Completaţi cuvintele cu vocalele şi consoanele care lipsesc le_ume li_pede i_venta si_patic î_belşugat al_ne Br_şov e_plică t_lef_n câ_pie ru_sac ce_pă rom_nesc re_nscris Indică vocalele şi consoanele după model: elev copil păsărele umbrela sămânţă vcvc vineri ticăind .

. respectiv consoane.Înlocuiţi prima consoană cu alta pentru a obţine cuvinte noi dor mare dată tac carte Scrieţi 4 cuvinte care încep cu vocale.

Subliniază litera a doua a fiecărui cuvânt. Scrie al doilea cuvânt. 2. iarna enorm 1.Subliniază literele iniţiale ale cuvintelor date. pian umbrelă radieră elevă Daţi exemple de cuvinte care conţin: Consoane duble accident Vocale duble fiinţă . Scriindu-le vei obţine un cuvânt.

.ia’’ .ia’’ .oa’’ .soare’’ .ie’’ ....perdea’’ ..viaţă’’ ... .Scrie câte 4 cuvinte care să conţină într-o silabă grupurile de vocale: . oa’’.ea’’ .. . ie’’ .ea’’.... iepure’’ .. .

Răspunde la următoarele întrebări: Cea mai mică parte dintr-un cuvânt este …. Semnul grafic al sunetului este… Sunetele care se pronunţă uşor. Alcătuiţi cuvinte după schemele date: VC CVC an bec VCV oră CVCV zare CCVC crin . fără ajutorul altor sunete… Sunetele care se pronunţă cu ajutorul unor vocale….

.Găseşte drumul vocalelor pentru a forma cuvinte noi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful