Sunteți pe pagina 1din 2

Cuvântul. Silaba.

Sunetul și litera
1. Completează spațiile libere.
Cuvintele sunt formate din …………………….. Silabele sunt formate din……………………………
Semnul scris al sunetului este…………………………….. Sunetele sunt de ………………. feluri:
…………………… și …………………….

2. Încercuiește vocalele și subliniază consoanele din următoarea strofă:

„Din căsuța lui de humă Nu credeam c-o să mai vii


A ieșit un greieruș, Înainte de Crăciun,
Negru, mic, muiat în tuș Că puteam și eu s-adun
Și pe-aripi pudrat cu brumă: O grăunte cât de mică”
Cri-cri-cri ( George Topârceanu - Balada unui
Toamnă gri greier mic)

3. Scrie cuvintele în ordinea crescătoare a numărului de silabe.


toamnă, îngălbenite, nor, călătoare, livadă, vânt, animale, desfrunzite, anotimp

4. Adaugă silabe potrivite pentru a obține cuvinte.

ca te

5. Completează silabele care lipsesc:

ca………re ………………măvara pri….………pe………….


sep…………brie ……………..clamă ti…………….re………………
cas……………vete ………………furie co……………..lă……………..e
6. Desparte în silabe cuvintele:
pornește, aspru, contra, liniar, activ, ghiozdan, cereale, sticlă, vizită, sfarm, excursie, marți, dimineață,
început, s-au, ne-am, credință, lac, Cenușăreasa, învolburate, întinerise, minunăție.
7. Încercuiește cuvintele care sunt despărțite corect în silabe.
clo-pot cre-ngi ia-nu-a-ri-e în-tâmp-la-re
jer-tfă î-no-ta i-e-nu-păr a-za-le-e
i-dee cas-tel ghioz-dan tu-rlă
8. Scrie cuvinte formate din:
Două litere:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trei litere:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Patru litere:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cinci litere:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Două silabe:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trei silabe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Patru silabe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cinci silabe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Găsește cuvintele care s-au ascuns:
albastru……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
arătură……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
farfurie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
scrisoare………………………………………………………………………………………………………………………………………………
cașcaval………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ramură……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Completează după model: sanie – sănii – săniile – săniilor
bogăție, câmpie, vrabie, mie
11. Taie cuvântul greșit:
copiilor/ copilor fiilor / filor poeziile / poezile săbiile/săbile
cochiliile/ cochilile propozițile/ propozițiile

12. Alcătuiește propoziții folosind expresiile:

argintiile păduri, brumăriile fire de iarbă, ruginiile frunze, cenușiile zări, plumburiii nori

S-ar putea să vă placă și