Completaţi cuvintele cu vocalele şi consoanele care lipsesc le_ume li_pede i_venta si_patic î_belşugat al_ne Br_şov e_plică t_lef_n câ_pie ru_sac ce_pă rom_nesc re_nscris Indică vocalele şi consoanele după model: elev copil păsărele umbrela sămânţă vcvc vineri ticăind .

. respectiv consoane.Înlocuiţi prima consoană cu alta pentru a obţine cuvinte noi dor mare dată tac carte Scrieţi 4 cuvinte care încep cu vocale.

Scriindu-le vei obţine un cuvânt. 2. pian umbrelă radieră elevă Daţi exemple de cuvinte care conţin: Consoane duble accident Vocale duble fiinţă .Subliniază literele iniţiale ale cuvintelor date. Scrie al doilea cuvânt. iarna enorm 1. Subliniază litera a doua a fiecărui cuvânt.

.perdea’’ ..ia’’ ....soare’’ .... oa’’.ie’’ . iepure’’ .oa’’ .Scrie câte 4 cuvinte care să conţină într-o silabă grupurile de vocale: ..viaţă’’ ...ea’’.. .ia’’ . .ea’’ .. ie’’ .

fără ajutorul altor sunete… Sunetele care se pronunţă cu ajutorul unor vocale…. Semnul grafic al sunetului este… Sunetele care se pronunţă uşor. Alcătuiţi cuvinte după schemele date: VC CVC an bec VCV oră CVCV zare CCVC crin .Răspunde la următoarele întrebări: Cea mai mică parte dintr-un cuvânt este ….

Găseşte drumul vocalelor pentru a forma cuvinte noi. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful