Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Data:

Test de evaluare sumativă-Geografie

1.Completează enunțurile:
Munții din țara noastră s-au format prin……………………………………………………

Aceștia se împart în……………. ramuri , care


sunt:………………………………………………………………………………………….

Cei mai vechi munți din țară sunt…………………………………………………………...

Podișul Moldovei este situat în partea de…………………………………………… a țării.

Câmpia de Vest însoțește……………………………………………………………………...

Conducerea unui județ se realizează prin………………………………………………………

2.Alege varianta corectă:


Cel mai tânăr pământ al țării este:

a.Câmpia Aradului b.Câmpia Vlăsiei c.Delta Dunării

Culmi muntoase de origine vulcanică se găsesc în:

a.Carpații Occidentali b Carpații Meridionali c.Carpații Orientali

Cei mai înalți munți din țară sunt:

a.Ceahlău b.Muntele Mare c.Făgăraș

Cele mai mari unități administrative ale României sunt:

a.Comunele b Municipiile c. Județele

Dealurile subcarpatice sunt prielnice pentru cultura:

a.cerealelor; b. pomilor fructiferi; c. sfeclei de zahăr

3.Stabilește valoarea de adevăr a propozițiilor notând cu A sau F.


Mai multe sate vecine formează un județ.

Carpații sunt munți europeni.

Cea mai întinsă câmpie din România este Câmpia de Vest.

Oltul şi Mureşul izvorăsc din Munţii Hăşmaşu Mare , Carpaţii Orientali.

Podișul Getic este situat în estul Carpaților Occidentali.

Comunele sunt așezările omenești cu cel mai mare număr de locuitori.

În grupa Munţilor Retezat se află Lacul glaciar Bucura.


4.Notează resursele naturale ale Deltei Dunării:
Plante Animale

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________