Completaţi cuvintele cu vocalele şi consoanele care lipsesc le_ume li_pede i_venta si_patic î_belşugat al_ne Br_şov e_plică t_lef_n câ_pie ru_sac ce_pă rom_nesc re_nscris Indică vocalele şi consoanele după model: elev copil păsărele umbrela sămânţă vcvc vineri ticăind .

respectiv consoane.Înlocuiţi prima consoană cu alta pentru a obţine cuvinte noi dor mare dată tac carte Scrieţi 4 cuvinte care încep cu vocale. .

iarna enorm 1. 2. Scriindu-le vei obţine un cuvânt. pian umbrelă radieră elevă Daţi exemple de cuvinte care conţin: Consoane duble accident Vocale duble fiinţă . Subliniază litera a doua a fiecărui cuvânt.Subliniază literele iniţiale ale cuvintelor date. Scrie al doilea cuvânt.

ia’’ . oa’’. .ea’’ .ia’’ ..perdea’’ . .ie’’ . ie’’ .. ......ea’’..Scrie câte 4 cuvinte care să conţină într-o silabă grupurile de vocale: .. iepure’’ ..viaţă’’ .soare’’ .oa’’ ...

Alcătuiţi cuvinte după schemele date: VC CVC an bec VCV oră CVCV zare CCVC crin .Răspunde la următoarele întrebări: Cea mai mică parte dintr-un cuvânt este …. fără ajutorul altor sunete… Sunetele care se pronunţă cu ajutorul unor vocale…. Semnul grafic al sunetului este… Sunetele care se pronunţă uşor.

.Găseşte drumul vocalelor pentru a forma cuvinte noi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful