Completaţi cuvintele cu vocalele şi consoanele care lipsesc le_ume li_pede i_venta si_patic î_belşugat al_ne Br_şov e_plică t_lef_n câ_pie ru_sac ce_pă rom_nesc re_nscris Indică vocalele şi consoanele după model: elev copil păsărele umbrela sămânţă vcvc vineri ticăind .

respectiv consoane. .Înlocuiţi prima consoană cu alta pentru a obţine cuvinte noi dor mare dată tac carte Scrieţi 4 cuvinte care încep cu vocale.

Scrie al doilea cuvânt. pian umbrelă radieră elevă Daţi exemple de cuvinte care conţin: Consoane duble accident Vocale duble fiinţă . 2. Scriindu-le vei obţine un cuvânt. iarna enorm 1. Subliniază litera a doua a fiecărui cuvânt.Subliniază literele iniţiale ale cuvintelor date.

.viaţă’’ ..soare’’ .. iepure’’ ....ea’’.ia’’ ... ...perdea’’ .ea’’ .Scrie câte 4 cuvinte care să conţină într-o silabă grupurile de vocale: .ie’’ . .. oa’’..ia’’ .. ie’’ .oa’’ .

Semnul grafic al sunetului este… Sunetele care se pronunţă uşor. fără ajutorul altor sunete… Sunetele care se pronunţă cu ajutorul unor vocale…. Alcătuiţi cuvinte după schemele date: VC CVC an bec VCV oră CVCV zare CCVC crin .Răspunde la următoarele întrebări: Cea mai mică parte dintr-un cuvânt este ….

.Găseşte drumul vocalelor pentru a forma cuvinte noi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful