Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume:___________________________ Data:________________________

VERBUL
TEST DE EVALUARE LA LIMBA ROMÂNĂ
CLASA a III- a A

1. Subliniază verbele din versurile:

Cu tine două fete stau Un basm cu pajuri şi cu zmei


Şi torc în rând cu tine Începe-acum o fată.
Sunt încă mici şi tată n-au Tu torci şi-asculţi povestea ei
Şi George nu mai vine. Şi stai îngândurată.
(G. Coşbuc, Mama)

2. Indică, prin săgeţi, ce exprimă fiecare verb:

este se odihneşte
aşteaptă acţiunea bate
merge starea nu există
aleargă existenţa sunt
stă cad

3. Scrie câte trei verbe care se potrivesc următoarelor substantive:

……………… …………………
păsările ……………… oamenii …………………
……………… …………………

4. a) Subliniază verbele din fiecare propoziţie din coloana A.


Transcrie propoziţiile în coloana B trecând verbele la numărul plural:
A B
1. Eu citesc ziarul. 1. ………………………………….......................................
2. Tu citeşti poveşti. 2. ………………………………….......................................
3. El citeşte o poezie. 3. ………………………………….......................................
4. Ea citeşte o legendă. 4. ………………………………….......................................

5. Scrie verbele înrudite cu substantivele date, după model:

substantivul piatră lemn podoabă parte


verbul a împietri

substantivul nod nor noapte pătură


verbul
6. Scrie verbe cu înţeles opus celor de mai jos:

râde - ……………….... răsare - ………………...


găseşte - …………….. repară - …………………
stă - …………………… primeşte - ………………
munceşte - …………… compune - ……………..

7. Alege forma corectă a verbelor :

Tu ieşti/ eşti băiatul lui Mihai?


Laurențiu a luat/loat dulciuri de la magazin?
Ioana este/ ieste elevă în clasa I.
Voi ierați /erați foarte cuminți.
Eu i-au / iau pâine de la magazin.
Tu ei / iei două caiete .

8. Uneşte verbele cu expresiile care au acelaşi înţeles:

a trage chiulul a observa


a sta de veghe a fugi
a lua în bătaie de joc a chiuli
a băga de seamă a batjocori
a o lua la fugă a veghea

9. Alcătuieşte un scurt text în care să foloseşti următoarele verbe : se bucură, se joacă, spune,
merge, se lovește ajută, se uitau, se sperie, râd, ,reuşeşte, sunt. Dă un titlu potrivit textului!

___________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și