Sunteți pe pagina 1din 2

Data: ……………………

VERBUL
PROBA DE EVALUARE

1. Subliniază verbele din versurile:


Cu tine două fete stau Un basm cu pajuri şi cu zmei
Şi torc în rând cu tine Începe-acum o fată.
Sunt încă mici şi tată n-au Tu torci şi-asculţi povestea ei
Şi George nu mai vine. Şi stai îngândurată.
(G. Coşbuc, Mama)

2. Indică, prin săgeţi, ce exprimă fiecare verb:


este se odihneşte
aşteaptă acţiunea bate
merge starea nu există
aleargă existenţa sunt
stă cad

3. Scrie câte trei verbe care se potrivesc următoarelor substantive:


……………… …………………
păsările ……………… oamenii …………………
……………… …………………

4. Alcătuieşte propoziţii cu fiecare din cuvintele următoare, astfel încât să fie


pe rând verb şi substantiv:
substantiv
….…………………………………………………
mătură :
verb: …………………………………………………….
substantiv
…………………………………………………….
poartă :
verb: …………………………………………………….
substantiv
…………………………………………………….
vin :
verb: …………………………………………………….

5. a) Subliniază verbele din fiecare propoziţie din coloana A. Transcrie


propoziţiile în coloana B trecând verbele la numărul plural:
A B
1. Eu citesc ziarul. 1. …………………………………..
2. Tu citeşti poveşti. 2. …………………………………..
3. El citeşte o poezie. 3. …………………………………..
4. Ea citeşte o legendă. 4. …………………………………..

6. Scrie verbele înrudite cu substantivele date, după model:


substantivu piatră lemn podoabă parte
l
verbul a împietri

substantivu nod nor noapte pătură


l
verbul

7. Scrie verbe cu înţeles opus celor de mai jos:


râde - ……………….... răsare - ………………...
găseşte - …………….. repară - …………………
stă - …………………… primeşte - ………………
munceşte - …………… compune - ……………..

8. Găseşte verbe care să poată înlocui următoarele grupuri de cuvinte.


Alcătuieşte, apoi scrie propoziţii cu verbele găsite:
Propoziţii
a pune la cale ……………………………………………………...
a face rost ……………………………………………………...
a-şi lua zborul ……………………………………………………...
a-şi face inimă rea ……………………………………………………...
a băga de seamă ……………………………………………………...

9. Taie forma scrisă greşit:


aşază / aşează, creiază / creează, influienţează / influenţează,
închee / încheie, trebue / trebuie, plutea / plutia, scânteează / scânteiază,
sunt / sânt, aş vrea / aşi vrea, scriem / scrim, batem / bătem, facem /
făcem, să ardă / să arză, să vadă / să vază.

S-ar putea să vă placă și