Sunteți pe pagina 1din 4

TEST

Toate subiectele sunt obligatorii.

Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

Citește cu atenție textul următor:

Azi dimineață m-am trezit

Căci mi-a bătut nerăbdător la geam,

Cu degetele sale fragede de ram,

Caisul, care peste noapte-a înflorit.

Și nu-l recunoscui de la-nceput...

Atâta alb și roz își răsfăța risipa,

Că m-am gândit un înger c-a trecut

Și-n ramurile lui și-a frânt aripa.

(Magda Isanos, Caisul)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul-suport.

A. 1. Încercuiește litera A (dacă apreciezi că afirmația este adevărată) sau F (dacă apreciezi că
afirmația este falsă).

a. A/F În prima strofă a textului-suport există un pronume personal și un pronume relativ.

b. A/F În versul Și nu-l recunoscui de la-nceput cuvântul subliniat este pronume personal de
persoana a III-a, numărul singular, gen masculin, caz acuzativ

(6 puncte)

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.


* În versurile Că m-am gândit un înger c-a trecut/ Și-n ramurile lui și-a frânt aripa, există:

a. două pronume personale și un pronume reflexiv;

b. două pronume reflexive și un pronume personal;

c. trei pronume personale.

* În versul caisul, care peste noapte-a înflorit, există:

a. un pronume personal;

b. un pronume demonstrativ;

c. un pronume relativ. (6 puncte)

3. Scrie, pe spațiul punctat din dreptul fiecărui cuvânt, litera corespunzătoare răspunsului corect:

... mi (-a bătut) A. Pronume relativ, cazul nominativ, subiect simplu

... (nu-) l (recunoscui) B. Pronume reflexiv, cazul dativ

... care (a-nflorit) C. Pronume demonstrativ, cazul nominativ, subiect simplu

... își (răsfăța) D. Pronume personal, caz acuzativ, complement direct

E. Pronume nehotărât, caz nominativ, complement direct

(6 puncte)

4. În versul Caisul, care peste noapte-a înflorit pronumele subliniat este


(felul).................................................................... și are funcția sintactică
de ................................................................................................... (6 puncte)

5. Alcătuiește câte un enunț în care să existe un pronume demonstrativ de depărtare cu funcția


sintactică de subiect simplu, respectiv, nume predicativ.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................ (6 puncte)

B. 6. Încercuiește A (adevărat)/ F (fals), justificând alegerea cu secvențe din textul-suport.

* Sentimentul dominant în textul dat este de uimire, încântere, admirație. A/F

JUSTIFICARE: .................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(6 puncte)

7. Transcrie, din text, secvențele care exprimă emoții puternice. (6 puncte)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

8. Transcrie, din prima strofă, un vers care sugerează imaginea primăverii. (6 puncte)

.............................................................................................................................................

9. Pornind de la titlul poeziei, scrie cinci sentimente sau stari pe care ți le trezește. (6 puncte)

CAISUL: -

10. Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificația versului: Atâta alb și roz își răsfăța risipa.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................... (6 puncte)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia despre
mesajul/ semnificația poeziei Caisul, de Magda Isanos. (16 puncte)

În compunerea ta, trebuie:

- să formulezi o opinie despre mesajul/semnificația textului citat; (4 puncte)

- să-ți susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat; (6 puncte)

- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; (4 puncte)


- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. (2 puncte)

NOTĂ! Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări.

- unitatea compoziției – 1 punct

- coerența textului – 3 puncte

- registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 3 puncte

- ortografia – 3 puncte

- punctuația – 2 puncte

- așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 puncte.

S-ar putea să vă placă și