Sunteți pe pagina 1din 3

FISA

1. Scrie, în spațiul rezervat, sinonimul potrivit pentru urmă toarele cuvinte/unită ți


frazeologice:
tristețe ...............................................................
a da năvala ...............................................................
(om) cu scaun la cap ...............................................................
prietenie ...............................................................
a pune paie pe foc ...............................................................
numai piele și os ...............................................................
ciudat ...............................................................
tăcere ...............................................................
drum ...............................................................

2. Alcă tuiește enunțuri în care să folosești sinonimul neologic al urmă toarelor


cuvinte/structuri:
amănunt .............................................................................................................................
a bănui .............................................................................................................................
cale .............................................................................................................................
citeț .............................................................................................................................
copilăresc .............................................................................................................................
folositor .............................................................................................................................
jertfă .............................................................................................................................
împrejurare .............................................................................................................................
nădejde .............................................................................................................................
a oglindi .............................................................................................................................
părere .............................................................................................................................
3. Organizează în serii de antonime cuvintele: bucurie, curajos, cinstit, desfrunzit, a iubi,
fricos, încredere, înfrunzit, tristețe, neîncredere, leneș, harnic, necinstit, a urî.
4. Scrie, în spațiul rezervat, antonimul potrivit pentru urmă toarele cuvinte:
inteligent ...............................................................
obligatoriu ...............................................................
cumsecade ...............................................................
amiciție ...............................................................
obrăznicie ...............................................................
disciplină ...............................................................
a începe ...............................................................
tăcere ...............................................................
nou ...............................................................
5. Alcă tuiește câ te două enunțuri pentru a ilustra omonimia urmă toarelor cuvinte:
afecțiune (substantiv/substantiv)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
arie (substantiv/substantiv)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
broască (substantiv/substantiv)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
poartă (substantiv/verb)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
cască (substantiv/verb)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
cer (substantiv/verb)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
șiret (substantiv/adjectiv)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
6. Explică sensul pe care îl are cuvâ ntul polisemantic a ieși în urmă toarele enunțuri:
a. Am ieșit în oraș cu prietenii.
..............................................................................................................................................................................................
b. Acum au ieșit din modă întâ lnirile cu prietenii.
..............................................................................................................................................................................................
c. Mihai a ieșit al doilea la concursul național de chimie.
..............................................................................................................................................................................................
d. A ieșit grâ ul pe care l-am semă nat astă -toamnă .
..............................................................................................................................................................................................
e. Cei care încalcă legea nu ies prea ușor din închisoare.
..............................................................................................................................................................................................
f. Nu iese nimic din ceea ce nu facem temeinic.
..............................................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și