Sunteți pe pagina 1din 1

REBUS

Depresiune mărginită de Munţii Poiana Ruscă, Retezatului şi Şureanu.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. Munţi din grupa centrală a Carpaţilor Orientali


2. Cei mai înalţi munţi din ţară
3. Lac de acumulare pe Argeş
4. Trecătoare în Munţii Bucegi
5. Cei mai sudici munţi vulcanici
6. Munţi şi depresiune din grupa nordică a Carpaţilor Orientali
7. În aceşti munţi se află o rezervaţie naturală
8. Depresiune cuprinsă între Parâng şi Retezat-Godeanu
9. Şosea care traversează Munţii Făgăraş
10. Grupa de munţi cuprinsă între Prahova şi Dâmboviţa
11. Munţi de origine vulcanică
12. Trecătoare pe Valea Oltului
13. Trecătoare pe Valea Jiului