiruri de lacrimi încep să
se rostogolească pe obraji...,,

(George Șovu, ‘’Tandrețe,,)

A.Limbă română

1.Transcrie,din textul dat,două cuvinte care conțin diftongi și un cuvânt cu vocale în hiat.
(6 puncte)
……………………………………………………………………………………………..

2.Menționeză câte un sinonim pentru cuvintele :treptat,leac,potrivește.


(6 puncte)
.......................................................................................................................................................

3.Precizează valoare morfologică a cuvintelor subliniate în fragmentul:’’ Și-l sprijină la loc,închizând ochii.,,
(6 puncte)

.......................................................................................................................................................

4.Menționeză funcția sintactică a cuvintelor subliniate:(…) șoptește,din nou,fata și,odată cu vorbele două șiruri
de lacrimi încep .
(6 puncte)
.......................................................................................................................................................

5.Motivează folosirea cratimei în structura Și-l sprijină


(6 puncte)
.......................................................................................................................................................

1
B.Înțelegerea textului

6.Menționează două trăsături ale genului epic prezente în textul dat.


(6 puncte)

7.Formulează două idei principale/secundare din textul dat.


(6 puncte)

8.Comentează,în 30-50 de cuvinte,ultimul alineat al textului literar,de mai sus.


(6 puncte)
.................................................................................................................................................................... .................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ................................................
...............................

C.Scrie,în 6-8 rânduri,rezumatul textului citat,respectând reguluile de alcătuire al unui asemenea tip de
compunere.În compunerea ta trebuie:
-să prezinți succesiunea întâmplărilor la care participă personajele;
-să respecți convențile specifice rezumatului;
-să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate;
-să te înscri în limitele de spațiu indicate. (12 puncte)

Subiectul al II-lea(30 de puncte)

Redactează o compunere de 15-20 de rânduri(150-200 de cuvinte),în care să relatezi o întâmplare


reală/imaginară,petrecută la mare.
.În compunerea ta trebuie:

-să precizezi două elemente al contextului spațio-temporal ;

-să relatezi întâmplarea,respectând succesiunea logică a evenimentelor ;

-să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate;

-să te înscri în limitele de spațiu indicate.


-Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrării(respecatrea normelor de ortografie,de punctuație și de
exprimare,respecatrea limitelor de spațiu indicate).
-Se acordă 10 puncte din oficiu.

Mult succes!
Numele și prenumele elevului.......................
Data susținerii testului...................................
Autoevaluare..................................................
Nota profesorului...........................................
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute