Sunteți pe pagina 1din 2

FELUL, NUMĂRUL ŞI GENUL SUBSTANTIVELOR

1. *Subliniază cu roşu substantivele la numărul singular şi cu verde pe cele aflate le numărul


plural:

„ Primăvară, din ce rai Galben vii


Nevisat de pământeni, De păpădii
Vii cu mândrul tău alai Bolţi albastre şi-nsorite
Peste crânguri şi poieni? De omăt topit abia
Pogorâtă pe pământ Şi pe dealuri mucezite
În mătăsuri lungi de vânt, Arături de catifea.”
Laşi în urmă pe câmpii
( G. Topârceanu – „Rapsodii de primăvară”)

2. ** Scrie:
a) forma de plural a substantivelor: b)forma de singular a substantivelor:
carte - ___________ geruri - _____________
cărare - ___________ teme - ______________
aragaz- ___________ patinoare- ______________
iarnă - ___________ hiene - _______________
mireasmă- ___________ cetăţi - ________________

3. *** Scrie cinci substantive care au aceeaşi formă la singular şi la plural. Alcătuieşte cu ele câte
o propoziţie dezvoltată:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. * Grupează substantivele după genul lor:

râu pescăruş
feminin hartă
veveriţe

covor lalea
masculin
cântec poet

pisoi neutru veselie

prieten interpretare
5. **Formează substantive la genul feminin de la substantivele la genul masculin date mai jos:

leu - _________________ vânzător - __________________


croitor - ________________ actor - __________________
scriitor - ________________ copil - __________________
urs - ________________ cumnat - ___________________

6. **Formează substantive la genul masculin de la substantivele la genul feminin aflate mai jos:

raţă - __________________ soţie - ____________________


pisicuţă - _______________ lupoaică - _________________
bunică - ________________ poetă - ___________________
vecină - ________________ vulpe - ___________________

7. Dă exemple de câte şase substantive care să denumească :

FIINŢE FENOMENE
LUCRURI ALE NATURII
........................ ........................
........................ ........................
........................ ........................
........................ ........................
........................ ........................
........................ ........................
........................ ........................
........................ ........................
........................ ........................

8. Alcătuieşte o propozitie în care să foloseşti un substantiv comun şi două substantive proprii:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. Alcătuieşte o propoziţie in care existe un substantiv care să denumească o fiinţă şi două


substantive care să denumească lucruri.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________