Sunteți pe pagina 1din 1

Numele elevului............................................ Data ..............................

Fișă de lucru
Verbul
Pronunțarea și scrierea verbelor „a fi „ , „ a lua „

1. Completează spaţiile libere cu forma corectă a verbelor date:


a fi a lua
eu sunt – eu eram eu iau – eu luam
tu …........... - ………… tu…................ -........……….
ea ….......... - ………… ea…............... - ………..
noi …..........- ………… noi….............. - ………..
voi …......... - ……….. voi….............. - ………..
ei …… .......- ………… ei …............... - ………..
2.Tăiați ce nu este corect:
a) este / ieste b) scriem / scrim
sânt / sunt transcrieți / transcriți
ești / iești lom / luăm
erați / ierați loați / luați
ieram / eram scriți / scrieți

3. Barează formele greșite ale verbelor ”a fi” și ”a lua”:


a) Fii/Fi atent! Nu fii /fi obraznic!Trebuie să fii /fi la timp la școală! Dacă nu ai fii/fi întârziat, ai fii/fi
înțeles lecția!
b) Nu uita să iei/ei caietul de teme! Cine-l uită ia/i-a notă mică. Ce să mai iau/i-au cu mine? Ceilalți își
iau/i-au ghiozdanul plin.
3.Corectați următoarele enunțuri :
 Sa dus aseară la București.
...........................................................................................................
 Spunemi ceai făcut de când nu neam văzut.
.............................................................................................................
 La rugat săl trezească peste două ore.
.............................................................................................................
 Ionel ia cartea din bibliotecă.
.............................................................................................................
 La luat cu el la magazin ca să vadă jucăria.
................................................................................................................
4.Potriviți verbul „ a crea „ cu pronumele date :
Eu __________ Noi________________
Tu ____________ Voi _______________
El ____________ Ei ________________
Ea ____________ Ele ________________

5.Găsiți câte trei expresii care provin de la verbele :


 a da : _____________________________________________
 a face : _____________________________________________
 a lua : _____________________________________________
 a pune : ______________________________________________

6. Transformați verbele în substantive (a ) și apoi în adjective (b) :
Exemplu : a înflori – (a) înflorire, înflorirea, înfloritul; (b) înflorit , înfloritor
 a gândi -....................................................................................................................................
 a mulțumi -...............................................................................................................................
 a cânta -....................................................................................................................................
 a munci-...................................................................................................................................