Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele: ...............................................

TEST DE EVALUARE INITIALĂ CLASA A III A


Limba și literatura română

1. Se dă textul:
Când s-a trezit Cip-Cirip, un vânt rece bătea, care legăna frunzele copacilor şi tufele
măcieşilor.
Soarele nici nu răsărise încă şi vrăbiuța Cip-Cirip îşi luă zborul spre prietena ei,
rândunica.
A stat vrăbiuţa, a mai strigat odată, de doua ori, apoi, sfâr, a zburat spre pădure.
Frunzele copacilor începuseră să se îngălbenească şi firele de iarbă nu mai erau verzi.
Vrăbiuţa simţea că e mai frig decât ieri, dar nu prea înţelegea de ce.
Şi cum zbura ea, aşa, mai aproape de pământ, numai ce-o văzu pe furnică. Aceasta ducea
spre un muşuroi un miez de pâine mai mare decât două furnici la un loc!
Vrăbiuţa se apropie de ea şi ciripi:
- Cip-cirip, soră furnică,
N-ai vazut pe rândunică?
Dar furnica îi răspunse fără să se oprească din drum:
- N-am văzut-o, n-am văzut-o.
( Unde a zburat rândunica- Titel Constantinescu)
Cerințe:
1) Completează enunțurile:
Autorul textului este .............................................................................
Titlul textului este ..................................................................................
Personajele sunt .....................................................................................
Textul are ............. alineate.

2) Răspunde la întrebări:

În ce anotimp se petrece întâmplarea?


....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Care este numele vrăbiuței?
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Cu cine s-a întâlnit Cip-Cirip?
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3)Găsește în text:
Un cuvânt care conține litera î_____________________________________
Un cuvânt care conține litera â_____________________________________
Un cuvânt format din trei silabe____________________________________
Un cuvânt care începe cu o vocală__________________________________
Un cuvânt care se termină cu o consoană_____________________________
O propoziție interogativă ___________________________________________________
4) Găsește cuvinte cu același înțeles pentru:
prietenă=..................................... veselă=....................................
copac=......................................... zarvă=.....................................
isteț= .......................................... cărare=......................................

5) Găsește cuvinte cu înțeles opus pentru:


gros≠........................................ cald≠........................................
închiși≠..................................... viață≠........................................
cumpără=..................................... râde=............................................

6) Alcătuiește câte două enunțuri în care cuvintele mare și bancă să aibă ințelesuri diferite.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

7) Desparte în silabe cuvintele:


frunzele- ............................................... pământ- .....................................................
îngălbenească-........................................... rândunica- ......................................................
școală-.................................................. somn- .............................................................

8) Alege varianta corectă: sa / s-a, sau / s-au:


Ana sa/s-a supărat pe prietena sa/s-a.
Sa/ S-a pornit o vijelie cumplită.
Sau/S-au jucat copiii în vacanță sau/s-au au făcut lecții?
Copiii sau/s-au grăbit să cunoască colegii sau/s-au colegele care au venit in clasa lor.

9) Completează propozițiile cu semnele de punctuație corespunzătoare:

Ariciul îşi căuta o casă ⃝ În drumul său s-a întâlnit cu un şarpe de casă⃝
⃝Mă poţi găzdui în casa ta ⃝întrebă ariciul⃝

⃝Te primesc cu dragă inimă ariciule ⃝spuse şarpele⃝


⃝Mulţumesc şarpe de casă ⃝ Eşti foarte generos⃝

10) Alcătuiți enunțuri folosind următoarele cuvinte: dintr-o , într-un , copii ;

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
11) Compune un text din 5-6 enunțuri în care să descrii anotimpul de toamnă . Dă-i un titlu
potrivit.
__________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Limba și literatura română-clasa a III-a
Evaluare inițială

1. Competente specifice
3.1. Citire a unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din
universal cunoscut
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea conventiilor de bază

Obiective operaționale
O1- să extragă informații dintr-un text citit;
O2- să răspundă corect la întrebări;
O3- să găsească sinonime, antonime, cuvinte care să respecte condiții impuse;
O4- să despartă corect în silabe cuvinte date;
O5- să utilizeze corect cratima în situațiile învățate;
O6- să utilizeze corect semnele de punctuație învățate;
O7- să alcătuiască propoziții folosind cuvintele date.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
Item FB B S
1 Completează corect patru Completează corect trei Completează corect două
propoziții. propoziții. propoziții.
2 Răspunde corect la trei Răspunde corect la două Răspunde corect la o
întrebări. întrebări. întrebare.
3 Găsește 6 sinonime. Găsește 3-4 sinonime. Găsește 1-2 sinonime.
4 Găsește 6 antonime. Găsește 3-4 antonime. Găsește 1-2 antonime.
5 Selectează 6 cuvinte Selectează 4-5 cuvinte Selectează 2-3 cuvinte
corespunzătoare. corespunzătoare. corespunzătoare.
6 Alcătuiește corect Alcătuiește corect propoziții Alcătuiește corect
propoziții identificând 4 identificând 3 sensuri ale propoziții identificând 2
sensuri ale cuvintelor cuvintelor sensuri ale cuvintelor
7 Desparte corect în silabe 6 Desparte corect în silabe 4-5 Desparte corect în silabe 2-
cuvinte. cuvinte. 3 cuvinte.
8 Alege varianta corectă în Alege varianta corectă în Alege varianta corectă în
cinci-șase cazuri. patru cazuri. trei cazuri.
9 Utilizează corect semnele Utilizează corect semnele de Utilizează corect semnele
de punctuație în 9-11 punctuație în 6-8 situații. de punctuație în 3-5
situații. situații.
10 Alcătuiește corect Alcătuiește corect prop. Alcătuiește corect prop
propozițiile integrând cele integrând 2 cuvinte date integrând un cuv. dat
3 cuvinte date
11. Alcătuiește textul Alcătuiește textul cu 2-4 Alcătuiește textul cu 2-4
respectând cerințele greșeli de scriere greșeli de scriere
Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 9-11itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral si corect 6-8 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 3-5itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE CLASA a III-a A

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
clasa a III-a A

Nr. elevi 26 C.
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11
Calificativ final
FB
B
S
I

Observatii: