Sunteți pe pagina 1din 2

Numele: .......................................... Data:................... Numele: .............................................. Data:....................

FIŞĂ DE LUCRU FIŞĂ DE LUCRU


PRONUMELE PERSONAL PRONUMELE PERSONAL

1.Analizează pronumele din textul următor, completând 1.Analizează pronumele din textul urmator, completând
tabelul. tabelul.
Elena vine în vizită la noi. Eu o primesc bucuroasă. La Elena vine în vizită la noi.Eu o primesc bucuroasă. La
mine este şi vecina mea. Ea are doar trei ani. mine este şi vecina mea. Ea are doar trei ani.
---Tu mă cunoşti pe mine? o întreabă Elena pe fetiţă. ---Tu mă cunoşti pe mine? o întreabă Elena pe fetiţă.

Pronumele Persoana Numărul Genul Pronumele Persoana Numărul Genul

2.Completează spaţiile punctate cu pronumele potrivite. 2.Completează spaţiile punctate cu pronumele potrivite.
(pers. I, singular)............................ (pers. I, singular)............................
Ioana vine la (pers. aII-a, plural)........................ Ioana vine la (pers. aII-a, plural)........................
(pers. aIII-a, singular, masculin)..... (pers. aIII-a, singular, masculin).....

3.Alcatuieşte propoziţii folosind: 3.Alcatuieşte propoziţii folosind:


a)pronume personal, persoana a II-a, singular; a)pronume personal, persoana a II-a, singular;
............................................................................................... ...............................................................................................
b)pronume personal, persoana a III-a, singular, feminin; b)pronume personal, persoana a III-a, singular, feminin;
............................................................................................... ...............................................................................................
c)pronume personal de politeţe, persoana a II-a, singular. c)pronume personal de politeţe, persoana a II-a, singular.
............................................................................................ ..............................................................................................