Completaţi cuvintele cu vocalele şi consoanele care lipsesc le_ume li_pede i_venta si_patic î_belşugat al_ne Br_şov e_plică t_lef_n câ_pie ru_sac ce_pă rom_nesc re_nscris Indică vocalele şi consoanele după model: elev copil păsărele umbrela sămânţă vcvc vineri ticăind .

Înlocuiţi prima consoană cu alta pentru a obţine cuvinte noi dor mare dată tac carte Scrieţi 4 cuvinte care încep cu vocale. . respectiv consoane.

iarna enorm 1. pian umbrelă radieră elevă Daţi exemple de cuvinte care conţin: Consoane duble accident Vocale duble fiinţă .Subliniază literele iniţiale ale cuvintelor date. Scrie al doilea cuvânt. Scriindu-le vei obţine un cuvânt. Subliniază litera a doua a fiecărui cuvânt. 2.

oa’’ .. . ...soare’’ ..viaţă’’ . . oa’’..ie’’ .ea’’ .. ie’’ ...ia’’ .ea’’.ia’’ .Scrie câte 4 cuvinte care să conţină într-o silabă grupurile de vocale: ... iepure’’ ..perdea’’ ..

fără ajutorul altor sunete… Sunetele care se pronunţă cu ajutorul unor vocale…. Semnul grafic al sunetului este… Sunetele care se pronunţă uşor.Răspunde la următoarele întrebări: Cea mai mică parte dintr-un cuvânt este …. Alcătuiţi cuvinte după schemele date: VC CVC an bec VCV oră CVCV zare CCVC crin .

.Găseşte drumul vocalelor pentru a forma cuvinte noi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful