Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele....................................

Clasa........................

Testare inițială

Citește și transcrie cu atenție textu,l pentru a răspunde cerințelor!

O văz limpede, așa cum era. Naltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii căprui, cu gura strânsă
și cu buza de sus crestată în dinți de pieptene, de la nas în jos.
Cum deschidea poarta, îi săream înainte. (…)
Ne duceam la umbra dudului din fundul grădinii.
Ea își înfigea furca cu caierul de in în brâu și începea să tragă și să răsucească un fir lung și
subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam alene capul în poala ei.
Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer, printre frunzele dudului. De sus mi se părea că se
scutură o ploaie albastră.
– Ei, ce mai vrei? îmi zicea bunica.
Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului.
– Să spui…
Și niciodată nu isprăvea basmul.
Glasul ei dulce mă legăna; genele mi se prindeau și adormeam; uneori tresăream ș-o întrebam
câte ceva; ea începea să spună, și eu visam înainte.
– A fost odată un împărat mare, mare…
(Barbu Șt. Delavrancea- Bunica)

I. FII ATENT LA TEXT!


1. Precizează locul unde se petrece întâmplarea relatată în text.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2. Menționează care sunt personajele textului dat.


………………………………………………………………………………………………………………
3. Notează două trăsături fizice ale bunicii, așa cum se desprind din text.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

II. FII EXACT!


1. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru:
limpede - ____________________________ glasul - ___________________________
nu isprăvea - _________________________ să spună - _________________________
2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:
deschidea ___________________________ începea______________________________
mare________________________________ dulce________________________________
3. Subliniază varianta corect despărțită în silabe: 4 x 2,5 = 10 p.
bu-ni-ca / bu-nica gla-sul / glas-ul
î-mpă-rat / îm-pă-rat ma-re / mar-e
4. Transcrie, din textul de mai sus, două substantive, un adjectiv și un pronume. 4 x 2,5 = 10 p.
- substantiv:________________________ - substantiv: ______________________
- adjectiv: _________________________ - pronume: ________________________
5. Rescrie enunțul următor, corectând greșelile de orice natură. 4 x 2,5 = 10 p.
Ana unde sa dus fratele tău.
……………………………………………………………………………………………………………
6. Alcătuiește enunțuri cu ortogramele: ia / ia; sau / s-au. 4 x 2,5 = 10 p
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
III. FII CREATIV!
Redactează o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare la care să
participe unul dintre personajele din textul dat. 20 de puncte
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.