Sunteți pe pagina 1din 1

………………………………………. ………………………….. ………………………………………. …………………………..

Fişă de lucru – ş Fişă de lucru – ş

1. Formează cuvinte adăugând o silabă. 1. Formează cuvinte adăugând o silabă.


NA - ___ VA - ___ CO - ___ MI - ___ RE - ___ ŞA - ___ SO - ___ MA - ___

2. Formează cuvinte adăugând litera Ş în locul literei S: 2. Formează cuvinte adăugând litera Ş în locul literei S:
las; cos ; cocos . Scrie-le cu litere mari de tipar! muscă; si; nas . Scrie-le cu litere mari de tipar!

…………………; …………………; ………………… . …………………; …………………; ………………… .

3. Scrie cuvântul care denumeşte imaginea: 3. Scrie cuvântul care denumeşte imaginea:

4.Separă cuvintele din propoziţii şi scrie cifra corespunzătoare


4.Separă cuvintele din propoziţii şi scrie cifra corespunzătoare
numărului de cuvinte!
numărului de cuvinte!
Calulemaro. ………………………………………………………..
IonelaecuRica. …………………………………………………
Corinaareuncanar. …………………………………………………..
Licănucarălemne. ………………………………………………..

5. Aşază în ordine crescătoare, după numărul de litere, cuvintele date!


5. Aşază în ordine crescătoare, după numărul de litere, cuvintele date!
ION ……..; MARINA ……; MUŞCĂ ……..; IONELIA….. .
LACRIMĂ….. ; REN……; CARAMELE….; NARĂ…. .
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………