Sunteți pe pagina 1din 4

1.Scrie în tabel următoarele cuvinte, după


numărul de silabe:
luncă, razele, cuib, copacii, păsările, covor 1.Scrie în tabel următoarele cuvinte, după numărul de silabe:
toporaşi, gâză, deretică, soare, buburuză, miei, larmă,
1 silabă 2 silabe 3 silabe 4 silabe primăvara, crâng, ghiocei, albi, brânduşe.

1 silabă 2 silabe 3 silabe 4 silabe

2. Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte:


bul, cui - .................... e,te,pri nii - ...........................
le, o, uă - ..................... va,pri,mă,ră - ........................
2. Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte:
3. Rescrie propoziţia, despărţind în silabe cuvintele ei:
Mantia verde a prămăverii a acoperit lunca. pul, stu - ........................... teş, ves, te - .......................
_________________________________________________________ ne, al, le, bi - ..................... te, jiş, pa - ........................
_________________________________________________________
_________________________________________________________ ne, sem, în, na, tă - .....................................

4. Formează cuvinte noi, schimbând prima silabă a cuvintelor: 3. Indică vocalele şi consoanele, după model:
frunza – CCVCCV
casă, pace, poartă stup - .........................
crâng - ..........................
........................................................................... pasăre - ..........................

5.Alcătuieşte o propoziţie în care fiecare cuvânt să aibă câte două 4. Completează cuvintele cu vocalele şi consoanele care lipsesc:
silabe:
_________________________________________________________ pr__m__v__ra m__g__r__i
_________________________________________________________ t__p__r__ş__ l__r__ă
_________________________________________________________ m__ __i __u__u__uză

Prof. pt. înv. primar-Ștefăniță Ana Ruxanda


 
1. Completează, folosind grupul de litere potrivit:
1.Completează cu m sau cu n:
o……lari ……nez ……puri
la…pă, u…bră, î…nainte, câ…p, î…nalt, sâ…mbătă. ure…….. oa……ş ……mare

2. Desparte în silabe: 2. Desparte în silabe:


chem=...............................................
limbă=_____________________________________ închipuire=…………………………
îmbogăţit=__________________________________ rochie=…………………………….
ambiţie=___________________________________
3. Găseşte cuvintele cu înţeles asemănător:
3. Descurcă propoziţiile: figură, cadou, a egala, plătesc.

Cerul a împachetat mantia de stele a nopţii. 4. Potriveşte cuvântul pentru fiecare propoziţie:
Negustorul avea de vânzare coşuri îmbujorate. Căţeii…….. de durere.
Mere împletite fac cu ochiul cumpărătorilor. ……..repară roata bicicletei.
Mama a îmbrăcat cu grijă darurile pentru micuţi. Eu îl ……. Pe Costache.
_________________________________________________________ Colega mea este………..
_________________________________________________________ Lizuca se ascunse într-o……….
_________________________________________________________ Elevul a desenat un………
_________________________________________________________
( răchită, gem, unghi, unchiul, chem, răcită).
4. Alcătuieşte propoziţii folosind cuvintele împarte şi îmbătrânit.
_________________________________________________________ 5. Alcătuieşte enunţuri, folosind cuvintele:
_________________________________________________________ cheamă, echilibru, veche.
________________________________________________________

Prof. pt. înv. primar-Ștefăniță Ana Ruxanda Scrie după modele:
un nişte toţi
băiat băieţi băieţii
1.Scrie cuvintele care denumesc mai multe: copac
brad
mac=................................ papuc=..............................
fluture
munte
cojoc=............................. furnică=..........................
stejar
pin
2. Scrie cuvintele care denumesc unul sau una:
măr
cepe=............................. cireşe=…………………..
ceasuri=......................... perechi=............................ cocor
şoim
3. Alcătuieşte o propoziţie în care să foloseşti cuvântul pereche. ochi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________________________________ pălărie pălării pălăriile
_________________________________________________________ farfurie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ câmpie
_________________________________________________________ rochie
_________________________________________________________ gingie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ unghie
familie
4. Descoperă cuvântul:
- are grijă de oi=……………………………….. cartea, bunică cartea bunicii
- este fratele tatei=……………………………... sfârşitul, poveste sfârşitul poveştii
- cu ele auzim=………………………………… căldura, vară
- se află într-o călimară=………………………. începutul, şcoală
bucuria, revedere
glasul, privighetoare
blana, vulpe

Grupurile de sunete ea, ia, ie


Prof. pt. înv. primar-Ștefăniță Ana Ruxanda
1. Subliniază cuvintele care conţin grupurile de sunete oa, ua şi uă în
1. Subliniază cuvintele care conţin grupurile de sunete ea, ia, ie: aceeaşi silabă:
În spatele tufişului, iepurele ronţăie un morcov. Două rândunele mici Nouă gâşte îngâmfate
Verdeaţa a umplut câmpul. Stau pe cuibul de furnici Stau pe baltă ziua toată
Geroasa iarnă s-a topit în zare, lăsând locul primăverii. Vin acum alte cinci Şi privesc îngândurate
Câte furnici sunt aici? Cum cocorii-n cer înoată.
2. Desparte în silabe cuvintele subliniate mai sus:
_________________________________________________________ 2.În coloanele următoare , taie cuvintele scrise greşit:
_________________________________________________________ ziua - zioa cuardă - coardă peatră - piatră
_________________________________________________________ roo – rouă toată - tuată uameni – oameni

3. Transformă cuvintele, astfel încât să apară: 3.Realizaţi perechile potrivite:


a. grupul ie b. grupul ia c. grupul ea iarna voioasă
ploaia cheie mare albina geroasă
poiana lămâie tăcere eleva frumoasă
_________________________________________________________ vreme ambiţioasă
_________________________________________________________
________________________________________________________ 4. Pentru că nu a fost atent, Ioan a pătat pagina pe care-şi scrisese
4. Completează cuvintele: tema. Ajută-l să-şi rescrie textul, descoperind cuvintele pierdute:
........ şire, aşt.......ptă, încu........., soner........., salt....... Pentru că ........... era însorită, ................................ învăţătoare
ne-a scos în ..................... şcolii.
5. Înconjoară forma corectă: Unii ...................... după fluturi, alţii se dau
epure / iepure foaie / foae greşeală / greşală în ..................................... Câteva fetiţe sar ...................... Maria şi Eliza
ferastră / fereastră eri / ieri bae / baie privesc .................... buburuze.

6. Alcătuieşte o propoziţie în care să foloseşti cel puţin două cuvinte 5. Scrie în dreptul fiecărui cuvânt numărul de silabe:
cu grupurile de sunete învăţate: căprioară bomboane plouă studioasă perdeaua
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Grupurile de sunete oa, ua, uă

Prof. pt. înv. primar-Ștefăniță Ana Ruxanda