Completaţi cuvintele cu vocalele şi consoanele care lipsesc le_ume li_pede i_venta si_patic î_belşugat al_ne Br_şov e_plică t_lef_n câ_pie ru_sac ce_pă rom_nesc re_nscris Indică vocalele şi consoanele după model: elev copil păsărele umbrela sămânţă vcvc vineri ticăind .

Înlocuiţi prima consoană cu alta pentru a obţine cuvinte noi dor mare dată tac carte Scrieţi 4 cuvinte care încep cu vocale. respectiv consoane. .

iarna enorm 1. Subliniază litera a doua a fiecărui cuvânt. pian umbrelă radieră elevă Daţi exemple de cuvinte care conţin: Consoane duble accident Vocale duble fiinţă . Scriindu-le vei obţine un cuvânt.Subliniază literele iniţiale ale cuvintelor date. Scrie al doilea cuvânt. 2.

.ia’’ ..... ..ia’’ ....ea’’.oa’’ ..ie’’ . . ie’’ . iepure’’ . .perdea’’ .soare’’ .Scrie câte 4 cuvinte care să conţină într-o silabă grupurile de vocale: .viaţă’’ .ea’’ . oa’’...

Răspunde la următoarele întrebări: Cea mai mică parte dintr-un cuvânt este …. fără ajutorul altor sunete… Sunetele care se pronunţă cu ajutorul unor vocale…. Alcătuiţi cuvinte după schemele date: VC CVC an bec VCV oră CVCV zare CCVC crin . Semnul grafic al sunetului este… Sunetele care se pronunţă uşor.

.Găseşte drumul vocalelor pentru a forma cuvinte noi.